Kampaně

Responzivní obsahové reklamy (RDA)

Responzivní obsahové reklamy automaticky přizpůsobují svou velikost, vzhled a formát dostupnému reklamnímu formátu. Jedna responzivní reklama tak může mít někde podobu krátké textové reklamy a jinde velké grafické reklamy.

Responzivní obsahové reklamy můžete použít k propagaci vlastního obsahu, jako jsou například vaše webové stránky, turnaje, herní kanály YouTube a obsah v aplikacích. 

Chcete-li vytvořit responzivní obsahovou reklamu, nahrajte podklady (obrázky, nadpisy, loga, videa a popisy) a Google automaticky vygeneruje reklamy, které se budou zobrazovat v aplikaci.

Poznámka: Abyste mohli responzivní obsahové reklamy používat, musíte v kampani vybrat možnost „webové stránky“. 

Pole pro responzivní obsahové reklamy

 • Koncová URL: Zadejte adresu URL, na kterou služba AdMob po kliknutí na reklamu navede uživatele. Tato adresa URL nebude v reklamě viditelná.
 • Nadpis: Zadejte první řádek reklamy, který nesmí přesáhnout 30 znaků.  
 • Dlouhý nadpis: Zadejte první řádek reklamy, který se zobrazí místo krátkého nadpisu u větších reklam. Může mít až 90 znaků a může se zobrazovat s popisem nebo bez něj.
 • Popis: Zadejte popis propagovaného webu o maximální délce 90 znaků. Popis navazuje na nadpis a uvádí další kontext nebo podrobnosti. 
 • Název firmy: Zadejte název své firmy nebo značky o maximální délce 25 znaků.  
 • Adresa URL videa (nepovinné): Zadejte adresu URL videa, které chcete zobrazit v reklamě. Mějte na paměti:
  • Ve videoreklamách je možné zobrazit i videa YouTube, která nepovolují vkládání.
  • Videoreklamy respektují nastavení soukromí u videa. Videa YouTube nastavená na Soukromé nelze ve videoreklamách zobrazit. Zobrazit lze pouze videa nastavená na Veřejné a Neveřejné.
  • Pokud se z jakéhokoli důvodu nepodaří video načíst, zobrazí se statická koncová karta. Příklad: video je omezeno na určitou zemi
 • Odmítnutí odpovědnosti (nepovinné): Můžete uvést prohlášení, které uživatele informuje o případném požadavku na souhlas a o právních doložkách spojených s reklamou. Prohlášení může mít nejvýše 90 znaků a nesmí obsahovat odkazy na jiné weby ani zdroje.
 • Obrázek na šířku: Nahrajte obrázek na šířku. Musí mít poměr stran 1,91 : 1 a velikost alespoň 600 × 314. Maximální velikost souboru je 5120 kB. 
 • Čtvercový obrázek: Nahrajte čtvercový obrázek (1 : 1) s velikostí alespoň 300 × 300. Maximální velikost souboru je 5120 kB. 
 • Text výzvy k akci: Text, který uživatele nabádá k provedení nějaké činnosti. Může se zobrazovat v různých rozvrženích. Když vyberete možnost „(Automaticky)“, vybere Google výzvu k akci za vás. Některá rozvržení reklam výzvu k akci neobsahují.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory