Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Помощ за издателите да спазват закона за поверителността на потребителите в Калифорния (CCPA)

Поемете контрол над настройките за CCPA в AdMob

Google има дълга история в предприемането на насочен към потребителя подход във всички свои действия. Като част от ангажимента си към потребителите, не продаваме лична информация и осигуряваме на потребителите прозрачност и контрол над практическата им работа с рекламите посредством Моят профил и още няколко функции, които Ви помагат да управлявате профила си. В съответствие с правилата ни за персонализирано рекламиране не използваме поверителна информация, за да персонализираме реклами. Освен това инвестираме в инициативи, като Коалицията за по-добри реклами, Google News Initiative и ads.txt, така че да поддържаме устойчива рекламна екосистема в добро състояние.

Google приветства законите за поверителност, които защитават потребителите. През май 2018 г. стартирахме няколко актуализации, които помагат на рекламодателите да спазват Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Надграждаме този набор от функции, предлагайки ограничено обработване на данни, което ще работи, както е описано по-долу. Така ще помогнем на рекламодателите да управляват спазването на Закона за поверителността на потребителите в Калифорния (ССРА).

Всичко за Закона за поверителността на потребителите в Калифорния (CCPA)

Законът за поверителността на потребителите в Калифорния (ССРА) е нов закон за поверителност на данните, който установява различни права за жителите на щата Калифорния. Законът важи за компании, които извършват бизнес в Калифорния и отговарят на един от няколко критерия, свързани с приходи, обработване на данни и други фактори. ССРА изисква предоставянето на жителите на право да се откажат от „продажбата“ на тяхната „лична информация“ (според определението на тези термини в закона), като възможността за отказ се предлага с ясно откроена връзка „Личната ми информация да не се продава“ на началната страница на страната „Продавач“. CCPA разграничава определени изключения в определението на „продажба“, като това, че не всички прехвърляния на лична информация представляват „продажба“. Например прехвърлянето на лична информация на „доставчик на услуги“ според този закон не е продажба.

Условия за доставчици на услуги

Google вече предлага условия за защита на данните в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) в Европа. Сега също така вече предлагаме условия за доставчици на услуги съгласно CCPA, които допълват съществуващите условия за защита на данните (коригирани, за да отразяват CCPA) в сила от 1 януари 2020 г. За клиентите, с които имаме онлайн договори и актуализирани договори за платформи, условията за доставчици на услуги ще бъдат включени в съществуващите ни договори чрез условията за защита на данните. За тези клиенти не се изисква действие от Ваша страна, за да добавите условията за доставчици на услуги в договора си.

Избор на настройка за обработване на данни съгласно CCPA

По подразбиране обработването на данни в AdMob не е ограничено и персонализирани реклами ще се показват на потребителите на сайта или приложението Ви. За да ограничите обработването на данни и да показвате само неперсонализирани реклами на отговарящите на условията потребители в Калифорния, трябва да промените настройките за CCPA. Тези настройки не контролират данните, които евентуално споделяте извън профила си, например чрез посредничество.

За да промените настройките за обработване на данни съгласно CCPA за целия си профил, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Контроли за блокиране в страничната лента.
 3. Кликнете върху раздела Настройки за CCPA.
 4. Изберете опцията, която искате да приложите за профила си в AdMob.
 5. Кликнете върху Запазване.
Ако изберете обработването на данните да не се ограничава за профила Ви, можете да го ограничите на ниво заявка за реклама.

Да не се ограничава обработването на данни

Тази контрола ще стане налична на 8 юни 2020 г.

Ако посочите „Да не се ограничава обработването на данни“, можете да изберете рекламните партньори, отговарящи на условията за получаване на заявки за оферти за потребители, за които Google установява, че са в Калифорния.

За да посочите рекламни партньори, които отговарят на условията, изпълнете следните стъпки.

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Контроли за блокиране в страничната лента.
 3. Кликнете върху раздела Настройки за CCPA.
 4. В раздела „Избиране на рекламни партньори“ изберете списъка, който искате да използвате.
  • Използване на всички активни рекламни партньори: Използвайте списъка с всички налични рекламни партньори, предоставен в настройките на функцията. Всички активни рекламни партньори отговарят на условията за заявки за оферти от потребители, за които Google установи, че се намират в Калифорния. Новите рекламни партньори се добавят и отговарят на условията за тези заявки автоматично. Потребителите в профила Ви в AdMob получават известие, когато бъдат добавени нови рекламни партньори.
  • Използване на персонализиран списък: Персонализирайте списъка с всички налични рекламни партньори, за да създадете собствен персонализиран списък. Само избраните рекламни партньори отговарят на условията за заявки за оферти от потребители, за които Google установи, че се намират в Калифорния. При тази опция потребителите в профила Ви в AdMob ще получават известие, когато нови рекламни партньори се присъединят към платформата. Новите рекламни партньори не се добавят автоматично в персонализирания Ви списък и могат да бъдат включени ръчно.
 5. Кликнете върху Запазване.

Ограничаване на обработването на данни

Когато издател активира ограничено обработване на данни, при инструкция от страна на издателя Google допълнително ще ограничи начина, по който се използват данните, и ще започне да показва само неперсонализирани реклами. Неперсонализираните реклами не се основават на миналото поведение на потребителите. Те се насочват посредством контекстна информация, включително групово (като например на ниво град, но не пощенски код) географско насочване въз основа на текущото местоположение, съдържанието на текущия сайт или текущото приложение, както и термините в настоящата заявка. Google не разрешава насочването по аудитория въз основа на интереси, включително по демографски признак и по списък с потребители в режим за ограничено обработване на данни.

Опции за ограничено обработване на данни:

Издателите трябва да решат сами кога и как да активират режима за ограничено обработване на данни въз основа на задълженията си във връзка със спазването на правилата и правния анализ. По-долу са посочени два често срещани сценария.

 1. Някои издатели може да изберат да не показват връзка „Личната ми информация да не се продава“ в собственостите си. Тези издатели може да решат да активират ограниченото обработване на данни за целия си програмен трафик за потребителите в Калифорния чрез контрола за мрежата. Ако избере тази опция, Google ще използва IP адресите на потребителите, за да определи местоположението им и да активира режима за ограничено обработване на данни за всички потребители, за които установим, че имат IP адрес в Калифорния.
 2. Други издатели може да изберат да показат връзка „Личната ми информация да не се продава“. Тези издатели може да изберат да изпращат сигнал за ограничено обработване на данни за всяка заявка, след като се откажат от продажбата на личната им информация. (Вижте документацията за програмисти за Android и iOS, за да научите повече.)
  Ако решите да активирате ограничено обработване на данни чрез контролата за мрежата или като изпращате сигнал за ограничено обработване на данни за всяка заявка, тези промени ще влязат изцяло в сила в 23:00 ч. Тихоокеанско време на 12 декември 2019 г.

И накрая партньори, които са внедрили Глобалните контроли за поверителност, може да решат да активират ограничено обработване на данни, когато получат сигнал за отказ от тези контроли.

Ограничено обработване на данни за търсене от трети страни

Когато режимът за ограничено обработване на данни е активиран посредством контролата за мрежата или е подаден сигнал за ограничено обработване на данни чрез SDK, за „Открито офериране“ и посредничеството за мобилни приложения се случва следното:

 • „Открито офериране“ се деактивирано и не се извършват извиквания към участниците в него.
 • Authorized Buyers за трети страни се деактивира и не се извършват извиквания към продукта.
 • Посредничеството не се деактивира*
* Въпреки че ограниченото обработване на данни не деактивира изпращането на данни от приложението Ви до партньорите за посредничество, договорните задължения на Google относно ограниченото обработване на данни не се прилагат за данните, които изпращате до трети страни. Трябва да вземете съответните мерки спрямо такива трети страни в съответствие с изискванията на ССРА.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
„Моята страница в AdMob“ – персонализираната Ви помощна страница, която ще Ви помогне да работите успешно с AdMob.

Представяме Ви обновената страница „My AdMob“ – персонализирана помощна страница, която съдържа подходяща информация за профила Ви. Можете да поддържате доброто състояние на профила си, да се погрижите за правилното му настройване и да получавате правилните съвети за оптимизиране на приложенията си. Останете на линия за още!

Научете повече

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73175
false
false