Varsel

Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Rapporter

Legg til beregninger i rapporttabeller

Det er beregningene, sammen med filtre og dimensjoner, som avgjør hvilke data som vises i rapportene dine. Beregningene er kvantitative målinger av verdiene i dataene dine. Du kan bruke dem for å få en bedre forståelse av inntektene dine og trafikken din.

Hva er hensikten med beregninger?

Funksjonelt sett representerer beregninger de ulike typene data eller verdier rapporter er basert på. De er vanligvis organisert i kolonner og inneholder tall eller prosentandeler. Når dimensjoner blir lagt til, beregnes beregningsverdiene på nytt ut fra den nye rekkefølgen eller de nye grupperingene dimensjonene oppretter. Hvis du legger til eller fjerner beregninger, blir det lagt til kolonner i eller fjernet kolonner fra den aktuelle rapporten.

Hvor vises beregningene i rapporter?

Listen over tilgjengelige beregninger i en rapport kan vises eller skjules ved å klikke på Rediger-ikonet øverst i rapporttabellen. De vises nederst i sidefelt til høyre i tabellen.

Beregningene som allerede er brukt i rapporten, er merket med kolonneoverskrifter og vises til høyre i rapporttabellen.

Merk: Standardrapportene som er tilgjengelige øverst på Rapporter-siden, inneholder ulike sett med beregninger og dimensjoner. Når du oppretter en ny rapport, bør du ta hensyn til disse forskjellene før du bestemmer hvilken rapport du vil starte med.

Endre beregningene som blir vist

Ikke alle tilgjengelige beregninger vises som standard i rapporter. Du kan endre rapporttabellen for å velge andre beregninger som skal bli vist.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å endre hvilke beregninger som blir vist i rapporten din:

  1. Når du går gjennom rapporten din, klikker du på øverst i rapporttabellen for å åpne listen over tilgjengelige dimensjoner og beregninger.
    Eksempel på redigering av en rapporttabell i AdMob
  2. Klikk på beregningene du vil legge til eller fjerne fra rapporten. De valgte beregningene og dataene vises automatisk i rapporten.
    Eksempler på beregninger i en rapport i AdMob

Bruk beregninger i diagrammer

Beregninger kan også vises i diagrammer øverst i rapportene dine. Finn ut hvordan du legger til diagrammer i rapporter.

Eksempler på AdMob-rapporter

 

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny