Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Спазване на правилата за съгласие на потребителите в ЕС

Избор на опции за показване на реклами и получаване на съгласието на потребителите

Според актуализираните правила на Google за съгласие на потребителите в ЕС трябва да разкриете определена информация пред потребителите си в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Обединеното кралство и да получите съгласието им за използването на „бисквитки“ или друго локално хранилище, когато такова се изисква по закон, както и за събирането, споделянето и използването на лични данни за персонализиране на рекламите. Тези правила отразяват изискванията на директивата ePrivacy на ЕС и Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

В тази статия:

AdMob

Забележка: Този раздел не важи за продуктите награди в Google Play. 

За да подкрепи издателите при изпълнението на задълженията им съгласно тези правила, Google предлага описаните по-долу опции за показване на реклами за потребителите в ЕИП и Обединеното кралство. Ако не направите никакви промени, ще продължи да се използва наборът от често използвани доставчици на рекламни технологии.

ЕИП включва държавите – членки на Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Обединеното кралство.

Първи стъпки

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Контроли за блокиране и след това Съгласие на потребителите в ЕС.
  Ще се покаже страницата „Съгласие на потребителите в ЕС“. Актуализирайте настройките за разделите на тази страница, както е описано по-долу.
  Забележка: Ако използвате предходната версия на AdMob, кликнете вместо това върху Осигуряване на приходи и след това Всички приложения и след това Съгласие на потребителите в ЕС .

Избор на доставчици на рекламни технологии

За спазване на актуализираните правила на Google за съгласие на потребителите в ЕС можете да изберете предпочитаните си доставчици на рекламни технологии от списък с фирми, които са ни предоставили информация за това, че спазват ОРЗД. Освен това всички те трябва да спазват нашите правила за използване на данни, за да е сигурно, че данните на издателите са защитени.

Ако изберете тези доставчици на рекламни технологии (включително Google и други рекламни източници и доставчици), те могат да използват данни за потребителите Ви за целите на персонализиране на рекламите и измерване.

Доставчиците на рекламни технологии са различни от мрежите за посредничество. Този избор няма да повлияе на посредничеството.
 1. Кликнете върху Изтегляне на CSV файл с данни за приходите, който да Ви помогне да разберете кои доставчици на рекламни технологии да изберете.
  Забележка: Данните за приходите за доставчиците на рекламни технологии са приблизителни и припокриващи се; в една импресия могат да бъдат включени няколко доставчика на рекламни технологии. В тези случаи ефектът върху приходите се отчита двойно за множество редове.
 2. Изберете набор от често използвани доставчици на рекламни технологии или създайте персонализиран набор:
  • Набор от често използвани доставчици на рекламни технологии: Това е настройката, която ще се използва, освен ако не извършите промяна на тази страница.
  • Персонализиран набор от доставчици на рекламни технологии: Изберете предпочитаните си доставчици на рекламни технологии.
 3. Посочете ясно избраните от Вас доставчици на потребителите си и получете тяхното съгласие в съответствие с правилата на Google за съгласие на потребителите в ЕС.
  Можете да го направите, като изброите избраните от Вас доставчици на рекламни технологии в рамките на процедурата за получаване на съгласие или ги посочите на отделна страница от сайта си, към която съответната процедура препраща потребителите Ви. И в двата случая, за да спазвате правилата на Google за съгласие на потребителите в ЕС, трябва да предоставите връзка към подробностите, които всеки доставчик е предоставил, за да опише дейностите си. Ще намерите съответните URL адреси в наличните CSV файлове (за персонализирания Ви списък или за списъка с често използвани доставчици).

Настройване на получаването на съгласие

Вижте ръководството на Google Developers (Android, iOS), за да научите как да използвате диалоговия прозорец на Google за получаване на съгласие или да създадете собствен прозорец, който да показва в сайтовете и приложенията Ви съобщение с искане на съгласието на потребителите Ви в ЕИП и Обединеното кралство.

След като актуализирате кода на приложението си, качете го отново в Google Play или App Store. Може да Ви е необходим идент. № на издателя.

Примерен идент. № на издателя: pub-000000000000000000


Продукти награди в Google Play

Забележка: Този раздел не важи за AdMob. 

Преглед на доставчици на рекламни технологии

Продуктите награди споделят данни с посочените по-долу доставчици на рекламни технологии, които са ни предоставили информация за това, че спазват ОРЗД. Освен това всички те трябва да спазват нашите правила за използване на данни, за да гарантират, че данните на издателите са защитени.

Тези доставчици на рекламни технологии (включително Google и други рекламни източници и доставчици) могат да използват данни за потребителите Ви за целите на персонализиране на рекламите и измерване.

Посочете ясно тези доставчици на потребителите си и получете тяхното съгласие в съответствие с правилата на Google за съгласие на потребителите в ЕС.

Можете да го направите, като изброите избраните от Вас доставчици на рекламни технологии в рамките на процедурата за получаване на съгласие или ги посочите на отделна страница от сайта си, към която съответната процедура препраща потребителите Ви. И в двата случая, за да спазвате правилата на Google за съгласие на потребителите в ЕС, трябва да предоставите връзка към подробностите, които всеки доставчик е предоставил, за да опише дейностите си. (Връзките към всеки доставчик по-горе водят до страниците им с подробности.)

Настройване на получаването на съгласие

Понастоящем трябва да създадете свой собствен диалогов прозорец за получаване на съгласие, който да показва на сайтовете или приложенията Ви съобщение с искане на съгласието на потребителите Ви в ЕИП и Обединеното кралство.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
' data-mime-type=
Печелете повече, като мигрирате още рекламни места към офериране!

Забелязахме, че не сте мигрирали целия си отговарящ на условията трафик към офериране от AdMob. Оферирането подсигурява, че получавате възможно най-високи приходи за импресиите си, докато източниците на реклама се конкурират в реално време. Още днес увеличете приходите и ефективността си с офериране!

Мигрирайте сега!

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
73175
false