Rapporten

Uw rapporten beheren

U kunt al uw AdMob-rapporten vinden op de pagina Rapporten in uw AdMob-account. Als u de pagina Rapporten wilt openen, logt u in bij AdMob en klikt u vervolgens op Rapporten in de zijbalk.

De standaardrapporten gebruiken

Bovenaan de pagina Rapporten vindt u twee knoppen die linken naar de standaardrapporten van AdMob.

  • AdMob-netwerkrapport: geeft gegevens weer over uw apps, inkomsten en vertoningen. 
  • Bemiddelingsrapport: geeft gegevens weer over de impact van uw bemiddelingsinstellingen op uw inkomsten. 

Ze zijn ontworpen als inzichtelijke, zelfstandig te gebruiken rapporten. U kunt ze bovendien gebruiken als template om uw eigen opgeslagen rapporten te starten. Beide standaardrapporten kunnen worden aangepast door verschillende statistieken, dimensies en filters te selecteren en deze vervolgens op te slaan als nieuwe rapporten.

Uw rapportbibliotheek gebruiken

De onderste helft van de pagina Rapporten bevat uw rapportbibliotheek, een lijst met alle aangepaste rapporten die u heeft opgeslagen of die door andere leden van uw AdMob-account met u zijn gedeeld. U kunt op de kolomkoppen klikken om de rapporten in de lijst te sorteren. Klik op de naam van een rapport om het te bekijken of klik op Meer naast een rapport om meer opties te bekijken.

Als u lid bent van een AdMob-account voor meerdere gebruikers, worden de rapporten die u opslaat, toegevoegd aan de rapportbibliotheken van alle leden van het account. Meer informatie

 

De rapportbibliotheek wordt pas gegenereerd nadat u uw eerste rapport heeft opgeslagen of nadat er een rapport met u is gedeeld.

Betekenis van kolommen

De kolommen in de rapportbibliotheek bieden u meer informatie over elk van uw opgeslagen rapporten en de opgeslagen rapporten die met u zijn gedeeld door andere leden van uw AdMob-account.

  • Rapporten: Bevat de namen van de rapporten in de rapportbibliotheek.
  • Type: Geeft aan op welk standaardrapport het aangepaste rapport is gebaseerd (bijvoorbeeld een AdMob-netwerkrapport of een bemiddelingsrapport). Deze rapporten bevatten unieke sets statistieken en dimensies, dus u moet mogelijk het type overwegen voordat u een bestaand opgeslagen rapport gebruikt als template voor een nieuw rapport.
  • Aanmaakdatum: Hier wordt de datum vastgelegd waarop het rapport is gemaakt en opgeslagen in de rapportbibliotheek.
  • Laatst gewijzigd: Hier staat de laatste datum waarop wijzigingen zijn aangebracht in een opgeslagen rapport.

Rapportopties

Bij elk rapport in de lijst kunt u klikken op Meer om toegang te krijgen tot de volgende opties:

  • CSV downloaden: Hiermee wordt het rapport gedownload als een .csv-bestand, zodat het kan worden gebruikt buiten AdMob.
  • Opslaan als: Hiermee slaat u een kopie van het rapport op, zodat u een nieuw opgeslagen rapport kunt starten.
  • Naam wijzigen: Hiermee wijzigt u de naam van het rapport overal waar het wordt weergegeven in AdMob, inclusief de rapportbibliotheek.
  • Verwijderen: Hiermee verwijdert u het rapport overal waar het wordt weergegeven in AdMob, inclusief uw rapportbibliotheek. Het rapport is niet meer toegankelijk of te herstellen. Deze bewerking is definitief en kan niet ongedaan worden gemaakt.

Als u lid bent van een AdMob-account voor meerdere gebruikers, worden de rapporten die u verwijdert, uit de rapportbibliotheken van alle leden van het account verwijderd. Meer informatie

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen