Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Маркиране на заявка за реклама за потребители от ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария с цел ограничено обработване на данни

Можете да обозначавате с маркера TFUA (наричан по-рано „маркер за недостигната възраст за даване на съгласие“) заявките си за реклами за потребители в Европейското икономическо пространство (ЕИП), Обединеното кралство и Швейцария, за да бъде извършено ограничено обработване на данни. Тази функция е създадена, за да улесни спазването на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и сродните разпоредби за поверителност на децата, като например кодекса за подходящ за съответната възраст дизайн (AADC). Обърнете внимание, че е възможно да имате други правни задължения съгласно ОРЗД и AADC. Моля, прегледайте всички регулаторни указания и се консултирайте със свой правен експерт. Не забравяйте, че инструментите на Google са предназначени да улеснят спазването на разпоредбите и не освобождават конкретния издател от законовите му задължения. Научете повече за това как ОРЗД и AADC засягат издателите.

Когато използвате тази функция, в заявката за реклама ще бъде включен параметър TFUA. Този параметър деактивира персонализираното рекламиране, включително ремаркетинга, за конкретната заявка. Той деактивира и заявките към трети страни – доставчици на реклами, като например рекламни сървъри на трети страни и пиксели за измерване на реклами.

Включването на параметъра TFUA в заявка за реклама има предимство пред всички приложими настройки на ниво приложение.

Ако използвате рекламните услуги на Google и искате да заявите ограничено обработване на данни съгласно COPPA на ниво сайт, поддомейн или приложение вместо на ниво заявка за реклама, вижте Маркиране на приложение за третиране като предназначено за деца.

Забележка: Ако приложението Ви използва tagForUnderAgeOfConsent (TFUA), не трябва да предава определени идентификатори (включително идентификатора за рекламиране) за деца или потребители с неизвестна възраст. Актуализирайте SDK до SDK на GMA, версия 20.6.0 за Android или по-нова и/или SDK на GMA, версия 7.67.0 за iOS, за да се уверите, че идентификаторът за рекламиране не се предава, когато дадена заявка за реклама е маркирана с TFUA. Можете също да деактивирате идентификатора за рекламиране за цялото си приложение, като не позволите на разрешението за идентификатора за рекламиране да бъде обединено с приложението Ви.

SDK на Google Mobile Ads

Като програмист на приложения можете да посочите дали искате Google да третира съдържанието Ви като подходящо за ограничено обработване на данни, когато извършвате заявка за реклама.

Можете да настроите tag_for_under_age_of_consent, за да укажете ограничено обработване на данни. За повече информация прочетете документацията за програмисти за Android и iOS.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
' data-mime-type=
Осигуряване на приходи от потребители от развиващите се пазари чрез реклами при отваряне на приложение

Повечето потребители на приложението Ви идват ли от развиващи се пазари? Тези потребители е по-вероятно да взаимодействат с реклами, което Ви дава отлична възможност да ги ангажирате ефективно чрез реклами при отваряне на приложение.

Изпробвайте рекламите при отваряне на приложение

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
73175