Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Câu hỏi thường gặp về tính năng đặt giá thầu

Dưới đây là các câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất về tính năng đặt giá thầu. 

Mở rộng tất cả  Thu gọn tất cả

Thiết lập

Làm cách nào để thiết lập mối quan hệ đối tác với nguồn quảng cáo đặt giá thầu? 
Để thiết lập mối quan hệ đối tác, trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn có tài khoản đang được sử dụng với nguồn quảng cáo đặt giá thầu. Trong nhiều trường hợp, việc này cũng đơn giản như việc tạo tài khoản trên trang chủ của nguồn quảng cáo. Sau đó, hãy thêm nguồn quảng cáo vào nhóm dàn xếp. 
Tôi có cần phải tạo nhóm dàn xếp mới để sử dụng tính năng đặt giá thầu không?
Không. Bạn có thể thêm nguồn quảng cáo đặt giá thầu vào các nhóm dàn xếp hiện có.
Tôi nên sử dụng phiên bản SDK nào?
Để đảm bảo bạn đang sử dụng đúng SDK, hãy thực hiện theo hướng dẫn trên Google Developer dành cho AndroidiOS. Bạn có thể xem hướng dẫn cho từng nguồn quảng cáo hỗ trợ tính năng đặt giá thầu. 
Điều gì sẽ xảy ra với mạng quảng cáo hiện có của tôi nếu tôi sử dụng tính năng đặt giá thầu?
Các mạng quảng cáo hiện có vẫn được dùng theo cách tương tự và được sắp xếp trong nền tảng dàn xếp kiểu thác nước theo giá trị eCPM. Hệ thống sẽ đặt mạng quảng cáo thắng cuộc trong phiên đấu giá đặt giá thầu trong nền tảng dàn xếp kiểu thác nước bên cạnh các mạng quảng cáo hiện có của bạn. Nền tảng dàn xếp kiểu thác nước sẽ hoạt động như bình thường. Nguồn quảng cáo có giá trị cao nhất (cho dù đó có phải là nguồn quảng cáo đặt giá thầu hay không) sẽ là nguồn đầu tiên có cơ hội phân phát quảng cáo. 
Tôi có thể sử dụng một nguồn quảng cáo vừa làm nguồn quảng cáo đặt giá thầu vừa làm nguồn quảng cáo dạng thác nước không?

Có. Bạn có thể sử dụng một nguồn quảng cáo làm nguồn quảng cáo đặt giá thầu và nguồn quảng cáo dạng thác nước trong cùng một nhóm dàn xếp. Trên thực tế, bạn nên dùng một nguồn quảng cáo trong cả quy trình dàn xếp dạng thác nước và quy trình đặt giá thầu (nếu có thể). 

Tôi có thể gửi yêu cầu quảng cáo ở Trung Quốc không?

Giờ đây, bạn có thể gửi yêu cầu giá thầu đến những nguồn quảng cáo đặt giá thầu đang phân phát quảng cáo ở Trung Quốc. 

Chúng tôi sẽ xem xét mẫu quảng cáo theo các chính sách nghiêm ngặt dành riêng cho từng quốc gia, và sẽ không cho phép phân phát những mẫu quảng cáo trống.

Tính năng thử nghiệm này hiện không hỗ trợ những nguồn quảng cáo đang sử dụng một SDK riêng trên thiết bị di động. Các nguồn quảng cáo phải sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Thông tin chung

Tôi đã cập nhật thông tin chi tiết trong tài khoản nguồn đặt giá thầu bên thứ ba. Tôi nên làm gì trong tài khoản AdMob của mình?
Đảm bảo thông tin chi tiết về mối liên kết đơn vị quảng cáo của bạn là mới nhất. Bạn có thể quản lý thông tin chi tiết về mối liên kết đơn vị quảng cáo trong thẻ Nguồn đặt giá thầu của tài khoản AdMob.
Tôi có thể xoá nguồn quảng cáo đặt giá thầu không?

Có. Cách loại bỏ nguồn quảng cáo đặt giá thầu khỏi nhóm dàn xếp:

 1. Nhấp vào tên của nhóm dàn xếp mà bạn muốn loại bỏ nguồn quảng cáo. 
 2. Nhấp vào hộp đánh dấu bên cạnh nguồn quảng cáo đặt giá thầu mà bạn muốn loại bỏ. 
 3. Nhấp vào Thay đổi trạng thái
 4. Chọn Xóa.
 5. Nhấp vào Lưu

Để kết thúc mối quan hệ đối tác với một nguồn quảng cáo đặt giá thầu, bạn cần làm việc trực tiếp với nguồn quảng cáo đó. 

Làm cách nào để nhận được doanh thu từ nguồn quảng cáo đặt giá thầu?

Doanh thu từ hầu hết các nguồn quảng cáo đặt giá thầu sẽ được thanh toán thông qua AdMob. Một số nguồn quảng cáo sẽ thanh toán trực tiếp doanh thu đặt giá thầu cho bạn. Các nguồn quảng cáo này được gọi là thanh toán trực tiếp. 

Khi thêm nguồn quảng cáo thanh toán trực tiếp trong AdMob, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận rằng nguồn quảng cáo sẽ thanh toán trực tiếp cho bạn. Hãy kiểm tra thỏa thuận giữa bạn với nguồn quảng cáo thanh toán trực tiếp để biết thêm thông tin. 

Tính năng đặt giá thầu có làm tăng độ trễ không?
Không. Tính năng đặt giá thầu hoạt động trên trung tâm dữ liệu Google nên thường sẽ nhanh hơn thiết bị của người dùng. Tính năng đặt giá thầu hoạt động cùng lúc với các quy trình thông thường trả về quảng cáo AdMob. 
Tính năng đặt giá thầu hoạt động với các giao dịch trên mạng như thế nào?

Mạng có thể tham gia đặt giá thầu

Mạng mà bạn giao dịch có thể tham gia phiên đấu giá đặt giá thầu cùng với các nguồn quảng cáo khác. Hệ thống sẽ đặt giá thầu cao nhất trong nền tảng dàn xếp kiểu thác nước dựa trên giá trị eCPM của giá thầu đó, cho dù đó có phải là mạng mà bạn giao dịch hay không. 

Nếu mạng không đặt giá thầu trong phiên đấu giá đặt giá thầu thì hệ thống vẫn có thể gọi mạng đó trong nền tảng dàn xếp kiểu thác nước. Nếu mạng đặt giá thầu và không giành chiến thắng thì hệ thống sẽ không gọi lại mạng đó trong nền tảng dàn xếp kiểu thác nước. 

Các mạng không tham gia đặt giá thầu 

Hệ thống sẽ đặt giá thầu thắng cuộc trong phiên đấu giá đặt giá thầu trong thác nước ở vị trí tương ứng với giá trị eCPM của giá thầu đó. Nếu giao dịch trên mạng của bạn có eCPM cao hơn giá thầu chiến thắng thì hệ thống sẽ gọi mạng đó trước tiên. Nếu mạng đó không có quảng cáo để phân phát, thì nguồn quảng cáo có giá thầu chiến thắng sẽ phân phát quảng cáo.

Khắc phục sự cố 

Tại sao có sự chênh lệch giữa số lượt hiển thị được báo cáo trong tài khoản AdMob và các tài khoản nguồn quảng cáo của bên thứ ba?
Số lượt hiển thị có thể bị chênh lệch một chút do các phương pháp tích hợp và tiêu chuẩn tính lượt hiển thị khác nhau. Trong trường hợp có sự chênh lệch, hệ thống sẽ xác định thu nhập ước tính của bạn dựa trên số lượt hiển thị báo cáo trong tài khoản AdMob.
Tại sao có sự chênh lệch giữa thu nhập được báo cáo trong tài khoản AdMob và các tài khoản nguồn quảng cáo của bên thứ ba?
Báo cáo đặt giá thầu phản ánh khoản thanh toán thực tế cho nhà xuất bản. Mỗi mạng có thể chọn hiển thị thu nhập dựa trên các điều khoản hợp đồng của riêng họ. Những khác biệt trong tiêu chuẩn báo cáo có thể dẫn đến sự chênh lệch nhỏ này. Trong trường hợp có sự chênh lệch, thu nhập ước tính hiển thị trong tài khoản AdMob của bạn sẽ được coi là giá trị ước tính gần đúng nhất của khoản thanh toán cuối cùng mà bạn nhận được từ các mạng đặt giá thầu. 
Tôi nên làm gì khi các nguồn quảng cáo có vẻ như không đặt giá thầu theo yêu cầu quảng cáo của ứng dụng?

Khi bạn thấy một nguồn quảng cáo không đáp ứng giá thầu cho khoảng không quảng cáo của bạn, đây có thể là một chỉ báo cho thấy nhiều vấn đề liên quan đến việc phân phát. Vấn đề này có thể xảy ra khi yêu cầu đó không có các tín hiệu được thu nhận thông qua SDK ứng dụng phiên bản mới nhất của nguồn quảng cáo (bạn phải cài đặt SDK này trên ứng dụng của mình). Bạn cũng có thể gặp trường hợp này khi chưa cài đặt phiên bản SDK GMA mới nhất hoặc vì các lý do khác liên quan đến nguồn quảng cáo và cấu hình. 

Hãy kiểm tra xem bạn có đang sử dụng phiên bản mới nhất của SDK GMA và SDK của nguồn quảng cáo hay không. Bạn có thể dùng Bộ thử nghiệm dàn xếp để xác minh điều này. Nguồn quảng cáo có thể không đặt được giá thầu do cách thiết lập và ra quyết định. Vì vậy, nhóm hỗ trợ Google thường không nắm được thông tin chi tiết và không thể giúp khắc phục các vấn đề này. 

Nếu bạn nhận thấy vấn đề với một nguồn quảng cáo nào đó, hãy đăng nhập vào tài khoản liên quan đến nguồn quảng cáo đó để kiểm tra các lỗi cấu hình và đọc tài liệu về cách khắc phục sự cố.

Tại sao tỷ lệ đáp ứng của tôi lại giảm?
Không phải mọi cơ hội quảng cáo đều giống nhau. Một số vùng quảng cáo có mức độ tương tác của người dùng cao hơn, hiển thị nhiều hơn hoặc có nhiều khả năng cung cấp trải nghiệm người dùng hơn. Đó là những vùng quảng cáo mà các nhà quảng cáo đang tìm kiếm. Do đó, một số đơn vị quảng cáo sẽ tạo ra nhiều doanh thu hơn cho mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM). 
Tôi đang gặp sự cố với một nguồn quảng cáo của bên thứ ba. Tôi có thể làm gì?

Nếu bạn gặp vấn đề với một nguồn quảng cáo đặt giá thầu của bên thứ ba, hãy liên hệ trực tiếp với nguồn quảng cáo đó theo thông tin khắc phục sự cố sau đây. 

Nguồn quảng cáo Thông tin về cách khắc phục sự cố
Ad Generation

Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ của Ad Generation theo địa chỉ media-partner@supership.jp

AppLovin Vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản của AppLovin hoặc sử dụng biểu mẫu Hỗ trợ AppLovin.
Equativ (trước đây là Smart Ad Server) Nếu bạn gặp vấn đề, vui lòng truy cập vào https://help.smartadserver.com/s/
Fluct Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ của Fluct theo địa chỉ contact@fluct.jp.
Improve Digital Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ của Improve Digital theo địa chỉ support@improvedigital.com.
Index Exchange Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ của Index Exchange theo địa chỉ ix.square@indexexchange.com.
InMobi Vui lòng liên hệ với Người quản lý sự thành công của khách hàng của InMobi hoặc gửi email đến googlebidding@inmobi.com
Liftoff Monetize  Vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản của Liftoff Monetize hoặc truy cập vào trang web hỗ trợ của Liftoff Monetize.
Media.net Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của Media.net theo địa chỉ admob_openbidding@media.net.
Meta Audience Network Truy cập vào Trung tâm trợ giúp Meta Business
Mintegral (Thử nghiệm) Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của Mintegral theo địa chỉ developer@mintegral.com.
Mobfox Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của Mobfox theo địa chỉ openbidding@mobfox.com.
Nexxen Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của Nexxen theo địa chỉ obpubsupport@nexxen.com
OneTag Exchange Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của OneTag Exchange theo địa chỉ openbidding@onetag.com
OpenX Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của OpenX theo địa chỉ ob-onlineonboard@openx.com.
Pangle Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của Pangle theo địa chỉ pangle_support@bytedance.comrel.
PubMatic Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng thành công theo địa chỉ admobsupport@pubmatic.zendesk.com.
Rubicon (Magnite) Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ của Magnite theo địa chỉ OBSupport@magnite.com.
Sharethrough Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ của Sharethrough theo địa chỉ ob@sharethrough.com.
Smaato Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của Smaato theo địa chỉ eb-Salessupport@smaato.com.
Sonobi Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của Sonobi theo địa chỉ openbidding@sonobi.com.
Verve Group Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của Verve Group theo địa chỉ openbidding@verve.com.
Yieldmo Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ của Yieldmo theo địa chỉ OBSupport@yieldmo.com.
YieldOne Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ của YieldOne theo địa chỉ y1s@platform-one.co.jp.
Tôi tìm thấy một vấn đề khi thử nghiệm trong công cụ kiểm tra quảng cáo. Điều này có nghĩa là gì?

Khi sử dụng công cụ kiểm tra quảng cáo, bạn có thể gặp phải các vấn đề sau đây với việc thử nghiệm nguồn quảng cáo đặt giá thầu:

 • Không tìm thấy tín hiệu của SDK: Bạn có thể cần cài đặt SDK và bộ chuyển đổi, cũng như định cấu hình đúng cách cho một số nguồn quảng cáo để sử dụng tính năng đặt giá thầu.  Hãy tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với SDK cho AndroidiOS.
   
 • Không có sự đồng ý của người dùng: Nguồn quảng cáo có thể không đủ điều kiện cho một yêu cầu giá thầu nếu người dùng không đồng ý. Việc này là hoàn toàn bình thường. Hãy tìm hiểu thêm về cách triển khai các công cụ lấy sự đồng ý (chẳng hạn như Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)) theo Các chính sách và quy định hạn chế của AdMob.
   
 • Không có quảng cáo nào được trả về: Nguồn quảng cáo có thể không đủ điều kiện đặt giá thầu hoặc đã quyết định không đặt giá thầu cho yêu cầu quảng cáo. Có một số lý do có thể khiến vấn đề này xảy ra. Dưới đây là một số ví dụ:
  • Nguồn quảng cáo chỉ có thể đặt giá thầu trong một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như những khu vực địa lý cụ thể. 
  • Nguồn quảng cáo có thể không có quảng cáo cho yêu cầu giá thầu. 
  • Đã xảy ra lỗi hệ thống ngoài ý muốn hoặc hết thời gian chờ ở phía nguồn quảng cáo.

Hãy tham khảo nguồn quảng cáo của bên thứ ba để biết lý do khiến nguồn quảng cáo có thể không đặt giá thầu. 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính