Bežné príčiny nezobrazovania reklám

V tomto sprievodcovi nájdete bežné príčiny toho, že sa v aplikáciách zobrazuje málo reklám alebo sa v nich nezobrazujú žiadne. Ak problémy pretrvávajú, použite nástroj na riešenie problémov so zobrazovaním reklám alebo navštívte komunitu pomoci služby Google AdMob.

Typy problémov:

Problémy s nastavením

Čo treba skontrolovať  Ako postupovať  Ďalšie informácie
Je vaša aplikácia alebo reklamná jednotka nová? Po vytvorení aplikácie alebo reklamnej jednotky počkajte jednu hodinu. Novo zaregistrované aplikácie a novo vytvorené reklamné jednotky sa zvyčajne aktivujú do jednej hodiny.

Nemusíte tak okamžite zaznamenať, že by prebiehali zobrazenia.
Postupovali ste podľa pokynov v sprievodcovi začiatočníka na webe Google Developers? Prečítajte si sprievodcu začiatočníka (Android, iOS, Unity). V aplikáciách, ktoré nie sú správne nastavené, sa reklamy nebudú zobrazovať.
Integrovali ste správne súpravu Google Mobile Ads SDK? Pozrite si dostupné vzorové aplikácie pre AndroidiOS.

Vzorové aplikácie ilustrujú, ako pomocou súpravy Google Mobile Ads SDK umiestňovať reklamy do aplikácií.
Reklamy sa nezobrazia, ak ste súpravu Google Mobile Ads SDK neintegrovali správne.
Funguje kód implementácie reklamy správne? Otestujte kód implementácie a skontrolujte, či sa reklamy môžu zobrazovať. Ak kód implementácie reklamy nie je správny, reklamy sa nebudú zobrazovať.
Skontrolovali ste kódy chýb? Prečítajte si viac o najbežnejších kódoch chýb v systémoch AndroidiOS.

Ďalšie tipy na riešenie problémov nájdete v príspevku pre komunitu služby AdMob o kódoch chýb.
Keď reklamná jednotka v aplikácii pošle serverom Googlu žiadosť o reklamu, server odpovie buď reklamou, alebo kódom chyby, ktorý identifikuje problém.

Problémy so sprostredkovaním

Čo treba skontrolovať  Ako postupovať  Ďalšie informácie
Implementovali ste sprostredkovanie správne? Prečítajte si pokyny v sprievodcovi sprostredkovaním na webe Google Developers (Android, iOS, Unity). Ak nie, reklamy sa nebudú zobrazovať.
Skontrolovali ste integráciu reklamných sietí tretích strán? Overte nastavenie sprostredkovania pomocou testovacej súpravy sprostredkovania. Táto súprava otestuje, či ste aplikáciu a reklamné jednotky nakonfigurovali správne, aby sa prostredníctvom sprostredkovania AdMob zobrazovali reklamy zo sietí tretích strán. Každá reklamná sieť má vlastné pokyny na integráciu (Android, iOS, Unity). Sprostredkované reklamné siete musia byť správne nastavené v skupinách sprostredkovania a správne implementované v kóde aplikácie.

 

  Porušenia pravidiel

Čo treba skontrolovať  Ako postupovať  Ďalšie informácie
Boli ste informovaní o presadzovaní pravidiel? Podrobnosti o prípadoch presadzovania a ich riešení nájdete v centre pravidiel vo svojom účte AdMob. Presadzovanie pravidiel môže mať vplyv na zobrazovanie reklám.
Je vaša aplikácia určená pre deti?

Prečítajte si zákon o ochrane súkromia detí na internete (COPPA) a zistite, ako značkovať žiadosti o reklamy na obsah určený deťom.

Prečítajte si tiež, ako zaistiť súlad s pravidlami služby Google Play pre rodinný obsah a nastaviť maximálne hodnotenie obsahu.

Aplikácie pre deti musia byť v súlade s pravidlami služby Google Play pre rodinný obsah a zákonom o ochrane súkromia detí na internete (COPPA).
Dodržiavate všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)? Pozrite si dostupné nástroje, ktoré vám pomôžu zaistiť súlad s nariadením GDPR.  
Dostali ste žiadosť o odoslanie súboru APK? Vyplňte formulár na odoslanie súboru APK.  

 

Ak problémy pretrvávajú, použite nástroj na riešenie problémov so zobrazovaním alebo navštívte komunitu pomoci služby Google AdMob.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory