Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Bruk av Åpen budgivning-rapporten

Sånn kan du bruke budgivningsapporten

Denne funksjonen foreligger per nå bare i betaversjon.

Budgivningsrapporten er en forhåndsdefinert standardrapport levert av AdMob. Den kan brukes som en frittstående rapport, eller du kan gjøre endringer i de tilhørende filtrene, dimensjonene og beregningene, og lagre den som en ny rapport.

Filtre

Du kan skjule unødvendige eller uønskede data fra rapportene dine ved å bruke filtre. Når du velger et filter, angir du hva du ønsker å se i rapporten, og AdMob skjuler da alt som ikke samsvarer med kriteriene i filtrene.

Følgende alternativer er tilgjengelige for denne rapporten og lagrede rapporter der denne rapporten brukes som mal.

Vis alle  Skjul alle

App

 1. Merk av i rutene ved siden av appene du ønsker å filtrere etter. Du kan merke av i flere avmerkingsbokser. Dataene for de valgte appene vises i rapporten din. I søkefeltet kan du søke etter spesifikke apper etter navn.
 2. Klikk på Bruk for å ta i bruk filteret i rapporten din.
 3. For å legge til enda et filter, klikk på Legg til et filter og velg på nytt.
Annonseenhet

 1. Merk av i avmerkingsboksene for annonseenhetene du ønsker å filtrere etter. Du kan merke av i flere avmerkingsbokser. Dataene for de valgte annonseenhetene vises i rapporten. I søkefeltet kan du søke etter spesifikke annonseenheter etter navn.
 2. Klikk på Bruk for å ta i bruk filteret i rapporten din.
 3. For å legge til enda et filter, klikk på Legg til et filter og velg på nytt.
Land

 1. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av områdene eller landene du ønsker å filtrere etter. Klikk på pilene for se landene i hvert område hvis du ønsker mer granulær filtrering.
 2. Klikk på Bruk for å ta i bruk filteret i rapporten din.
 3. For å legge til enda et filter, klikk på Legg til et filter og velg på nytt.
Annonsekilde

 1. Merk av i avmerkingsboksene for annonsekildene du ønsker å filtrere etter.
 2. Klikk på Bruk for å ta i bruk filteret i rapporten din.
 3. For å legge til enda et filter, klikk på Legg til et filter og velg på nytt.
Format

 1. Merk av ved siden av formatene du vil filtrere etter.
  Du kan merke av i flere avmerkingsbokser. Rapporten din inneholder informasjon om hvilke annonseenheter de valgte formatene brukes i.
 2. Klikk på Bruk for å ta i bruk filteret i rapporten din.
 3. For å legge til enda et filter, klikk på Legg til et filter og velg på nytt.

Dimensjoner

Funksjonelt sett avgjøres organiseringen av rapporten ut fra dimensjonene. Hvis du for eksempel ønsker å se inntektene dine inndelt etter land, kan du legge til dimensjonen for land. Hvis du legger til nye dimensjoner, organiseres og finstemmes dataene på nytt ytterligere.

Følgende alternativer er tilgjengelige for denne rapporten og lagrede rapporter der denne rapporten brukes som mal.

 • Annonsekilde: Se resultatene inndelt etter annonsekilde. «Annonsekilde» er et mål på medieringstrafikken og kan omfatte direktesalg, egendefinerte hendelser, egenannonser samt tredjeparts annonsenettverk.
 • Annonseenhet: Se resultatene for enkeltannonseenheter.
 • App: Se resultatene inndelt etter app.
 • Appversjon: Se resultatene inndelt etter appversjon. I appversjoner skilles det mellom hver av appoppdateringene dine. 
  Merk: I AdMob-rapporteringen finnes det ikke data om appversjoner fra tiden før 19. juli 2020. 
 • Land: Se resultatene inndelt etter hvilket land de besøkende som har sett annonsene i appen din, kommer fra.
 • Dato: Se resultatene inndelt etter dato.
 • Format: Se resultatene inndelt etter annonseformat (f.eks. banner- eller interstitial-annonse).
  Hvis du har oppgradert annonseenheter fra en eldre versjon av AdMob, kan det hende du også ser «Alle» oppført under format. Dette er en indikasjon på at det kan sendes forespørsler om både bannerannonser og interstitial-annonser for den aktuelle annonseenheten. Dette gjelder bare annonseenheter som ble oppgradert fra en eldre versjon av AdMob (før 2014). Alle nye annonseenheter som opprettes i AdMob, er enten banner- eller interstitial-annonser.
 • Medieringsgruppe: Se resultatene inndelt etter medieringsgruppe.
 • Måned: Se resultatene inndelt etter måned.
 • Plattform: Se resultatene inndelt etter enhetsplattform.
  • Android
  • iOS
 • Uke: Se resultatene inndelt etter uke.

Beregninger

Funksjonelt sett representerer beregninger data- eller verditypene som finnes i den aktuelle rapporten. De er vanligvis organisert i kolonner og inneholder tall eller prosentandeler. Når dimensjoner blir lagt til, beregnes beregningsverdiene på nytt ut fra den nye rekkefølgen eller de nye grupperingene dimensjonene oppretter. Når du legger til eller fjerner beregninger, blir en kolonne med informasjon lagt til i eller fjernet fra rapporten.

Følgende alternativer er tilgjengelige for denne rapporten og lagrede rapporter der denne rapporten brukes som mal.

Vis alle  Skjul alle

Bud i auksjonen

Dette viser til antallet bud som ble sendt inn av annonsekilden som deltok i Åpen budgivning-auksjoner. 

Merk: Ikke alle bud som sendes inn, deltar i Åpen budgivning-auksjoner. Budene må oppfylle kriteriene for auksjonen, for eksempel den laveste eCPM-verdien eller annonseformattyper. 

Bud i auksjonen (%)

Prosentandelen av budene som ble gitt under Åpen budgivning-auksjoner. 

Verdien beregnes ved å dele antallet bud under auksjonen på antallet budforespørsler:

Bud i auksjonen / budforespørsler

Hvis annonsekilden for eksempel sendte inn 20 bud etter totalt 1000 budforespørsler, blir verdien 2 %. 

Budforespørsler

Dette viser til antallet forespørsler som sendes til en Åpen budgivning-annonsekilde.

Klikk

Dette er antallet ganger brukere har klikket på en annonse.

eCPM

Dette er den beregnede inntekten per tusen visninger av en annonse. Verdien beregnes ved å dele den beregnede inntekten på antallet visninger som er mottatt, og multiplisere resultatet med 1000:

(Beregnet inntekt / visninger) * 1000

Kvalifiserte forespørsler

Dette er antallet annonseforespørsler som er kvalifisert for Åpen budgivning.

For å være kvalifisert for Åpen budgivning må annonseforespørselen sendes til en medieringsgruppe som inneholder Åpen budgivning-annonsekilder, og disse annonsekildene må kunne delta i auksjonen for annonseenheten. 

Ansl. inntekter

Dette er de samlede inntektene dine så langt. Beløpet er bare et anslag, og det kan justeres når inntektene dine blir endelig bekreftet mot slutten av hver måned. 

Merk: Inntekter fra de fleste Åpen budgivning-annonsekilder betales via AdMob. For annonsekilder for direkte betaling betales inntekter direkte fra annonsekilden. 

Visninger

Det samlede antallet annonser som er vist til brukerne.

Vinnerbud

Antall bud som vant en Åpen budgivning-auksjon.

Vinnerbud (%)

Prosentandelen av budene som vant en Åpen budgivning-auksjon. 

Denne verdien beregnes ved at antallet vinnerbud deles på antallet bud under auksjonen:

Vinnerbud / bud i auksjonen

Vinnerbud med samsvar

Dette er antallet vinnerbud som resulterte i at en annonse ble vist i appen din.
  
Merk: Hvis det finnes annonsekilder i sammenkjedingen av mediering som har høyere eCPM-verdi enn vinnerbudet, blir disse annonsekildene kalt opp først – ikke Åpen budgivning-vinnerbudet. Hvis disse derimot ikke har annonser å vise, kommer Åpen budgivning-annonsekilden til å vise annonsen.

Vinnerbud med samsvar (%)

Dette er prosentandelen av vinnerbudene som resulterte i at en annonse ble vist i appen din. 

Verdien beregnes ved å dele antallet vinnerbud med samsvar med antallet vinnerbud:

Vinnerbud med samsvar / vinnerbud

Hvis annonsekilden for eksempel viste ti annonser etter å ha vunnet 100 auksjoner, blir verdien for vinnerbudene med samsvar 10 %. 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

true
<p>«Min AdMob-hjelpsiden» – den personlig tilpassede hjelpesiden vi har opprettet for at du skal kunne gjøre det skarpt med AdMob.</p>

Vi lanserer den nye og enda bedre Min AdMob-siden – en personlig tilpasset hjelpeside med relevant informasjon om kontoen din. Med utgangspunkt i denne informasjonen kan du påse at kontoens tilstand alltid er god, sikre at det nødvendige oppsettet er på plass, og få optimaliseringstipsene skreddersydd etter appene dine. Følg med for å få mer nyttig informasjon.

Finn ut mer

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73175
false