Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Sử dụng thử nghiệm A/B trong quy trình dàn xếp

Tối đa hoá hiệu suất dàn xếp bằng cách tiến hành thử nghiệm A/B cho nhiều cấu hình nhóm dàn xếp #A/Btests #waterfalladsources #biddingadsources


Hãy tiến hành thử nghiệm A/B để đưa ra quyết định sáng suốt về cách thiết lập các nguồn quảng cáo trong quy trình dàn xếp. Điều này có thể giúp bạn tăng thu nhập. 

Cách hoạt động của thử nghiệm A/B

Thử nghiệm A/B cho phép bạn đánh giá 2 biến thể của nhóm dàn xếp và so sánh kết quả. Thử nghiệm này sử dụng một nhóm dàn xếp hiện có và tạo một biến thể của nhóm dàn xếp đó để xem nhóm nào hoạt động hiệu quả hơn. Thử nghiệm sẽ phân chia lượng người dùng của ứng dụng cho cấu hình của nhóm dàn xếp hiện có và nhóm dàn xếp biến thể, để đo lường đồng thời hiệu suất của 2 nhóm dàn xếp này.

Bạn có thể thay đổi cấu hình của nhóm dàn xếp của Biến thể B bằng cách:

 • Thêm hoặc xóa nguồn quảng cáo để xem tác động của các nguồn quảng cáo đó đến nhóm dàn xếp của bạn
 • Sử dụng thứ tự khác dạng thác nước bằng cách thay đổi giá trị eCPM thủ công của nguồn quảng cáo
 • Bật hoặc tắt tính năng tối ưu hóa trên nguồn quảng cáo dạng thác nước
 • Thay đổi số lần gọi một nguồn quảng cáo
Lưu ý: Thử nghiệm phải nhận được tối thiểu 10.000 lượt yêu cầu quảng cáo thì AdMob mới có thể xác định kết quả.

Nhấp để xem một thử nghiệm mẫu

Giao diện AdMob thể hiện ví dụ về quy trình dàn xếp AB.

Thử nghiệm này kéo dài 90 ngày nhưng bạn có thể ngừng thử nghiệm bất kỳ lúc nào. Dựa vào kết quả thử nghiệm, bạn có thể quyết định sử dụng cấu hình của nhóm dàn xếp gốc (Biến thể A) hay cấu hình của nhóm dàn xếp biến thể (Biến thể B). 

Khi bắt đầu thử nghiệm A/B, bạn sẽ không thể thay đổi Biến thể A hoặc Biến thể B cho đến khi bạn dừng thử nghiệm hoặc khi thử nghiệm kết thúc. Điều này giúp thử nghiệm đưa ra kết quả chính xác và công bằng.

Thiết lập thử nghiệm A/B

Hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Dàn xếp trong thanh bên.
 3. Bên cạnh nhóm dàn xếp mà bạn muốn tạo một thử nghiệm A/B, hãy nhấp vào Thiết lập thử nghiệm A/B
 4. Nhập tên cho thử nghiệm đó. 
 5. Sử dụng thanh trượt để đặt mức phân bổ người dùng. Mức phân bổ này xác định tỷ lệ phần trăm số người dùng ứng dụng được phân bổ cho biến thể B trong thử nghiệm A/B. Bạn có thể chỉ định từ 1% đến tối đa 50% lưu lượng truy cập của người dùng ứng dụng cho biến thể B. Số người dùng còn lại sẽ vẫn ở trong biến thể A (biến thể gốc). 
  Lưu ý: Bạn không thể thay đổi mức phân bổ người dùng sau khi đã đặt và bắt đầu thử nghiệm.
 6. Thay đổi cấu hình nguồn quảng cáo trong Biến thể B. Bạn có thể:
  • Thêm hoặc xóa nguồn quảng cáo để xem tác động của các nguồn quảng cáo đó đến nhóm dàn xếp
  • Thay đổi thứ tự của thác nước bằng cách thay đổi giá trị eCPM thủ công
  • Bật hoặc tắt tính năng tối ưu hóa cho nguồn quảng cáo dạng thác nước
  • Thay đổi số lần gọi một nguồn quảng cáo
 7. Để có báo cáo chính xác, bạn không nên dùng các mối liên kết đơn vị quảng cáo giống nhau khi sử dụng cùng một nguồn quảng cáo trong Biến thể A và Biến thể B. Ví dụ: hãy dùng một mối liên kết chưa được sử dụng trong biến thể A.
 8. Nhấp vào Lưu.
 9. Nhấp vào Bắt đầu thử nghiệm
  Khi đã bắt đầu thử nghiệm A/B, bạn sẽ không thể thay đổi nhóm dàn xếp (bao gồm cả Biến thể A hoặc Biến thể B) cho đến khi bạn dừng thử nghiệm hoặc thử nghiệm kết thúc. Bất kỳ thay đổi nào trong khi thử nghiệm đang chạy đều có thể ảnh hưởng đến kết quả. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể chỉnh sửa các đơn vị quảng cáo, tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí, cũng như không thể thực hiện các chỉnh sửa khác. 
 10. Nhấp vào Bắt đầu trong hộp thoại xác nhận và thử nghiệm sẽ bắt đầu sau vài phút.  

Theo mặc định, thử nghiệm sẽ chạy trong 90 ngày, nhưng bạn có thể chọn thực hiện hành động và kết thúc thử nghiệm dựa trên lượng dữ liệu đã có. Hãy tìm hiểu cách phân tích thử nghiệm A/B và thực hiện hành động.

Các phương pháp hay nhất

 • Chọn đơn vị quảng cáo có đủ lưu lượng truy cập để thử nghiệm có thể xác định kết quả. Thử nghiệm phải nhận được ít nhất 10.000 lượt yêu cầu quảng cáo trước khi AdMob có thể xác định kết quả. 
 • Mỗi lần, bạn chỉ nên thay đổi một tùy chọn cài đặt để có thể biết chính xác hơn sự tác động của một thay đổi cụ thể đến hiệu quả hoạt động.
 • Chạy thử nghiệm trong ít nhất 2 tuần. Càng có nhiều dữ liệu, thông tin ước tính về biến thể hoạt động hiệu quả nhất càng đáng tin cậy.
 • Cân nhắc sử dụng các mối liên kết khác nhau trong Biến thể A và Biến thể B để có dữ liệu thử nghiệm và báo cáo chính xác cho nguồn quảng cáo dạng thác nước của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính