Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Помощ за издателите, за да спазват законите за поверителността в САЩ

Поемете контрол над настройките за обработване на данни в AdMob

Google има дълга история в предприемането на насочен към потребителя подход във всички свои действия. Като част от ангажимента си към потребителите ние не продаваме лична информация. Осигуряваме на потребителите прозрачност и контрол над практическата им работа с рекламите посредством Моят център за реклами, Моят профил и други функции, които Ви помагат да управлявате профила си. В съответствие с правилата ни за персонализирано рекламиране не използваме поверителна информация, като здраве, раса, религия или сексуална ориентация, за да персонализираме реклами. Освен това инвестираме в инициативи като Коалицията за по-добри реклами, Google News Initiative и ads.txt, така че да поддържаме благоприятна и устойчива рекламна екосистема.

Google приветства законите за поверителност, които защитават потребителите. През май 2018 г. стартирахме няколко актуализации, които помагат на рекламодателите да спазват Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Надграждаме този набор от функции, предлагайки ограничено обработване на данни, което ще работи, както е описано по-долу. Така ще помогнем на рекламодателите да управляват спазването на законите за поверителността в САЩ.

Условия за доставчици на услуги

Google вече предлага условия за защита на данните в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) в Европа. Сега също така вече предлагаме условия за доставчици на услуги, които допълват съществуващите условия за защита на данните и влизат в сила от 1 януари 2023 г. За клиентите, с които имаме онлайн договори и актуализирани договори за платформи, условията за доставчици на услуги ще бъдат включени в съществуващите ни договори чрез условията за защита на данните. За тези клиенти не се изисква действие от Ваша страна, за да добавите условията за доставчици на услуги в договора си.

Избор на настройка за обработване на данните

По подразбиране обработването на данни в AdMob не е ограничено и персонализирани реклами ще се показват на потребителите на сайта или приложението Ви. За да ограничите обработването на данни и да показвате само неперсонализирани реклами на отговарящите на условията потребители в Калифорния, трябва да промените настройките за CPRA. Тези настройки не контролират данните, които евентуално споделяте извън профила си, например чрез посредничество.

Забележка: Въпреки че потребителският интерфейс на AdMob показва настройки за CPRA, настройката ще се прилага за всички щати в САЩ, попадащи в обхвата на законодателството за поверителността.

За да промените настройките за обработване на данни съгласно CPRA за целия си профил, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Поверителност и съобщения в страничната лента.
 3. Кликнете върху CPRA.
 4. Кликнете върху Редактиране.
 5. Изберете опцията, която искате да приложите за профила си в AdMob.
 6. Кликнете върху Запазване.
Ако изберете обработването на данните да не се ограничава за профила Ви, можете да го ограничите на ниво заявка за реклама.

Да не се ограничава обработването на данни

Ако решите „Да не се ограничава обработването на данни“, можете да изберете рекламните партньори, отговарящи на условията за получаване на заявки за оферти за потребители, за които Google установява, че са в Калифорния.

За да посочите рекламни партньори, които отговарят на условията, изпълнете следните стъпки.

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Поверителност и съобщения в страничната лента.
 3. Кликнете върху CPRA.
 4. Кликнете върху Редактиране
 5. В раздела „Преглед на рекламните партньори“ изберете списъка, който искате да използвате.
  • Използване на активни рекламни партньори: Използвайте списъка с всички налични рекламни партньори, предоставен в настройките на функцията. Всички активни рекламни партньори отговарят на условията за заявки за оферти от потребители, за които Google установи, че се намират в приложимите щати в САЩ. Новите рекламни партньори се добавят и отговарят на условията за тези заявки автоматично. Потребителите в профила Ви в AdMob получават известие, когато бъдат добавени нови рекламни партньори.
  • Персонализиран рекламен партньор: Персонализирайте списъка с всички налични рекламни партньори, за да създадете собствен персонализиран списък. Само избраните рекламни партньори отговарят на условията за заявки за оферти от потребители, за които Google установи, че са в приложимите щати в САЩ. При тази опция потребителите в профила Ви в AdMob ще получават известие, когато нови рекламни партньори се присъединят към платформата. Новите рекламни партньори не се добавят автоматично в персонализирания Ви списък и могат да бъдат включени ръчно.
 6. Кликнете върху Запазване.

Ограничаване на обработването на данни

Когато издател активира ограничено обработване на данни, при инструкция от страна на издателя Google допълнително ще ограничи начина, по който се използват данните, и ще започне да показва само неперсонализирани реклами. Неперсонализираните реклами не се основават на миналото поведение на потребителите. Те се насочват посредством контекстна информация, включително групово (като например на ниво град, но не пощенски код) географско насочване въз основа на текущото местоположение, съдържанието на текущия сайт или текущото приложение, както и термините в настоящата заявка. Google не разрешава насочването по аудитория въз основа на интереси, включително по демографски признак и по списък с потребители в режим за ограничено обработване на данни.

Опции за ограничено обработване на данни:

Издателите трябва да решат сами кога и как да активират режима за ограничено обработване на данни въз основа на задълженията си във връзка със спазването на правилата и правния анализ. По-долу са посочени два често срещани сценария.

 1. Някои издатели може да изберат да не показват връзка „Личната ми информация да не се продава“ в собственостите си. Тези издатели може да решат да активират ограниченото обработване на данни за целия си програмен трафик за потребителите в приложими щати в САЩ чрез контрола за мрежата. Ако избере тази опция, Google ще използва IP адресите на потребителите, за да определи местоположението им и да активира режима за ограничено обработване на данни за всички потребители, за които установим, че имат IP адрес в приложими щати в САЩ.
 2. Други издатели може да изберат да показат връзка „Личната ми информация да не се продава“. Тези издатели може да изберат да изпращат сигнал за ограничено обработване на данни за всяка заявка, след като се откажат от продажбата на личната им информация. (Вижте документацията за програмисти за Android и iOS, за да научите повече.)

И накрая партньори, които са внедрили Глобалните контроли за поверителност, може да решат да активират ограничено обработване на данни, когато получат сигнал за отказ от тези контроли.

Ограничено обработване на данни за търсене от трети страни

Когато режимът за ограничено обработване на данни е активиран посредством контролата за мрежата или е подаден сигнал за ограничено обработване на данни чрез SDK, за оферирането и посредничеството за мобилни приложения се случва следното:

 • Заявките за реклами с ограничено обработване на данни се изпращат до офериращи трети страни в реално време. Вижте тази статия за повече подробности.
 • Посредничеството не се деактивира*
* Въпреки че ограниченото обработване на данни не деактивира изпращането на данни от приложението Ви до партньорите за посредничество, договорните задължения на Google относно ограниченото обработване на данни не се прилагат за данните, които изпращате до трети страни. Трябва да вземете съответните мерки спрямо такива трети страни в съответствие с изискванията.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
' data-mime-type=
Печелете повече, като мигрирате още рекламни места към офериране!

Забелязахме, че не сте мигрирали целия си отговарящ на условията трафик към офериране от AdMob. Оферирането подсигурява, че получавате възможно най-високи приходи за импресиите си, докато източниците на реклама се конкурират в реално време. Още днес увеличете приходите и ефективността си с офериране!

Мигрирайте сега!

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
73175
false