Báo cáo

Thêm biểu đồ vào báo cáo của bạn

Hãy thêm biểu đồ vào báo cáo của bạn để minh họa các thay đổi về chỉ số theo thời gian. Bạn có thể sử dụng các kết hợp chỉ số và tùy chọn sắp xếp khác nhau để hiểu xu hướng trong báo cáo của mình và tiến hành so sánh.

Bạn có thể thêm tối đa sáu biểu đồ vào mỗi báo cáo. Phạm vi ngày dùng trong biểu đồ được xác định bằng bộ lọc Ngày áp dụng cho toàn bộ báo cáo.

Biểu đồ có thể hiển thị dữ liệu cho một chỉ số hoặc hai chỉ số khác nhau. Nếu hiển thị hai chỉ số, các dòng đại diện cho hai chỉ số này trong biểu đồ sẽ sử dụng hai màu khác nhau.

   
Biểu đồ có một chỉ số Biểu đồ có hai chỉ số

 

Hãy hoàn thành các bước sau để thêm biểu đồ có một hoặc hai chỉ số vào báo cáo:

  1. Trong khi xem báo cáo, hãy nhấp vào biểu tượng ở đầu trang báo cáo.
  2. Chọn chỉ số bạn muốn hiển thị trong biểu đồ. Bạn phải chọn ít nhất một chỉ số.
  3. Click Add.
  4. Lưu các thay đổi để áp dụng cho báo cáo của bạn.
     
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố