הגדרת סיווג מקסימלי לתוכן מודעה

ייתכן שסוגי מודעות מסוימים לא יתאימו לקהל משתמשי האפליקציה שלכם. הצגת מודעות המתאימות יותר למשתמשים יכולה לשפר את חוויית הצופה במודעה ולעזור לכם להפיק כמה שיותר הכנסות מהאפליקציה.

הגדרת סיווג מקסימלי לתוכן מודעה יכולה להעניק לכם יותר שליטה בתוכן של המודעות שמוצגות למשתמשים.

תוויות להתאמת תוכן דיגיטלי לקהל

מערכת AdMob משתמשת בתוויות התאמת תוכן דיגיטלי לקהל כדי לדרג את מידת ההתאמה של תוכן המודעה לקהלים שונים. התוויות האלה דומות לאופן שבו ארגונים אחרים מסווגים תוכן של סרטים ומשחקי וידאו.

אלה ההגדרות של תוויות התאמת תוכן דיגיטלי לקהל:

 • G: 'כללי'. תוכן שמתאים לקהלים רחבים, כולל משפחות וילדים.
 • PG: 'השגחת הורים'. תוכן שמתאים לרוב הקהלים עם השגחת הורים, כולל נושאים כמו אלימות לא מציאותית בסגנון של סרטים מצוירים.
 • T: 'בני נוער'. תוכן שמתאים לבני נוער ולמבוגרים, כולל נושאים כמו סוגיות בריאות כלליות, רשתות חברתיות, תמונות מפחידות וסוגי ספורט שכוללים קרב או היאבקות.
 • MA: 'מבוגרים בלבד'. תוכן שמתאים למבוגרים בלבד. כולל נושאים כמו אלכוהול, הימורים, תוכן מיני וכלי נשק.

Selecting a given digital content label will not change any general or sensitive category exclusions you’ve applied to your account and will not override applicable legal restrictions. 

For example, if you’ve disabled gambling ads or gambling is not permitted in your country, selecting the Mature (MA) rating does not enable gambling ads.

ל-Google Play ול-Apple App Store יש דרכים שונות לסווג ולתייג את התאמת התוכן לקהלים בגילאים שונים. עיינו בטבלה הזו כדי להחליט איזו תווית להתאמת תוכן דיגיטלי לקהל מתאימה לקהל משתמשי האפליקציה שלכם.

תווית להתאמת תוכן דיגיטלי לקהל Google Play‏ (Android) App Store‏ (iOS)
G 3+ 4+
PG 7+ 9+‎
T 12+ 12+
MA 16+, 18+ 17+

 

סיווגי התוכן ב-Google Play וב-App Store משמשים לתיאור שכבת הגיל המינימלית שהתוכן באפליקציות מתאים לה. עם זאת, סיווגי התוכן לא מציינים אם האפליקציה מיועדת למשתמשים בגיל מסוים.

הגדרת סיווג מקסימלי לתוכן מודעה לאפליקציה או לחשבון

בממשק המשתמש של AdMob ניתן להגדיר את הסיווג המקסימלי לתוכן המודעה לאפליקציה ספציפית או לחשבון כולו.

אם אתם משתמשים ב-SDK כדי להגדיר את הסיווג המקסימלי לתוכן מודעה לכל בקשה להצגת מודעה, הסיווג הזה יבטל כל סיווג שהוגדר בממשק המשתמש של AdMob. 

לדוגמה, אם הסיווג המקסימלי לתוכן מודעה ב-SDK הוגדר כ-T והסיווג המקסימלי לתוכן מודעה ב-AdMob הוגדר כ-PG, תוכן המודעה יכלול מודעות שמסווגות כ-T. 

אם אתם מגדירים סיווג מקסימלי לתוכן מודעה לאפליקציה ספציפית, הסיווג הזה יבטל כל סיווג שהוגדר בחשבון AdMob שלכם. 

לדוגמה, אם הסיווג המקסימלי לתוכן מודעה בחשבון שלכם הוגדר כ-PG והסיווג המקסימלי לתוכן מודעה לאפליקציה הוגדר כ-T, תוכן המודעה יכלול מודעות שמסווגות כ-T לאפליקציה הספציפית.  

הגדרת סיווג מקסימלי לתוכן מודעה לחשבון כולו

 1. נכנסים לחשבון AdMob בכתובת https://apps.admob.com.
 2. בסרגל הצד, לוחצים על בקרות חסימה.
 3. לוחצים על הכרטיסייה סיווג תוכן המודעה.
 4. בוחרים את הסיווג המקסימלי לתוכן מודעה שרוצים להחיל על החשבון כולו. מומלץ לבחור את הסיווג המקסימלי לתוכן מודעה שמתאים למשתמשי האפליקציה.
  הסיווג שמגדירים כאן יחול על כל האפליקציות שההגדרה ברמת החשבון היא הגדרת ברירת המחדל שלהן. הסיווגים הם מצטברים. למשל, אם בוחרים בסיווג T, תוכן המודעות יכלול מודעות עם סיווג G‏, PG ו-T, אבל לא יכלול מודעות עם סיווג MA. 
 5. לוחצים על שמור.

הגדרת סיווג מקסימלי של תוכן מודעה לאפליקציה ספציפית

 1. נכנסים לחשבון AdMob בכתובת https://apps.admob.com.
 2. בסרגל הצד, לוחצים על אפליקציות.
 3. בוחרים בשם האפליקציה. אם האפליקציה לא מופיעה ברשימת האפליקציות האחרונות, אפשר ללחוץ על הצגת כל האפליקציות ולחפש אותה ברשימה של כל האפליקציות שהוספתם ל-AdMob.
 4. לוחצים על בקרות חסימה מתחת לשם של האפליקציה בסרגל הצד.
 5. לוחצים על הכרטיסייה סיווג תוכן המודעה.
 6. לוחצים על לחצן החלפת המצב של התאמת הסיווג של תוכן המודעה לסיווג שהוגדר ברמת החשבון כדי לכבות את התאמת הסיווג המקסימלי לתוכן מודעה לסיווג שהוגדר ברמת החשבון עבור האפליקציה הספציפית.
 7. בוחרים את הסיווג המקסימלי לתוכן מודעה שרוצים להחיל על האפליקציה. מומלץ לבחור את הסיווג המקסימלי לתוכן מודעה שמתאים למשתמשי האפליקציה.
  הסיווג שמגדירים כאן מיושם בכל האפליקציות שמשתמשות כברירת מחדל בהגדרה שנקבעה ברמת החשבון. הסיווגים הם מצטברים. למשל, אם בוחרים T, תוכן המודעות יכלול מודעות עם סיווג G‏, PG ו-T, אבל לא יכלול מודעות עם סיווג MA. 
 8. לוחצים על שמור.

השפעה משוערת של סיווג מקסימלי לתוכן מודעה

כשאתם מגדירים סיווג מקסימלי לתוכן מודעה לאפליקציה ספציפית או לחשבון ב-AdMob, מערכת AdMob מבצעת הערכה לגבי האופן שבו השינוי ישפיע על החשיפות ועל ההכנסה מרשת AdMob. 

הערה: ההערכות מבוססות על נתונים מ-30 הימים האחרונים, והן לא מהוות אינדיקציה לביצועים העתידיים. בנוסף, ההערכות חלות רק על חשיפות ועל הכנסה מרשת AdMob.

מקרים יוצאים מן הכלל בסיווג 'לכל המשפחה'

אם האפליקציה נכללת בתוכנית 'לכל המשפחה', מערכת AdMob עשויה לבטל את הסיווג המקסימלי לתוכן המודעה שהגדרתם בממשק המשתמש של AdMob ולהחליף אותו באחר. המערכת תחיל את הסיווגים הבאים של תוכן המודעה:

 • לכל המשפחה (מיועד בעיקר לילדים): המערכת תבטל את הסיווג המקסימלי לתוכן המודעה ותחליף אותו בסיווג G. באפליקציות כאלה ניתן להציג רק מודעות בסיווג G.
 • לכל המשפחה (קהל מעורב): אם הסיווג המקסימלי לתוכן המודעה גבוה מ-PG, המערכת תבטל את הסיווג הנוכחי ותחליף אותו בסיווג PG. באפליקציות כאלה ניתן להציג רק מודעות בסיווג G או PG.

הגדרת סיווג מקסימלי לתוכן מודעה לכל בקשה להצגת מודעה בנפרד

כשמשתמשים ב-SDK כדי להגדיר את הסיווג המקסימלי לתוכן המודעה, מגדירים אותו לכל בקשה בנפרד. כלומר, אפשר להתאים את חוויית הצופה במודעה לפלחים שונים בקהל.

אם אתם משתמשים ב-SDK כדי להגדיר את הסיווג המקסימלי לתוכן מודעה לכל בקשה להצגת מודעה, הסיווג הזה יבטל כל סיווג שהוגדר בממשק המשתמש של AdMob. 

לדוגמה, אם הסיווג המקסימלי לתוכן מודעה ב-SDK הוגדר כ-T והסיווג המקסימלי לתוכן מודעה ב-AdMob הוגדר כ-PG, תוכן המודעה יכלול מודעות שמסווגות כ-T. 

שימוש בהגדרה max_ad_content_rating בבקשות להצגת מודעות

כשמשתמש יוצר בקשה להצגת מודעה באפליקציה, אפשר ליישם בבקשה הזו את ההגדרה max_ad_content_rating כדי לציין את הסיווג המקסימלי לתוכן המודעות שיישלחו כדי למלא את הבקשה. זאת אומרת שתווית התוכן הדיגיטלי של המודעה שבה יעשה שימוש למילוי הבקשה תוגבל למודעות עם סיווג הרמה שצוין או נמוך ממנו.

דוגמאות

 • בעקבות בקשה להצגת מודעה שבה האפשרות max_ad_content_rating מוגדרת כ-T, המערכת תוכל להציג מודעות שסומנו בתוויות T‏, PG או G.
 • בעקבות בקשה להצגת מודעה שבה האפשרות max_ad_content_rating מוגדרת כ-G, המערכת תוכל להציג רק מודעות שסומנו בתווית G.
הגדרות אלה יבטלו את ההגדרות הקיימות לגבי סיווג מקסימלי לתוכן מודעה ברמת האפליקציה או החשבון.

תיוג בקשות להצגת מודעות

תווית התאמת התוכן הדיגיטלי לקהל של המודעות המוצגות באפליקציה יכולה להיות מושפעת גם מהתיוגים האחרים של הבקשות. לכל תווית יש ערך ברירת מחדל משלה. לא משנה מה הערך שהגדרתם למאפיין max_ad_content_rating, המערכת לא תציג בעקבות בקשה למודעה מודעות שהסיווג שלהן גבוה מהערך שהוגדר כברירת מחדל.

אם הבקשה מגיעה מאפליקציה שנכללת ב.. ערך ברירת המחדל הוא... הערכים האפשריים של
max_ad_content_rating...
לכל המשפחה
(מיועד בעיקר לילדים)
G G
לכל המשפחה
(קהל מעורב)
PG G‏, PG
לא מתויגת/ברירת מחדל MA G‏, PG‏, T‏, MA

יישום

ההוראות באתר Google Developers יעזרו לכם ליישם את ההגדרה max_ad_content_rating בבקשות להצגת מודעות:

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?