Powiadomienie

Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Najczęstsze pytania o określanie stawek

Zebraliśmy tu odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o określanie stawek.

Rozwiń wszystko  Zwiń wszystko

Konfiguracja

Jak mogę nawiązać partnerstwo ze źródłem reklam z określaniem stawek?
Aby nawiązać partnerstwo, upewnij się najpierw, że masz aktywne konto w źródle reklam z określaniem stawek. W wielu przypadkach wystarczy do tego utworzenie konta na stronie głównej źródła reklam. Następnie dodaj źródło reklam do grupy zapośredniczenia.
Czy aby korzystać z określania stawek, muszę utworzyć nową grupę zapośredniczenia?
Nie. Źródła reklam z określaniem stawek możesz dodawać do dotychczasowych grup zapośredniczenia.
Której wersji pakietu SDK mam używać?
Aby sprawdzić, czy używasz właściwego pakietu SDK na Androida lub iOS, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie Google Developers. Dostępne są na niej instrukcje do każdego źródła reklam, które obsługuje określanie stawek.
Co się stanie z moimi obecnymi sieciami reklamowymi, gdy zacznę używać określania stawek?
Obecne sieci reklamowe będą nadal używane w taki sam sposób, a ich kolejność w kaskadzie zapośredniczenia będzie ustalana według ich wartości eCPM. Sieć, która wygra w aukcji z określaniem stawek, trafi do kaskady zapośredniczenia razem z Twoimi dotychczasowymi sieciami reklamowymi. Kaskada zapośredniczenia działa w zwykły sposób. Źródło reklam o najwyższej wartości (niezależnie od tego, czy jest to źródło z określaniem stawek, czy nie) ma pierwszeństwo w wyświetleniu reklamy.
Czy mogę używać źródła reklam jednocześnie jako źródła z określaniem stawek i jako źródła kaskadowego?

Tak. Źródła reklam możesz używać jednocześnie jako źródła z określaniem stawek i jako źródła kaskadowego w tej samej grupie zapośredniczenia. Zawsze zalecamy, aby mieć zarówno kaskadowe źródło reklam, jak i źródło z określaniem stawek.

Czy mogę wysyłać żądania reklamy w Chinach?

Obecnie możesz wysyłać pytania o stawkę do źródeł reklam z ustalaniem stawek, które wyświetlają reklamy w Chinach.

Kreacje zostaną sprawdzone pod kątem rygorystycznych zasad obowiązujących w poszczególnych krajach. Puste kreacje nie będą mogły się wyświetlać.

Ta wersja beta nie obsługuje obecnie źródeł reklam korzystających z niestandardowego mobilnego SDK. Źródła reklam muszą korzystać z pakietu SDK do reklam mobilnych Google.

Wstęp

Szczegóły na moim zewnętrznym koncie będącym źródłem określania stawek zostały zaktualizowane. Co muszę zrobić na koncie AdMob?
Upewnij się, że szczegóły mapowania jednostek reklamowych są aktualne. Szczegółami mapowania jednostek reklamowych możesz zarządzać na karcie Źródła ustalania stawek na koncie AdMob.
Czy mogę usuwać źródła reklam z ustalaniem stawek?

Tak. Aby usunąć z grupy zapośredniczenia źródło reklam z określaniem stawek:

 1. Kliknij nazwę grupy zapośredniczenia, z której chcesz usunąć źródło reklam.
 2. Kliknij pole wyboru obok źródła reklam z określaniem stawek, które chcesz usunąć.
 3. Kliknij Zmień stan.
 4. Wybierz Usuń.
 5. Kliknij Zapisz.

Aby zrezygnować z partnerstwa ze źródłem reklam z określaniem stawek, musisz się skontaktować w tej sprawie z danym źródłem reklam.

Jak będę otrzymywać przychody ze źródeł reklam z określaniem stawek?

Przychody z większości źródeł reklam z określaniem stawek będą wypłacane przez AdMob. Jednak niektóre źródła reklam bezpośrednio wypłacają takie przychody. Nazywa się je źródłami reklam z płatnością bezpośrednią.

Gdy będziesz dodawać w AdMob źródło reklam z płatnością bezpośrednią, wyświetli się prośba o potwierdzenie, że to źródło będzie Ci płacić bezpośrednio. Więcej informacji znajdziesz w umowie zawartej ze źródłem reklam z płatnością bezpośrednią.

Czy określanie stawek zwiększa opóźnienie?
Nie. Określanie stawek działa w centrach danych Google, które są zwykle szybsze niż urządzenia użytkowników. Określanie stawek odbywa się równolegle ze zwykłymi procesami, które zwracają reklamę AdMob.
Jak mogę sprawdzać skuteczność określania stawek?
Korzystaj z raportu dotyczącego określania stawek. Więcej informacji
Jak określanie stawek działa w przypadku umów z sieciami?

Sieci, które mogą uczestniczyć w określaniu stawek

Sieć, z którą masz umowę, może uczestniczyć w aukcjach z określaniem stawek razem z innymi źródłami reklam. Najwyższa stawka zostanie umieszczona w kaskadzie zapośredniczenia zgodnie z jej wartością eCPM niezależnie od tego, czy pochodzi ona z sieci, z którą masz umowę.

Jeśli sieć nie określi stawki w aukcji z określaniem stawek, nadal może zostać wywołana w ramach kaskady zapośredniczenia. Jeśli sieć określi stawkę i nie wygra aukcji, nie zostanie ponownie wywołana w ramach kaskady zapośredniczenia.

Sieci, które nie biorą udziału w określaniu stawek

Stawka, która wygra aukcję z określaniem stawek, jest umieszczana w kaskadzie zgodnie z jej wartością eCPM. Jeśli sieć, z którą masz umowę, oferuje wyższą wartość eCPM niż zwycięska stawka, zostanie wywołana jako pierwsza. Jeśli w tej sieci nie ma reklamy do wyświetlenia, reklamę wyświetli źródło, które podało zwycięską stawkę.

Rozwiązywanie problemów

Dlaczego liczba wyświetleń na moim koncie AdMob różni się od liczby podanej na kontach zewnętrznych źródeł reklam?
Niewielkie rozbieżności mogą wystąpić ze względu na różnice w standardach zliczania wyświetleń i w integracji. W przypadku takich rozbieżności przy obliczaniu szacunkowych zarobków wykorzystywana jest liczba wyświetleń z konta AdMob.
Dlaczego zarobki na moim koncie AdMob różnią się od tych na kontach zewnętrznych źródeł reklam?
Raporty dotyczące określania stawek odzwierciedlają rzeczywistą wypłatę dla wydawcy. Każda sieć może wyświetlać zarobki na podstawie innych warunków umowy. Ze względu na różnice w standardach raportowania mogą występować niewielkie rozbieżności. W przypadku takich rozbieżności wartość szacunkowych zarobków wyświetlaną na koncie AdMob należy uznać za najbliższą wartości płatności końcowej z sieci uczestniczących w określaniu stawek.
Co mam zrobić, jeśli źródła reklam nie ustalają stawek w przypadku żądań reklamy w mojej aplikacji?

Brak odpowiedzi źródła reklam przy ustalaniu stawek w przypadku Twoich zasobów reklamowych może wskazywać na różne problemy z wyświetlaniem. Być może żądanie nie otrzymuje sygnałów uzyskanych za pomocą najnowszej wersji pakietu SDK do klienta źródła reklam (który trzeba zainstalować w aplikacji). Możliwe również, że nie masz zainstalowanej najnowszej wersji pakietu SDK do reklam mobilnych Google. Może to być też spowodowane innymi problemami związanymi ze źródłem reklam i konfiguracją.

Sprawdź, czy używasz najnowszych wersji pakietu SDK do źródła reklam i pakietu SDK do reklam mobilnych Google. Możesz to zrobić w pakiecie Mediation Test Suite. Źródło reklam może nie ustalać stawek ze względu na konfigurację i proces decyzyjny, dlatego zespół pomocy Google często nie ma dostępu do danych i nie może Ci pomóc w rozwiązaniu tych problemów.

Jeśli masz problem z konkretnym źródłem reklam, zaloguj się na konto z tym źródłem, by sprawdzić, czy nie ma na nim błędów w konfiguracji, i przeczytać dokumentację dotyczącą rozwiązywania problemów.

Dlaczego mój współczynnik wypełnienia spada?
Nie wszystkie możliwości reklamowe są równie wartościowe. Niektóre boksy reklamowe zwiększają zaangażowanie użytkowników, są lepiej widoczne lub w większym stopniu mogą zapewnić użytkownikom wrażenia, na których zależy reklamodawcom. Dlatego też niektóre jednostki reklamowe będą generować większe przychody z tysiąca wyświetleń (CPM).
Mam problem z zewnętrznym źródłem reklam. Co mogę zrobić?

Jeśli masz problemy z zewnętrznym źródłem reklam z określaniem stawek, skorzystaj z podanych niżej informacji, aby skontaktować się z nim bezpośrednio.

Źródło reklam Informacje dotyczące rozwiązywania problemów
Ad Generation

W razie problemów skontaktuj się z zespołem pomocy Ad Generation, pisząc na adres media-partner@supership.jp.

AppLovin Skontaktuj się z menedżerem swojego konta AppLovin lub skorzystaj z formularza pomocy AppLovin.
Equativ (dawniej Smart AdServer) W razie problemów odwiedź stronę https://help.smartadserver.com/s/.
Fluct W razie problemów skontaktuj się z zespołem pomocy Fluct, pisząc na adres contact@fluct.jp.
Improve Digital W razie problemów skontaktuj się z zespołem pomocy Improve Digital, pisząc na adres support@improvedigital.com.
Index Exchange W razie problemów skontaktuj się z zespołem pomocy Index Exchange, pisząc na adres ix.square@indexexchange.com.
InMobi Skontaktuj się ze swoim menedżerem Customer Success w InMobi lub napisz na adres googlebidding@inmobi.com
Liftoff Monetize  Skontaktuj się z menedżerem swojego konta Liftoff Monetize lub odwiedź witrynę pomocy Liftoff Monetize.
Media.net W razie problemów skontaktuj się z zespołem pomocy Media.net, pisząc na adres admob_openbidding@media.net.
Meta Audience Network Skorzystaj z Centrum pomocy Meta dla firm.
Mintegral (Beta) W razie problemów skontaktuj się z zespołem pomocy Mintegral pod adresem developer@mintegral.com.
Mobfox W razie problemów skontaktuj się z zespołem pomocy Mobfox, pisząc na adres openbidding@mobfox.com.
Nexxen W razie problemów skontaktuj się z zespołem pomocy Nexxen pod adresem obpubsupport@nexxen.com.
OneTag Exchange W razie problemów skontaktuj się z zespołem pomocy OneTag Exchange pod adresem openbidding@onetag.com.
OpenX W razie problemów skontaktuj się z zespołem pomocy OpenX, pisząc na adres ob-onlineonboard@openx.com.
Pangle W razie problemów skontaktuj się z zespołem pomocy Pangle pod adresem pangle_support@bytedance.com.
PubMatic W razie problemów skontaktuj się z zespołem obsługi klienta, pisząc na adres admobsupport@pubmatic.zendesk.com.
Rubicon (Magnite) W razie problemów skontaktuj się z zespołem pomocy Magnite, pisząc na adres OBSupport@magnite.com.
Sharethrough W razie problemów skontaktuj się z zespołem pomocy Sharethrough, pisząc na adres ob@sharethrough.com.
Smaato W razie problemów skontaktuj się z zespołem pomocy Smaato, pisząc na adres eb-Salessupport@smaato.com.
Sonobi W razie problemów skontaktuj się z zespołem pomocy Sonobi, pisząc na adres openbidding@sonobi.com.
Verve Group W razie problemów skontaktuj się z zespołem pomocy Verve Group pod adresem openbidding@verve.com.
Yieldmo W razie problemów skontaktuj się z zespołem pomocy Yieldmo, pisząc na adres OBSupport@yieldmo.com.
YieldOne W razie problemów skontaktuj się z zespołem pomocy YieldOne, pisząc na adres y1s@platform-one.co.jp.
Inspektor reklam wykrył problem podczas testowania aplikacji. Co to oznacza?

Podczas korzystania z Inspektora reklam możesz napotkać te problemy z testowaniem źródeł reklam z ustalaniem stawek:

 • Nie znaleziono sygnału SDK:: niektóre źródła mogą wymagać prawidłowego zainstalowania i konfiguracji pakietu SDK, aby korzystać z określania stawek.  Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących pakietu SDK na AndroidaiOS.
   
 • Brak zgody użytkownika: źródło reklam może nie kwalifikować się do pytania o stawkę, jeśli użytkownik nie udzielił wymaganej zgody. To prawidłowy proces. Więcej informacji o wdrażaniu narzędzi do uzyskiwania zgody użytkowników, np. związanych z RODO, znajdziesz w zasadach i ograniczeniach AdMob.
   
 • Nie zwrócono reklamy: źródła reklam mogły zdecydować się na nieustalanie stawek za żądanie reklamy lub mogą nie kwalifikować się do ustalania stawek. Istnieje kilka możliwych przyczyn tej sytuacji. Oto kilka przykładów:
  • Źródło reklam może ustalać stawki tylko w określonych warunkach, takich jak określone obszary geograficzne. 
  • Źródło reklam może nie mieć reklamy, która mogłaby się wyświetlić w odpowiedzi na pytanie o stawkę. 
  • Po stronie źródła reklam wystąpił nieoczekiwany błąd systemu lub przekroczono czas oczekiwania.

Informacje o tym, dlaczego źródło reklam może nie określać stawek, uzyskasz w zewnętrznym źródle reklam

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne