Notifikation

Få tilpassede optimeringstips, forstå din kontos tilstand, og sørg for, at den er optimalt konfigureret, på den forbedrede "Min AdMob-side".

Sådan bruger du rapporten Budgivning

Rapporten Budgivning (udfaset)

Bemærk! Rapporterne AdMob-netværk, Budgivning og Formidling er udfaset. Rapporterne Formidling og AdMob-netværk er nu tilgængelige som brugsklare rapporter, som er en del af rapporten Annonceaktivitet.

Du kan stadig se ældre Budgivning-rapporter, men du kan ikke opdatere eller gemme dem. Eventuelle gemte ældre AdMob-netværks- eller Formidling-rapporter er blevet migreret til rapporten Annonceaktivitet i starten af 2023. 

Rapporten Budgivning er en foruddefineret standardrapport fra AdMob. Den kan bruges som en selvstændig rapport, eller du kan ændre filtre, dimensioner og målinger og gemme den som en ny rapport.

Filtre

Funktionelt set skjuler filtre unødvendige eller uønskede data fra dine rapporter. Når du vælger et filter, definerer du, hvad du vil se i rapporten, og AdMob skjuler alt, der ikke matcher kriterierne i filtrene.

Følgende er tilgængeligt til denne rapport og gemte rapporter, som denne rapport er brugt som skabelon for:

Udvid alle  Skjul alle

App

 1. Markér afkrydsningsfelterne ud for de apps, du vil filtrere efter. Du kan markere flere felter. Dataene for de valgte apps vises i din rapport. Du kan bruge feltet Søg til at søge efter bestemte apps efter navn.
 2. Klik på Anvend for at anvende filteret på din rapport.
 3. Hvis du vil tilføje endnu et filter, skal du klikke på Tilføj filter og vælge et.
Annonceenhed

Eksempel på annonceenhedsfilteret i AdMob-grænsefladen.

 1. Sæt kryds i afkrydsningsfelterne ud for de annonceenheder, du ønsker at filtrere efter. Du kan markere flere felter. Dataene for de valgte annonceenheder vises i din rapport. Du kan bruge søgefeltet til at søge efter specifikke annonceenheder efter navn.
 2. Klik på Anvend for at anvende filteret på din rapport.
 3. Hvis du vil tilføje endnu et filter, skal du klikke på Tilføj filter og vælge et.
Land

The ad mob interface showing the country filter in reports.

 1. Sæt kryds i afkrydsningsfelterne ud for de regioner eller lande, du ønsker at filtrere efter. Klik på pilene for at få vist landene i hver region og få en mere granuleret filtrering.
 2. Klik på Anvend for at anvende filteret på din rapport.
 3. Hvis du vil tilføje endnu et filter, skal du klikke på Tilføj filter og vælge et.
Annoncekilde

The ad mob interface showing the ad source filter in reports.

 1. Markér afkrydsningsfelterne ud for de annoncekilder, du vil filtrere efter.
 2. Klik på Anvend for at anvende filteret på din rapport.
 3. Hvis du vil tilføje endnu et filter, skal du klikke på Tilføj filter og vælge et.
Format

Visning af formatfilteret i rapporter på AdMob-grænsefladen

 1. Markér afkrydsningsfelterne ud for de formater, du vil filtrere efter.
  Bemærk! Du kan markere flere afkrydsningsfelter. Der vises oplysninger om annonceenheder, der bruger de valgte formater, i din rapport.
 2. Klik på Anvend for at anvende filteret på din rapport.
 3. Hvis du vil tilføje endnu et filter, skal du klikke på Tilføj filter og vælge et.

Dimensioner

Funktionelt set afgør metrics, hvordan rapporten organiseres. Hvis du f.eks. vil se din fortjeneste fordelt på lande, kan du tilføje landedimensionen. Når du tilføjer nye dimensioner, omorganiseres og justeres dataene yderligere.

Følgende er tilgængeligt til denne rapport og gemte rapporter, som denne rapport er brugt som skabelon for:

 • Annoncekilde: Se de enkelte annoncekilders effektivitet. Annoncekilde måler formidlingstrafik, som kan omfatte direkte salg, tilpassede hændelser, egenannoncer eller tredjepartsannoncenetværk.
 • Annonceenhed: Se effektiviteten for individuelle annonceenheder.
 • App: Se den enkelte apps effektivitet.
 • Appversion: Se effektiviteten efter appversion. Hver appversion repræsenterer en appopdatering. 
  Bemærk! Data om appversionen er ikke tilgængelig i AdMob-rapportering før den 19. juli 2020. 
 • Land: Se effektiviteten efter hjemlandet for de besøgende, der har set annoncer i din app.
 • Dato: Se effektiviteten på dagsbasis.
 • Format: Se effektiviteten efter annonceformater (f.eks. banner- eller mellemliggende annonce).
  Hvis du har opgraderet annonceenheder fra en forældet version af AdMob, vises "Alle" muligvis også under Format. Det betyder, at annonceenheden både kan anmode om bannerannoncer og mellemliggende annoncer. Dette gælder kun for annonceenheder, der er blevet opgraderet fra en forældet version af AdMob (en version fra før 2014). Alle nye annonceenheder, der oprettes i AdMob, er enten til bannerannoncer eller mellemliggende annoncer.
 • Formidlingsgruppe: Se effektiviteten efter formidlingsgruppe.
 • Måned: Se effektiviteten på månedsbasis.
 • Platform: Se effektiviteten efter enhedsplatform.
  • Android
  • iOS
 • Uge: Se effektiviteten på ugebasis.

Metrics

Funktionelt set repræsenterer metrics de typer data eller værdier, som en rapport indeholder. De organiseres normalt i kolonner og indeholder tal eller procentsatser. Når der tilføjes dimensioner, beregnes metrics-værdierne igen ud fra den nye rækkefølge eller de nye grupperinger, som dimensionerne opretter. Når metrics tilføjes eller fjernes, tilføjes eller fjernes der en kolonne med oplysninger fra rapporten.

Følgende er tilgængeligt til denne rapport og gemte rapporter, som denne rapport er brugt som skabelon for:

Udvid alle  Skjul alle

Antal bud på auktion

Det antal bud, der er afgivet af den annoncekilde, der har deltaget i auktioner via Budgivning. 

Bemærk! Det er ikke alle afgivne bud, der deltager i auktioner via budgivning. Buddene skal opfylde auktionskriterierne, f.eks. med hensyn til minimum-eCPM eller annonceformattyper. 

Antal bud på auktion (i %)

Den procentdel af buddene, der har deltaget i auktioner via budgivning. 

Tallet beregnes ved at dividere antallet af bud på auktion med antallet af budanmodninger:

Antal bud på auktion/antal budanmodninger

Hvis der eksempelvis er afgivet 20 bud fra annoncekilden ud af 1.000 budanmodninger, er tallet 2 %. 

Budanmodninger

Antallet af anmodninger til en annoncekilde af typen Budgivning.

Antal klik

Det antal gange, brugerne klikker på en annonce.

eCPM

Den estimerede indtjening pr. 1.000 eksponeringer af en annonce. Tallet beregnes ved at dividere den estimerede indtjening med antallet af opnåede eksponeringer og derefter gange med 1.000:

(Estimeret indtjening / antal eksponeringer) * 1.000

Kvalificerede anmodninger

Det antal annonceanmodninger, der er kvalificerede til budgivning.

En annonceanmodning er kun kvalificeret til budgivning, hvis den sendes til en formidlingsgruppe, som indeholder annoncekilder fra budgivning, og de pågældende annoncekilder skal kunne deltage i auktionen om annonceenheden. 

Denne metric er udfaset og fjernes snart. Få flere oplysninger om denne ændring.

 

Est. indtjening

Den indtjening, du har akkumuleret indtil videre. Dette beløb er et estimat, der kan ændre sig, når din nøjagtige indtjening bekræftes endeligt ved udgangen af hver måned. 

Bemærk! Omsætning fra de fleste annoncekilder til budgivning udbetales via AdMob. Hvis der er tale om annoncekilder med direkte betaling, får du omsætningen udbetalt direkte fra annoncekilden. 

Eksponeringer

Det samlede antal annoncer, brugerne har fået vist.

Antal vindende bud

Antallet af bud, der har vundet en auktion med budgivning.

Antal vindende bud (i %)

Den procentdel af buddene, der har vundet en auktion med budgivning. 

Tallet beregnes ved at dividere antallet af vindende bud med antallet af bud på auktion:

Antal vindende bud/antal bud på auktion

Matchede vindende bud

Antallet af vindende bud, der har ført til visning af en annonce i din app.
  
Bemærk! Hvis der er annoncekilder i formidlingsvandfaldet med en højere eCPM end det vindende bud, er de disse annoncekilder, der kaldes først, og ikke det vindende bud fra budgivning. Hvis disse annoncekilder ikke har en annonce, der kan vises, er det annoncekilden fra budgivning, der viser annoncen.

Antal matchede vindende bud (i %)

Den procentdel af de vindende bud, der har ført til visning af en annonce i din app. 

Tallet beregnes ved at dividere antallet af matchede vindende bud med antallet af vindende bud:

Antal matchede vindende bud/antal vindende bud

Hvis annoncekilden eksempelvis har vist 10 annoncer, men vundet 100 auktioner, er antallet af matchede vindende bud 10 %. 

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
8465332867373213038
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
73175