Pranešimas

Gaukite suasmenintų optimizavimo patarimų, išsiaiškinkite paskyros būseną ir nustatykite užbaigimą patobulintame „Mano „AdMob“ puslapyje.

Programos

Programos failo „app-ads.txt“ nustatymas

Jei norite, kad „AdMob“ galėtų rasti ir patvirtinti failą „app-ads.txt“, atlikite nurodytus veiksmus.
 • Programa turi būti užregistruota „Google Play“ parduotuvėje arba sistemoje „Apple App Store“.
 • Į programų parduotuvės įrašą turi būti įtraukta kūrėjo svetainė, kaip paaiškinta šiame straipsnyje, 1a veiksme.

Šiame straipsnyje

1 veiksmas: nustatykite kūrėjo svetainę

Kūrėjo svetainėje naudotojai gali sužinoti daugiau apie programas ir kitą turinį. Be to, naudojant standartą „app-ads.txt“ pagal kūrėjo svetainę nustatoma, kam priklauso programa. Kūrėjo svetainė turi būti susieta su „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvės įrašais, kad „AdMob“ ir kitos skelbimų platformos galėtų nustatyti programos savininkus.

Jei šiuo metu neturite programos kūrimo įmonei nustatytos svetainės, prieš naudodami failą „app-ads.txt“, turėsite ją sukurti. Galima naudotis įvairiomis mokamomis ir nemokamomis žiniatinklio prieglobos parinktimis.

Kai nustatysite svetainę, atnaujinkite programos įrašą programų parduotuvėse, kad įtrauktumėte kūrėjo svetainę į kūrėjo kontakto URL. Toje svetainėje galite paskelbti visą atitinkamą programos rinkodaros ir palaikymo informaciją.  

Pastaba: programų parduotuvės įraše nereikia nurodyti viso „app-ads.txt“ URL. „AdMob“ tikrina failą „app-ads.txt“ naudodama svetainės URL prieglobos serverio pavadinimo (domeno) dalį. Sužinokite daugiau, kaip randame failą „app-ads.txt“, atlikdami 3 veiksmą

1a veiksmas: pridėkite kūrėjo svetainę prie programų parduotuvės įrašo

Jei norite pridėti kūrėjo svetainę prie programų parduotuvės įrašo, atlikite nurodytus veiksmus.

 • Skirta „Google Play“: pridėkite svetainės URL prie programos įrašo kontaktinės informacijos.
  1. Prisijunkite prie „Play Console“.
  2. Pasirinkite programą.
  3. Kairiajame meniu spustelėkite Pateikimas parduotuvėje, tada – Parduotuvės įrašas.
  4. Slinkite į skiltį Išsami kontakto informacija.
  5. Pridėkite kūrėjo svetainės URL.
 • Skirta „Apple App Store“: pridėkite kūrėjo svetainę parduotuvės įrašo rinkodaros URL lauke. 

Jei pridėsite ar atnaujinsite kūrėjo svetainę programos įraše sistemoje „Google Play“, gali praeiti iki 24 val., kol „AdMob“ aptiks šiuos pakeitimus.

2 veiksmas: sukurkite failą „app-ads.txt“

Peržiūrėkite toliau pateiktą failo „app-ads.txt“ pavyzdį.
# Failo „app-ads.txt“ pavyzdys:

greenadexchange.com, 12345, DIRECT, d75815a79

silverssp.com, 9675, RESELLER, 496211

blueadexchange.com, XF436, DIRECT

orangeexchange.com, 45678, RESELLER

silverssp.com, ABE679, RESELLER

google.com, pub-0000000000000000, DIRECT, f08047fec0942fa0

Naudodami šį pavyzdį atlikite nurodytus veiksmus.

 • google.com yra „Ad Exchange“
 • pub-0000000000000000 yra leidėjo / paskyros ID
 • DIRECT yra ryšio tipas
 • f08047fec0942fa0 yra sertifikavimo institucija (TAG)
 
Pastaba: kad failą „ads.txt“ būtų galima patvirtinti, jis turi būti suformatuotas taip, kaip nurodo „IAB Tech Lab“. Jei reikia papildomos pagalbos, peržiūrėkite įgaliotųjų programų pardavėjų specifikaciją, kurią pateikė „IAB Tech Lab“. 

2a veiksmas: faile „app-ads.txt“ pridėkite suasmenintą kodo fragmentą

„AdMob“ pateikia suasmenintą kodo fragmentą, kurį naudojant lengviau nustatyti failą „app-ads.txt“. Į suasmenintą kodo fragmentą įtraukiamas leidėjo ID. 

Atminkite, kad leidėjo ID turi būti įtrauktas ir tinkamai suformatuotas, kad failą „app-ads.txt“ būtų galima patvirtinti.

Jei norite gauti suasmenintą kodo fragmentą, į kurį įtrauktas leidėjo ID, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „AdMob“ paskyros adresu https://apps.admob.com.
 2. Šoninėje juostoje spustelėkite Programos.
 3. Spustelėkite Visos programos.
 4. Spustelėkite app-ads.txt skirtuką.
 5. Spustelėkite Kaip nustatyti app-ads.txt
 6. Spustelėkite Kopijuoti spustelėjant šalia kodo fragmento, kurį norite kopijuoti. 
 7. Įklijuokite kodo fragmentą į failą „app-ads.txt“. 

2b veiksmas (nebūtinas): faile „app-ads.txt“ pridėkite kitų įgaliotųjų skelbimų platformų ID

Jei naudojate kitą skelbimų tinklą, nepamirškite to tinklo pridėti faile „app-ads.txt“. Pridėjus trečiosios šalies pardavėjas taip pat galės rasti ir patvirtinti failą „app-ads.txt“. Susisiekite su skelbimų tinklu dėl informacijos apie „app-ads.txt“. 

3 veiksmas: paskelbkite failą „app-ads.txt“ kūrėjo svetainėje

„AdMob“ „app-ads.txt“ tikrintuvas ieško failo „app-ads.txt“ programos parduotuvės įraše pagal kūrėjo svetainę. Pagal „app-ads.txt“ specifikaciją tikrintuvai ieško failų taikydami šiuos URL šablonus:

 • https://<<prieglobosserveriopavadinimas>>/app-ads.txt
 • http://<<prieglobosserveriopavadinimas>>/app-ads.txt

Prieglobos serverio pavadinimas nustatomas pagal programos kūrėjo svetainę. Tai svetainės domenas arba (tam tikromis aplinkybėmis) padomenis, kaip aprašyta toliau.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti bendrieji pavyzdžiai, kur „AdMob“ tikrintuvas ieško skirtingų kūrėjų svetainių URL failo „app-ads.txt“.

Jei kūrėjo svetainė yra: Tikrintuvas ieško tokia tvarka:
https://example.com/game https://example.com/app-ads.txt
http://example.com/app-ads.txt
http://help.example.com/game https://help.example.com/app-ads.txt
http://help.example.com/app-ads.txt
https://example.com/app-ads.txt
http://example.com/app-ads.txt
 

„app-ads.txt“ specifikacijoje nustatytos konkrečios padomeniams taikomos taisyklės. Kuriant „app-ads.txt“ URL tikrintuvai kūrėjo svetainėje atlieka patikrą ne daugiau kaip vieno padomenio lygiu.

Pavyzdys

Jei kūrėjo svetainė yra: Tikrintuvas ieško tokia tvarka:
http://support.help.example.com/game

https://help.example.com/app-ads.txt
http://help.example.com/app-ads.txt
https://example.com/app-ads.txt
http://example.com/app-ads.txt

Pastaba: „help.example.com“ yra pirmojo padomenio lygio ir naudojamas atliekant tikrinimą, o „support.help.example.com“ yra antrojo padomenio lygio ir tikrinant nenaudojamas.

 

Į specifikaciją neįtraukti padomeniai „www.“ ir „m“. (kaip vietos, kuriose tikrintuvai ieškos failų).

Jei kūrėjo svetainė yra: Tikrintuvas ieško tokia tvarka: 
https://www.example.com/game https://example.com/app-ads.txt
http://example.com/app-ads.txt
https://m.example.com/game https://example.com/app-ads.txt
http://example.com/app-ads.txt
 

Žiniatinklio serveris gali peradresuoti tikrintuvą į kitur priglobtą failą „app-ads.txt“ (įskaitant padomenį „www.“).

Jei tikrintuvas ieško failo čia: Tinkamos peradresavimo paskirtos vietos gali apimti (bet ne tik):
https://example.com/app-ads.txt

jūsų svetainės „www.“ padomenį:
https://www.example.com/app-ads.txt;

kitą padomenį ir pakatalogį:
https://static.example.com/files/app-ads.txt;

kito padomenio, pakatalogio ar failo pavadinimą:
https://static.example.com/files/app-ads-1.txt;

kitą domeną, įskaitant kelis padomenius:
https://www.cdn.files.example.com/app-ads.txt.

Jei norite išsiaiškinti, ar tinkamai paskelbėte failą, patikrinkite, ar matote failo turinį, kai žiniatinklio naršyklėje pasiekiate „app-ads.txt“ URL. Jei failą žiniatinklio naršyklėje matote, tikėtina, kad tikrintuvai sėkmingai jį suras.

Peržiūrėkite išsamią informaciją apie „AdMob“ bandymus patikrinti failą „app-ads.txt“ „AdMob“ paskyroje.

4 veiksmas: palaukite, kol „AdMob“ patikrins ir patvirtins failą „app-ads.txt“

Gali praeiti iki 24 val., kol „AdMob“ patikrins ir patvirtins failus „app-ads.txt“. „AdMob“ reguliariai tikrina naujausią failą, bet galite pateikti užklausą, kad „AdMob“ tikrintų programą ir siekiant, kad jos reagavimo laikas būtų trumpesnis.

 1. Prisijunkite prie „AdMob“ paskyros adresu https://apps.admob.com.
 2. Šoninėje juostoje spustelėkite Programos.
 3. Spustelėkite Visos programos.
 4. Spustelėkite app-ads.txt skirtuką.
 5. Programos, kurios išsamią informaciją norite peržiūrėti, eilutėje spustelėkite Išskleisti, kad išskleistumėte. Bus atidaryta papildomos išsamios informacijos skiltis ir parinktis, leidžianti pateikti užklausą „AdMob“ tikrinti programą.

  Išsamios failo „app-ads.txt“ būsenos informacijos „AdMob“ sąsajoje pavyzdys

 6. Spustelėkite Patikrinti, ar nėra naujinių. Kai pateikiate užklausą „AdMob“ tikrinti failą „app-ads.txt“, „AdMob“ atnaujina visų programų, kurios naudoja tą patį failą „app-ads.txt“, būseną.
  • Tam tikrais atvejais mygtuko „Patikrinti, ar nėra naujinių“ gali nebūti. Atminkite, kad „AdMob“ reguliariai tikrina naujausią failą, ar nėra naujinių.

Gali praeiti iki 24 val., kol „AdMob“ patikrins ir patvirtins failus „app-ads.txt“. Palaukite mažiausiai 24 valandas, kol bus atnaujinta „app-ads.txt“ būsena.

Jei neseniai pridėjote kūrėjo svetainę ar atnaujinote programos įrašą sistemoje „Google Play“, gali praeiti iki 24 val., kol „AdMob“ aptiks šiuos pakeitimus.

5 veiksmas: patikrinkite, ar failas „app-ads.txt“ patvirtintas „AdMob“ paskyroje

Visų programų failo „app-ads.txt“ būseną ir išsamią informaciją galite peržiūrėti „AdMob“ paskyroje. 

Jei failas nerastas arba nepatvirtintas, peržiūrėkite „AdMob“ paskyroje pateiktą informaciją arba sužinokite daugiau apie „app-ads.txt“ trikčių šalinimą.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
939939218135249020