Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

Използване на двувариантно тестване в посредничество

Постигнете максимална ефективност на посредничеството чрез двувариантно тестване на различни конфигурации на групи за посредничество #A/Btests #waterfalladsources #biddingadsources


Използвайте двувариантни тестове, за да вземате информирани решения за това как да настроите източниците на реклами в посредничество. Това може да Ви помогне да увеличите приходите си.

Начин на работа на двувариантните тестове

Двувариантните тестове Ви дават възможност да оцените 2 варианта на група за посредничество и да сравните резултатите. Използвайте съществуваща група за посредничество и създайте неин вариант, за да видите кое е с по-висока ефективност. Тестът разделя потребителите на приложението Ви между съществуващата настройка за групата за посредничество и варианта, така че ефективността да може да се измерва паралелно.

Можете да промените групата за посредничество във вариант Б, като:

 • Добавите или премахнете източници на реклами, за да видите въздействието им в групата за посредничество
 • Използвате различен ред на каскадите, като промените стойността на ръчната eCPM за източници на реклами
 • Активирате или деактивирате оптимизирането за каскадни източници на реклама
 • Промените броя на извикванията на източник на реклама
Забележка: Тестът трябва да получи поне 10 000 заявки за реклами, преди AdMob да определи резултат.

Кликнете, за да видите примерен тест

Интерфейсът на Ad Mob, показващ пример за посредничество в AB.

Тестът се провежда 90 дни, но можете да го спрете по всяко време. Въз основа на резултатите от теста можете да решите да използвате първоначалната настройка за групата за посредничество (Вариант А) или варианта (Вариант Б). 

След началото на двувариантния тест няма да можете да правите промени на вариант А или вариант Б, докато тестът не бъде спрян или приключен. Това спомага тестът да бъде обективен и точен.

Настройване на двувариантен тест

Изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Посредничество в страничната лента.
 3. До групата за посредничество, за която искате да създадете двувариантен тест, кликнете върху Настройване на двувариантен тест
 4. Въведете име за теста. 
 5. Задайте разпределянето на потребителите. Можете да изберете 50%, 10% или 1%. Това определя процента на потребителите, които ще преминат към вариант Б. Ако например зададете разпределянето на потребителите на 10%, вариант А (съществуващата настройка за групата за посредничество) ще получи 90% от потребителите на приложението Ви, а вариант Б — 10%. 
 6. Променете конфигурацията на източника на реклама във вариант Б. Можете да:
  • Добавите или премахнете източници на реклами, за да видите въздействието им върху групата Ви за посредничество
  • Промените реда на каскадата, като промените ръчната стойност на eCPM
  • Активирате или деактивирате оптимизирането за каскадни източници на реклама
  • Промените броя на извикванията на източник на реклама
 7. За да осигурите точно отчитане, препоръчваме да използвате съответствия за уникални рекламни елементи, когато използвате един и същ източник на реклама във варианти A и Б. Използвайте например точка, която все още не се използва във вариант А.
 8. Кликнете върху Запазване.
 9. Кликнете върху Стартиране на теста
  След началото на двувариантния тест няма да можете да променяте групата за посредничество, включително вариант А или вариант Б, докато тестът не бъде спрян или приключен. Всички промени по време на провеждането на експеримента може да повлияят на резултатите. Това означава, че не можете да редактирате рекламни елементи, насочване по местоположение и др. 
 10. Кликнете върху Стартиране в полето за потвърждение и тестът ще започне след няколко минути.  

По подразбиране тестът ще се провежда 90 дни, но можете да изберете да предприемете действие и да го прекратите въз основа на наличните данни. Научете как да анализирате двувариантния тест и да предприемете действия.

Най-добри практики

 • Изберете рекламни елементи, които имат достатъчно трафик за тестване, за да се определи резултат. Тестът трябва да получи поне 10 000 заявки за реклами, преди AdMob да определи резултат. 
 • Променяйте само по една настройка, за да можете по-точно да свържете разликите в ефективността с конкретна промяна.
 • Провеждайте теста поне две седмици. По-голямото количество данни ни помага да прогнозираме по-добре кой вариант ще бъде най-ефективен.
 • Добре е да използвате различни съответствия във варианти А и Б. Това спомага за точността на данните и на отчитането за източниците на реклами в каскадата.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
' data-mime-type=
Осигуряване на приходи от потребители от развиващите се пазари чрез реклами при отваряне на приложение

Повечето потребители на приложението Ви идват ли от развиващи се пазари? Тези потребители е по-вероятно да взаимодействат с реклами, което Ви дава отлична възможност да ги ангажирате ефективно чрез реклами при отваряне на приложение.

Изпробвайте рекламите при отваряне на приложение

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
73175