Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Zprostředkování

Použití testů A/B ve zprostředkování

Maximalizujte výkon zprostředkování testováním A/B pomocí různých konfigurací skupin zprostředkování #A/Btests #waterfalladsources #biddingadsources


Díky testům A/B budete schopni správně nastavit zdroje reklamy ve zprostředkování, což může vést ke zvýšení vašich příjmů. 

Princip testů A/B

Testy A/B umožňují vyhodnotit dvě různé varianty skupiny zprostředkování a porovnat jejich výsledky. Můžete použít stávající skupinu zprostředkování, vytvořit její variantu, a pak zjistit, která z nich si vede lépe. V testu jsou uživatelé vaší aplikace rozděleni mezi stávající skupinu zprostředkování a její variantu. Díky tomu je možné vzájemně porovnat výkon obou variant.

V nastavení skupiny zprostředkování ve variantě B můžete provést tyto úpravy:

 • přidat nebo odstranit zdroje reklam a zhodnotit jejich dopad na skupinu zprostředkování,
 • změnit pořadí kaskády zadáním manuální eCPM zdrojů reklam,
 • zapnout nebo vypnout optimalizaci zdrojů kaskádových reklam,
 • změnit počet volání zdroje reklamy.
Poznámka: Aby mohla služba AdMob zjistit výsledek, musí být v testu zaznamenáno alespoň 10 000 žádostí o reklamu.

Kliknutím zobrazíte příklad testu

Rozhraní AdMob s příkladem zprostředkování AB

Test trvá 90 dní, můžete jej ale kdykoli ukončit. V závislosti na výsledku testu můžete buď zachovat skupinu zprostředkování s původní konfigurací (varianta A), nebo použít její variantu (varianta B).

Po spuštění testu A/B nelze ve variantách A a B provádět žádné změny, dokud není test zastaven nebo ukončen. Tím je zaručena objektivita a přesnost testu.

Nastavení testu A/B

Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
 3. Vedle skupiny zprostředkování, pro kterou chcete vytvořit test A/B, klikněte na Nastavení testu A/B
 4. Zadejte název testu. 
 5. Pomocí posuvníku nastavte alokaci uživatelů. Toto nastavení určuje, jaké procento uživatelů aplikace bude během testu A/B přiděleno variantě B. K variantě B můžete přiřadit 1 až 50 % návštěvnosti uživatelů aplikace. Zbytek zůstane ve variantě A (původní). 
  Poznámka: Jakmile jednou nastavíte alokaci uživatelů a spustíte test, nebude už možné alokaci změnit.
 6. Změňte konfiguraci zdroje reklamy ve variantě B. Můžete:
  • přidat nebo odstranit zdroje reklam a zhodnotit jejich dopad na skupinu zprostředkování,
  • změnit pořadí kaskády zadáním hodnoty manuální eCPM,
  • zapnout nebo vypnout optimalizaci zdrojů kaskádových reklam,
  • změnit počet volání zdroje reklamy.
 7. Aby byly vaše přehledy co nejpřesnější, doporučujeme při uplatnění stejného zdroje reklamy ve variantách A a B použít jedinečné mapování reklamní jednotky. Použijte například mapování, které nebylo už použito ve variantě A.
 8. Klikněte na Uložit.
 9. Klikněte na Spustit test
  Po spuštění testu A/B nelze ve skupině zprostředkování (ve variantách A a B) provádět žádné změny, dokud není test zastaven nebo dokončen. Jakákoli změna provedená během experimentu by mohla ovlivnit jeho výsledky. To znamená, že nemůžete upravovat reklamní jednotky, geografické cílení apod. 
 10. V okně s potvrzením klikněte na tlačítko Začátek. Test se spustí během několika minut.  

Ve výchozím nastavení poběží test 90 dní. Na základě dostupných údajů se však můžete rozhodnout test ukončit a zahájit akci. Další informace o analýze testu A/B a provedení příslušných kroků

Doporučené postupy

 • Aby mohl test dospět k výsledku, vyberte reklamní jednotky s dostatečnou návštěvností. K určení výsledku je zapotřebí, aby bylo v testu zaznamenáno alespoň 10 000 žádostí o reklamy. 
 • Měníte-li nastavení, dělejte to postupně. Jedině tak budete schopni správně určit, která konkrétní změna ovlivnila výkon.
 • Test by měl trvat nejméně dva týdny. Díky většímu množství údajů můžeme přesněji odhadnout, která varianta bude fungovat lépe.
 • Zvažte, zda u každé z variant nepoužít různá mapování. Díky tomu budou zkušební údaje a přehledy zdrojů vašich kaskádových reklam přesné.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
6843744575565085274
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true