Отчети

Започване на нов запазен отчет

Запазените отчети са персонализирани отчети, които създавате и запазвате в AdMob. Можете да ги преглеждате по всяко време и да изтегляте данните от тях в .CSV файл. Тези отчети трябва да са създадени от съществуващ отчет на едно от следните места в потребителския интерфейс на AdMob:

Започване на нов запазен отчет от някой от стандартните отчети

На страницата с отчети можете да започнете нов отчет, като използвате за шаблон някой от стандартните. Изпълнете следните стъпки:  

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Отчети в страничната лента.
 3. Кликнете върху един от стандартните отчети в горната част на страницата. Той ще послужи за шаблон за новия Ви запазен отчет.
 4. Извършете желаните корекции на показателите, филтрите и величините в отчета. 
 5. Кликнете върху ЗАПАЗВАНЕ в горната част на отчета.
 6. Въведете име за новия отчет. 
 7. Кликнете върху Запазване. Новият запазен отчет ще се покаже в библиотеката с отчети на профила Ви.

Започване на нов запазен отчет от библиотеката с отчети

На страницата с отчети можете да започнете нов отчет, като използвате за шаблон отчет, запазен преди това в библиотеката с отчети. Изпълнете следните стъпки: 

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Отчети в страничната лента.
 3. В библиотеката с отчети кликнете върху Още до отчета, който искате да копирате и използвате като шаблон за новия си запазен отчет.
 4. Изберете Запазване като.
 5. Въведете име за отчета и кликнете върху Запазване.
 6. Извършете желаните корекции на показателите, филтрите и величините в отчета. 
 7. Кликнете върху Запазване. Новият запазен отчет ще се покаже в библиотеката с отчети на профила Ви.

Започване на нов запазен отчет при преглеждане на съществуващ отчет

Ако преглеждате отчет, можете да го използвате като шаблон, с който да започнете нов отчет. Изпълнете следните стъпки: 

 1. Докато преглеждате отчет, извършете желаните корекции на показателите, филтрите и величините в него.
 2. Кликнете върху Още > Запазване като.
 3. Въведете име за новия отчет. 
 4. Кликнете върху Запазване. Новият запазен отчет ще се покаже в библиотеката с отчети на профила Ви. За да го намерите, кликнете върху Отчети в страничната лента.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си