Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Помощ за издателите, за да спазват законите за поверителността в САЩ

Поемете контрол над настройките за обработване на данни в AdMob
Applicable to the following US states:
  • California
  • Virginia
  • Connecticut
  • Colorado
  • Utah

Google има дълга история в предприемането на насочен към потребителя подход във всички свои действия. Като част от ангажимента си към потребителите ние не продаваме лична информация. Осигуряваме на потребителите прозрачност и контрол над практическата им работа с рекламите посредством Моят център за реклами, Моят профил и други функции, които Ви помагат да управлявате профила си. В съответствие с правилата ни за персонализирано рекламиране не използваме поверителна информация, като здраве, раса, религия или сексуална ориентация, за да персонализираме реклами. Освен това инвестираме в инициативи като Коалицията за по-добри реклами, Google News Initiative и ads.txt, така че да поддържаме благоприятна и устойчива рекламна екосистема.

Google приветства законите за поверителност, които защитават потребителите. През май 2018 г. стартирахме няколко актуализации, които помагат на рекламодателите да спазват Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Надграждаме този набор от функции, предлагайки ограничено обработване на данни, което ще работи, както е описано по-долу. Така ще помогнем на рекламодателите да управляват спазването на законите за поверителността в САЩ.

Условия за доставчици на услуги

Google вече предлага условия за защита на данните в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) в Европа. Сега също така вече предлагаме условия за доставчици на услуги, които допълват съществуващите условия за защита на данните и влизат в сила от 1 януари 2023 г. За клиентите, с които имаме онлайн договори и актуализирани договори за платформи, условията за доставчици на услуги ще бъдат включени в съществуващите ни договори чрез условията за защита на данните. За тези клиенти не се изисква действие от Ваша страна, за да добавите условията за доставчици на услуги в договора си.

Активиране на ограничено обработване на данни (RDP) за приложимите щати в САЩ

За трафик в щати в САЩ или за всеки регион по света издателите могат да конфигурират ограничено обработване на данни (RDP). Когато е налице сигнал за RDP, AdMob няма да показва реклами, които се основават на предишното поведение на потребителя, и ще изпрати заявка за неперсонализирани реклами до всички офериращи. Има няколко начина, по които издателят може да активира RDP:

1. Платформа за управление на получаването на съгласие

Много издатели работят с платформа за управление на получаването на съгласие, за да съобщават на рекламните си партньори подходящите сигнали за получаване на съгласие въз основа на типа съгласие, което получават от потребителя.

Собствените решения на Google за управление на получаването на съгласие ще Ви позволят да активирате RDP да показва неперсонализирани реклами за отговарящи на условията потребители на мрежата в приложими щати в САЩ, както и да предоставите незадължителни функции за съобщения чрез раздела „Поверителност и съобщения“.

2. Рекламни маркери за издатели

Издателите могат също да изберат да активират RDP само за някои потребители чрез маркери на Google за издатели (GPT) и асинхронни рекламни маркери на AdSense/Ad Exchange въз основа на заявка. Това може да е полезно, ако изберете да показвате връзка за отказване „Личната ми информация да не се продава“. Може да прецените, че подаването на този сигнал изпълнява регулаторните Ви задължения за потребителите, които се отказват.

3.Стандартизирана рамка на IAB

Днес издателите могат да изберат да използват низа на IAB Tech Lab за поверителност за САЩ, за да прилагат ограничено обработване на данни, когато е необходимо. Издателите могат да предават този низ или да работят с платформа за управление на получаването на съгласие за целта. Използването на стандартизирана рамка за активиране на RDP гарантира, че партньорите за посредничество могат да разчитат сигнала. До първото тримесечие на 2024 г. AdSense, AdMob и Ad Manager ще започнат да поддържат глобалната платформа за поверителност (GPP) на IAB Tech Lab за приложими щати в САЩ и ще активират RDP при всяко получаване на сигнала за GPP. След като GPP се поддържа изцяло от AdSense, AdMob и Ad Manager за щати в САЩ, ще препоръчваме на издателите да започнат да изпращат низа на GPP вместо низа на IAB за поверителност за САЩ.

Забележка: Потвърждаваме, че IAB възнамерява да оттегли низа за поверителност за САЩ до януари 2024 г. в полза на GPP. AdMob ще продължи да чете низа за поверителност за САЩ, за да поддържа партньори за приложения. Той може да бъде оттеглен в бъдещи версии на SDK. 

4. Настройки за поверителност и съобщения

За да ограничат обработването на данни и да показват само неперсонализирани реклами на отговарящи на условията потребители в приложими щати в САЩ, издателите могат да променят настройките си за регламентите на щати на САЩ в потребителския интерфейс на AdMob. Тези настройки ще се прилагат за всички щати в САЩ, попадащи в обхвата на законодателството за поверителността. Те не контролират данните, които евентуално споделяте извън профила си (например чрез посредничество).

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню