Raporty

Dodawanie wykresów porównawczych do raportów

Możesz użyć wykresu porównawczego, by porównać jeden rodzaj danych we wszystkich Twoich aplikacjach, jednostkach reklamowych, formatach reklam lub w krajach zamieszkania Twoich użytkowników.

Wykres porównawczy może wyświetlać do sześciu linii. Pięć pierwszych linii odzwierciedla pięć górnych pozycji w wymiarze wybranym do porównania. Szósta linia to suma wszystkich pozostałych pozycji w danym wymiarze.

Każda linia jest opisana w legendzie pod wykresem. Aby zobaczyć poszczególne wartości, najedź kursorem na linie.

Ustawienia wykresu porównawczego

Ustawienia wybrane dla wykresu porównawczego są wyświetlane w tytule i menu. Reprezentują one wymiary i dane użyte do porządkowania danych na wykresie. 

 • Dane porównawcze: dane użyte do utworzenia wykresu przed przekształceniem go w wykres porównawczy. Aby edytować te dane, kliknij Więcej i wybierz Edytuj wykres. Dostępne dane porównawcze znajdziesz w menu Dane 1.
 • Porównywany wymiar: wymiar użyty do podziału danych na wykresie. Reprezentują go kolorowe linie, opisane w legendzie na dole wykresu.
 • Kolejność sortowania: kolejność wyświetlania danych na wykresie. Obecnie dostępna jest wyłącznie opcja „Najskuteczniejsze”, która jest wybrana domyślnie.
 • Dane sortowania: mierzona wartość, przedstawiona za pomocą punktów na liniach oraz liczb po lewej stronie wykresu.

Przykłady

Porównanie RPM wyświetleń w jednostkach reklamowych z najwyższymi szacunkowymi zarobkami

Utwórz wykres porównujący liczbę wyświetleń generowanych w różnych krajach przez użytkowników Twoich aplikacji. Zobacz, gdzie Twoje aplikacje są najpopularniejsze.

RPM wyświetleń: przychody z 1000 wyświetleń (RPM). Szacunkowe zarobki naliczane za każde 1000 uzyskanych wyświetleń reklamy.

Ustawienia

 • Dane porównawcze: wyświetlenia
 • Porównywany wymiar: jednostka reklamowa
 • Kolejność sortowania: najskuteczniejsze
 • Dane sortowania: RPM wyświetleń

Wykres

Porównanie szacunkowych zarobków w krajach, w których szacunkowe zarobki są najwyższe

Utwórz wykres porównujący liczbę wyświetleń generowanych w różnych krajach przez użytkowników Twoich aplikacji. Zobacz, gdzie Twoje aplikacje są najpopularniejsze.

Ustawienia

 • Dane porównawcze: szacunkowe zarobki
 • Porównywany wymiar: kraj
 • Kolejność sortowania: najskuteczniejsze
 • Dane sortowania: szacunkowe zarobki

Wykres

Porównanie wyświetleń źródeł reklam z największą liczbą wyświetleń

Utwórz wykres porównujący szacunkowe zarobki powiązane z każdym z formatów reklamy używanych w Twoich aplikacjach. Zobacz, który format najprawdopodobniej pozwoli wygenerować największe przychody. Wymiar Źródło reklamy jest dostępny tylko w raporcie zapośredniczenia i w zapisanych raportach utworzonych na jego podstawie.

Ustawienia

 • Dane porównawcze: wyświetlenia
 • Porównywany wymiar: źródło reklamy
 • Kolejność sortowania: najskuteczniejsze
 • Dane sortowania: wyświetlenia

Wykres

Porównanie CTR wyświetleń aplikacji z największą liczbą wyświetleń

Utwórz wykres porównujący szacunkowe zarobki wszystkich Twoich aplikacji. Zobacz, która aplikacja najprawdopodobniej wygeneruje największe przychody.

RPM wyświetleń: przychody z 1000 wyświetleń (RPM). Szacunkowe zarobki naliczone za każde 1000 uzyskanych wyświetleń reklamy.

Ustawienia

 • Dane porównawcze: CTR wyświetleń
 • Porównywany wymiar: aplikacja
 • Kolejność sortowania: najskuteczniejsze
 • Dane sortowania: wyświetlenia

Wykres

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?