Ustawianie maksymalnej oceny treści reklam

Niektóre typy reklam mogą być bardziej lub mniej odpowiednie dla użytkowników Twojej aplikacji. Wyświetlanie lepiej dopasowanych reklam pozwala zadbać o dobre wrażenia użytkowników i zmaksymalizować przychody z aplikacji.

Dzięki ustawieniu maksymalnej oceny treści reklam możesz lepiej kontrolować zawartość reklam wyświetlanych użytkownikom.

Etykiety treści cyfrowych

AdMob wykorzystuje etykiety treści cyfrowych, które informują, dla jakiego odbiorcy treść danej reklamy jest odpowiednia. Etykiety te przypominają oceny treści filmów czy gier wideo wystawiane przez inne organizacje.

Dostępne są następujące etykiety treści cyfrowych:

 • G: „Dla wszystkich”. Treści odpowiednie dla każdego typu odbiorców, w tym rodzin i dzieci.
 • PG: „Nadzór rodzicielski”. Treści odpowiednie dla większości odbiorców pod nadzorem rodziców, zawierające m.in. nierealistyczne, kreskówkowe przedstawienie przemocy.
 • T: „Dla młodzieży”. Treści odpowiednie dla odbiorców nastoletnich i starszych, zawierające m.in. materiały o ogólnych kwestiach zdrowotnych, sieciach społecznościowych, zjawiskach budzących strach i sportach walki.
 • MA: „Dla dorosłych”. Treści odpowiednie wyłącznie dla odbiorców pełnoletnich, w których porusza się m.in. kwestie związane z alkoholem, hazardem, seksem i bronią.

Selecting a given digital content label will not change any general or sensitive category exclusions you’ve applied to your account and will not override applicable legal restrictions. 

For example, if you’ve disabled gambling ads or gambling is not permitted in your country, selecting the Mature (MA) rating does not enable gambling ads.

Google Play i Apple App Store mają własne sposoby oceny treści i oznaczania, czy są one odpowiednie dla odbiorców z danej grupy wiekowej. Na podstawie poniższej tabeli możesz zdecydować, która etykieta treści cyfrowych będzie odpowiednia w przypadku użytkowników Twojej aplikacji.

Etykieta treści cyfrowych Google Play (Android) App Store (iOS)
G 3+ 4+
PG 7+ 9+
T 12+ 12+
MA 16+, 18+ 17+

 

Oceny treści w Google Play i App Store służą do przypisywania minimalnej kategorii wiekowej do treści w aplikacjach. Nie wskazują jednak, czy aplikacja jest przeznaczona dla użytkowników w określonym wieku.

Ustawianie maksymalnej oceny reklamy w aplikacji lub na koncie

W interfejsie AdMob możesz ustawić maksymalną ocenę treści reklam w określonej aplikacji lub na całym koncie.

Jeśli używasz pakietu SDK do ustawiania maksymalnej oceny treści reklam w przypadku każdego żądania reklamy, ocena ta zastąpi każdą ocenę wyznaczoną w interfejsie AdMob. 

Jeśli np. maksymalna ocena treści reklam w pakiecie SDK to T, a w interfejsie AdMob – PG, będą wyświetlane treści reklam z oceną T. 

Jeśli ustawisz maksymalną ocenę treści reklam w danej aplikacji, ocena ta zastąpi wszystkie oceny wyznaczone na Twoim koncie AdMob. 

Jeśli np. maksymalna ocena treści reklam na całym koncie to PG, a w aplikacji – T, będą w niej wyświetlane treści reklam z oceną T.  

Ustawianie maksymalnej oceny treści reklam na poziomie konta

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Kontrola blokowania na pasku bocznym.
 3. Kliknij kartę Ocena treści reklam.
 4. Wybierz maksymalną ocenę treści reklam, którą chcesz zastosować do całego konta. Musisz wybrać maksymalną ocenę treści reklam odpowiednią dla użytkowników aplikacji.
  Ustawiona tutaj ocena dotyczy wszystkich aplikacji, które domyślnie używają ustawień na poziomie konta. Każda ocena obejmuje także kategorie treści dla młodszych odbiorców. Na przykład jeśli wybierzesz ocenę T, w aplikacjach będą wyświetlane treści reklam z ocenami G, PG i T, a treści z oceną MA będą blokowane. 
 5. Kliknij Zapisz.

Ustawianie maksymalnej oceny treści reklam w określonej aplikacji

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Aplikacje na pasku bocznym.
 3. Wybierz nazwę swojej aplikacji. Jeśli nie widzisz jej na liście ostatnio uruchamianych aplikacji, możesz kliknąć Wyświetl wszystkie aplikacje, aby wyświetlić listę wszystkich aplikacji dodanych przez Ciebie do AdMob.
 4. Kliknij Kontrola blokowania pod nazwą aplikacji na pasku bocznym.
 5. Kliknij kartę Ocena treści reklam.
 6. Kliknij przełącznik Dopasuj do ustawienia na poziomie kont, by w przypadku tej aplikacji wyłączyć dopasowywanie do maksymalnej oceny treści reklam ustawionej na poziomie konta.
 7. Wybierz maksymalną ocenę treści reklam, którą chcesz zastosować w tej aplikacji. Musisz wybrać maksymalną ocenę treści reklam odpowiednią dla jej użytkowników.
  Ustawiona tutaj ocena dotyczy wszystkich aplikacji, które domyślnie używają ustawień na poziomie konta. Każda ocena obejmuje także kategorie treści dla młodszych odbiorców. Jeśli np. wybierzesz ocenę T, w aplikacjach będą wyświetlane treści reklam z ocenami G, PG i T, a treści z oceną MA będą blokowane. 
 8. Kliknij Zapisz.

Szacowany wpływ maksymalnej oceny treści reklam

Gdy ustawisz w AdMob maksymalną ocenę treści reklam w określonej aplikacji lub na całym koncie, usługa ta oszacuje, jak wpłynie to na Twoje wyświetlenia i przychody w sieci AdMob. 

Uwaga: szacunkowe wartości obliczamy na podstawie danych z ostatnich 30 dni, więc nie stanowią one prognozy przyszłych wyników. Dodatkowo prognozy te dotyczą tylko wyświetleń i przychodów w sieci AdMob.

Wyjątki w ramach programu „Dla całej rodziny”

Jeśli Twoja aplikacja została włączona do programu „Dla całej rodziny”, maksymalna ocena treści reklam ustawiona w interfejsie użytkownika AdMob może zostać zastąpiona oceną z programu. W takim wypadku zastosowane zostaną następujące oceny:

 • Dla całej rodziny (skierowane przede wszystkim do dzieci): maksymalna ocena treści reklam zostanie zastąpiona oceną G. W aplikacjach należących do tej kategorii mogą być wyświetlane wyłącznie reklamy z oceną G.
 • Dla całej rodziny (skierowane do różnych odbiorców): maksymalna ocena treści reklam zostanie zastąpiona oceną PG, jeśli jest od niej wyższa. W aplikacjach należących do tej kategorii mogą być wyświetlane wyłącznie reklamy z oceną G lub PG.

Ustawianie maksymalnej oceny treści reklam do każdego żądania reklamy

Jeśli używasz pakietu SDK do ustawiania maksymalnej oceny treści reklam, ocenę wybierasz na poziomie żądania reklamy. Oznacza to, że możesz dostosować widoczność reklamy do różnych segmentów odbiorców.

Jeśli używasz pakietu SDK do ustawiania maksymalnej oceny treści reklam w przypadku każdego żądania reklamy, ocena ta zastąpi każdą ocenę wyznaczoną w interfejsie AdMob. 

Jeśli np. maksymalna ocena treści reklam w pakiecie SDK to T, a w interfejsie AdMob – PG, będą wyświetlane treści reklam z oceną T. 

Korzystanie z ustawienia max_ad_content_rating w żądaniach reklamy

Gdy użytkownik wygeneruje żądanie reklamy w Twojej aplikacji, możesz użyć ustawienia max_ad_content_rating, by określić maksymalną ocenę treści reklam, które zostaną użyte do jego wypełnienia. To oznacza, że etykiety treści cyfrowych reklamy użytej do wypełnienia żądania powinny zostać ograniczone do reklam, które nie przekraczają określonej maksymalnej oceny treści.

Przykłady

 • Żądanie reklamy, którego ustawienie max_ad_content_rating to T, może zostać wypełnione reklamami z kategorii T, PG lub G.
 • Żądanie reklamy, którego ustawienie max_ad_content_rating to G, może zostać wypełnione tylko reklamami z kategorii G.
Ustawienia te zastąpią wszelkie bieżące ustawienia maksymalnej oceny treści reklam na poziomie aplikacji lub konta.

Tagowanie żądań reklamy

Tagowanie żądań reklamy może mieć wpływ na etykiety treści cyfrowych reklam wyświetlanych w Twojej aplikacji. Każdy tag ma własną wartość domyślną. Niezależnie od ustawienia max_ad_content_rating żądanie reklamy nie zostanie wypełnione reklamą z kategorii wyższej niż domyślna.

Jeśli żądanie pochodzi z aplikacji... Wartość domyślna to: Dostępne wartości
ustawienia max_ad_content_rating to:
Dla całej rodziny
(skierowane przede wszystkim do dzieci)
G G
Dla całej rodziny
(skierowane do różnych odbiorców)
PG G, PG
Nieotagowane / domyślne MA G, PG, T, MA

Wdrażanie

Zapoznaj się z instrukcjami na stronie Google Developers, aby zastosować ustawienie max_ad_content_rating w przypadku swoich żądań reklamy:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem