Saņemiet personalizētus optimizācijas padomus, iegūstiet informāciju par sava konta stāvokli un veiktajiem iestatījumiem uzlabotajā lapā “Mana AdMob lapa”.

Starpniecība

A/B testēšanas izmantošana starpniecībā

Maksimāli palieliniet starpniecības veiktspēju, veicot A/B testēšanu dažādām starpniecības grupu konfigurācijām.
Izmantojiet A/B testus, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus par to, kā iestatīt reklāmu avotus starpniecībā. Tādējādi varat palielināt ieņēmumus.

A/B testu darbības principi

A/B testi jums sniedz iespēju novērtēt divus starpniecības grupas variantus un salīdzināt rezultātus. Izmantojiet esošu starpniecības grupu un izveidojiet tās variantu, lai noskaidrotu, kuram ir labāka veiktspēja. Tests sadala lietotnes lietotājus starp esošajiem starpniecības grupas iestatījumiem un variantu, lai varētu izmērīt rezultātus.

Varat mainīt B varianta starpniecības grupas iestatījumus, veicot tālāk norādītās darbības.

 • Pievienojiet vai noņemiet reklāmu avotus, lai skatītu to ietekmi uz starpniecības grupu.
 • Izmantojiet citu kaskādes secību, mainot reklāmu avotu manuāli ievadīto fMPT vērtību.
 • Iespējojiet vai atspējojiet kaskādes reklāmu avotu optimizāciju.
 • Mainiet reklāmu avota izsaukšanas reižu skaitu.
Piezīme. Testam ir jāsaņem vismaz 10 000 reklāmu pieprasījumu, lai AdMob varētu noteikt rezultātu.

Noklikšķiniet, lai skatītu testa piemēru.

Tests ilgst 90 dienas, bet jūs varat to pārtraukt jebkurā laikā. Pamatojoties uz testa rezultātiem, varat izmantot sākotnējos starpniecības grupas iestatījumus (A variants) vai variantu (B variants).

Pēc A/B testa sākšanas nevarēsiet veikt izmaiņas A variantā vai B variantā, līdz tests būs pārtraukts vai beidzies.Tas nodrošina testa godīgumu un precizitāti.

A/B testa iestatīšana

Veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties savā AdMob kontā vietnē https://apps.admob.com.
 2. Sānjoslā noklikšķiniet uz Starpniecība.
 3. Blakus starpniecības grupai, kurai vēlaties izveidot A/B testu, noklikšķiniet uz A/B testa iestatīšana.
 4. Ievadiet testa nosaukumu.
 5. Iestatiet lietotāju piešķiršanu. Varat izvēlēties 50%, 10% vai 1%. Tas nosaka, cik procentu lietotāju saņem B variants. Piemēram, ja lietotāju piešķiršanai iestatītā vērtība ir 10%, A variants (jūsu esošais starpniecības grupas iestatījums) saņem 90% jūsu lietotnes lietotāju, bet B variants saņem 10%.
 6. Mainiet reklāmas avota konfigurāciju B variantā. Varat veikt tālāk norādītas darbības.
  • Pievienojiet vai noņemiet reklāmu avotus, lai skatītu to ietekmi uz starpniecības grupu.
  • Mainiet kaskādes secību, mainot manuāli ievadīto fMPT vērtību.
  • Iespējojiet vai atspējojiet kaskādes reklāmu avotu optimizāciju.
  • Mainiet reklāmu avota izsaukšanas reižu skaitu.
 7. Lai nodrošinātu pārskatu precizitāti gadījumos, kad A un B variantā tiek izmantots viens un tas pats reklāmu avots, ieteicams izmantot unikālu reklāmu vienību kartēšanu. Piemēram, izmantojiet tādu kartēšanu, kas netiek izmantota A variantā.
 8. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
 9. Noklikšķiniet uz Sākt testu.
  Pēc A/B testēšanas sākšanas jūs nevarēsiet veikt izmaiņas starpniecības grupā, tostarp A variantā un B variantā, līdz tests būs pārtraukts vai pabeigts. Jebkuras izmaiņas eksperimenta laikā var ietekmēt rezultātus. Tas nozīmē, ka nevarat rediģēt reklāmu vienības, mērķauditorijas atlasi pēc atrašanās vietas u.c.
 10. Apstiprinājuma lodziņā noklikšķiniet uz Sākt, un tests sāksies pēc dažām minūtēm.

Pēc noklusējuma tests ilgst 90 dienas, taču varat nolemt rīkoties un pabeigt testu, pamatojoties uz pieejamajiem datiem. Uzziniet, kā analizēt A/B testu un rīkoties.

Paraugprakse

 • Lai noteiktu rezultātu, izvēlieties reklāmu vienības ar pietiekamu datplūsmu. Testam ir jāsaņem vismaz 10 000 reklāmu pieprasījumu, lai AdMob varētu noteikt rezultātu.
 • Vienlaikus mainiet tikai vienu iestatījumu, lai katru veiktspējas atšķirību varētu precīzāk attiecināt uz konkrēto labojumu.
 • Veiciet testu vismaz divas nedēļas. Jo vairāk datu, jo precīzāk varam noteikt, kuram variantam būs labāka veiktspēja.
 • Ieteicams A un B variantā izmantot atšķirīgu kartēšanu. Tas nodrošina kaskādes reklāmu avotu testa datu un pārskatu precizitāti.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

true
<p>“Mana AdMob lapa”&nbsp;— jūsu personalizētā palīdzības lapa, kas palīdzēs gūt panākumus pakalpojumā AdMob.</p>

Iepazīstieties ar mūsu nupat uzlaboto personalizēto palīdzības lapu — Mana AdMob lapa. Tajā ir atrodama jūsu kontam atbilstoša informācija. Varat ērtāk uzturēt konta stāvokli, pārliecināties par to, vai ir veikti nepieciešamie iestatījumi, un saņemt savām lietotnēm atbilstošus optimizācijas padomus. Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai!

Uzzināt vairāk

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73175
false