Задаване на максимална класификация на рекламното съдържание

Някои типове реклами може да са по-подходящи за аудиторията на приложението Ви от други. Ако показвате на потребителите си по-подходящи реклами, това може да подобри цялостната им практическа работа с рекламите и да Ви помогне да постигнете максимални приходи от приложението си.

Задаването на максимална класификация на рекламното съдържание може да Ви е от полза, тъй като Ви осигурява повече контрол върху съдържанието на рекламите, показвани на потребителите Ви.

Означения за дигиталното съдържание

AdMob използва означения за дигиталното съдържание, за да класифицира доколко рекламното съдържание е подходящо за различни аудитории. Тези етикети са подобни на класификациите на съдържанието на други организации, използвани за филми или видеоигри.

Означенията за дигиталното съдържание са следните:

 • G: „Всички аудитории.“ Съдържанието е подходящо за всички аудитории, включително семейства и деца.
 • PG: „Родителски контрол.“ Съдържанието е подходящо за повечето аудитории с родителски контрол, включително теми като нереалистично, анимирано насилие.
 • T: „Тийнейджъри.“ Съдържание, подходящо за тийнейджъри и по-възрастни аудитории, включително обща здравна тематика, социални мрежи, плашещи изображения и бойни спортове.
 • MA: „Неподходящо за малолетни.“ Съдържание, подходящо само за възрастни аудитории. Включва теми като алкохол, хазарт, сексуално съдържание и оръжия.

Selecting a given digital content label will not change any general or sensitive category exclusions you’ve applied to your account and will not override applicable legal restrictions. 

For example, if you’ve disabled gambling ads or gambling is not permitted in your country, selecting the Mature (MA) rating does not enable gambling ads.

Както Google Play, така и Apple App Store имат собствени начини за класифициране и означаване на съдържанието за това доколко е подходящо за различните възрастови групи. Направете справка с таблицата по-долу, за да решите кое означение за дигиталното съдържание съответства на аудиторията на приложението Ви.

Означение за дигиталното съдържание Google Play (Android) App Store (iOS)
G 3+ 4+
PG 7+ 9+
T 12+ 12+
MA 16+, 18+ 17+

 

Класификациите на съдържанието в Google Play и App Store се използват за описване на минималното ниво на зрелост за съдържанието в приложенията. Те обаче не предоставят информация за това, дали приложението е създадено за потребители на конкретна възраст.

Задаване на максимална класификация на рекламното съдържание за приложение или профил

В потребителския интерфейс на AdMob можете да зададете максималната класификация на рекламното съдържание за конкретно приложение или за целия си профил.

Ако използвате комплекта за разработване на софтуер (SDK), за да зададете максимална класификация на рекламното съдържание за всяка заявка за реклама, тази класификация ще замени всяка друга, зададена в потребителския интерфейс на AdMob. 

Ако например максималната класификация на рекламното съдържание в SDK е зададена на Т, а тази в AdMob – на PG, рекламното съдържание ще включва реклами с класификация Т. 

Ако зададете максималната класификация на рекламното съдържание за отделно приложение, тя ще замени всяка друга класификация, зададена в профила Ви в AdMob. 

Ако например максималната класификация на рекламното съдържание в целия Ви профил е зададена на PG, а тази за приложение – на Т, рекламното съдържание ще включва реклами с класификация Т за това приложение.  

Задаване на максимална класификация на рекламното съдържание за целия профил

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Контроли за блокиране в страничната лента.
 3. Кликнете върху раздела Класификация на рекламното съдържание.
 4. Изберете максималната класификация, която искате да бъде приложена към целия Ви профил, като тя трябва да е подходяща за потребителите на приложението Ви.
  Зададената от Вас класификация се прилага към всичките Ви приложения, които използват по подразбиране настройката на ниво профил. Всяка класификация е с натрупване. Ако например изберете T, рекламното съдържание ще обхваща реклами с класификация G, PG и T, но ще блокира реклами с класификация MA. 
 5. Кликнете върху Запазване.

Задаване на максималната класификация на рекламното съдържание за отделно приложение

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Приложения в страничната лента.
 3. Изберете името на приложението си. Ако не го виждате в списъка със скорошни приложения, можете да кликнете върху Преглед на всички приложения, за да потърсите в списък с всички приложения, които сте добавили към AdMob.
 4. Кликнете върху Контроли за блокиране под името на приложението си в страничната лента.
 5. Кликнете върху раздела Класификация на рекламното съдържание.
 6. Кликнете върху превключвателя Настройка за съответствие на ниво профил, за да изключите съответствието на ниво профил на максималната класификация на рекламното съдържание за това приложение.
 7. Изберете максималната класификация на рекламното съдържание, която искате да бъде приложена към това приложение, като тя трябва да е подходяща за потребителите му.
  Зададената от Вас класификация се прилага към всичките Ви приложения, които използват по подразбиране настройката на ниво профил. Всяка класификация е с натрупване. Ако например изберете T, рекламното съдържание ще обхваща реклами с класификация G, PG и T, но ще блокира реклами с класификация MA. 
 8. Кликнете върху Запазване.

Прогнозно въздействие на максималната класификация на рекламното съдържание

Когато зададете или промените максималната класификация на рекламното съдържание за конкретно приложение или за целия си профил в AdMob, AdMob прогнозира как тази промяна ще се отрази върху импресиите и приходите Ви в мрежата на AdMob. 

Забележка: Прогнозите се базират на данните от последните 30 дни и не са индикатор за бъдеща ефективност. Също така тези прогнози се отнасят само за импресии и приходи от мрежата на AdMob.

Изключения за „Приложения за семейството“

Ако приложението Ви е част от програмата „Приложения за семейството“, максималната класификация на рекламното съдържание, която зададете в потребителския интерфейс на AdMob, може да бъде заменена. Ще бъдат приложени следните класификации на рекламното съдържание:

 • Приложения за семейството (предимно за деца): Максималната класификация на рекламното съдържание ще бъде отменена и зададена на G. Тези приложения могат да показват единствено реклами с класификация G.
 • Приложения за семейството (смесена аудитория): Максималната класификация на рекламното съдържание, ако е за по-зрели аудитории, ще бъде отменена и зададена на PG. Тези приложения могат да показват единствено реклами с класификация G или PG.

Задаване на максималната класификация на рекламното съдържание за всяка заявка за реклами

Когато използвате комплекта за разработване на софтуер (SDK), за да зададете максимална класификация на рекламното съдържание, го правите за всяка отделна заявка. Това означава, че можете да персонализирате практическата работа с рекламите за различни сегменти в рамките на аудиторията си.

Ако използвате комплекта за разработване на софтуер (SDK), за да зададете максимална класификация на рекламното съдържание за всяка заявка за реклама, тази класификация ще замени всяка друга, зададена в потребителския интерфейс на AdMob. 

Ако например максималната класификация на рекламното съдържание в SDK е зададена на Т, а тази в AdMob – на PG, рекламното съдържание ще включва реклами с класификация Т. 

Използване на max_ad_content_rating за заявки за реклами

Когато потребител генерира заявка за реклама в приложението Ви, можете да приложите настройката max_ad_content_rating към заявката, за да посочите максималната класификация на съдържанието на рекламите за изпълнението й. Това означава, че означението за дигиталното съдържание на рекламата, използвана за изпълнение на заявката, трябва да бъде с максимална класификация на съдържанието не по-висока от посочената.

Примери

 • Заявка за реклама с max_ad_content_rating, зададена на T, може да се изпълни от реклами с класификация T, PG или G.
 • Заявка за реклама с max_ad_content_rating, зададена на G, може да се изпълни само от реклами с класификация G.
Тези настройки ще заменят всички съществуващи настройки за максимална класификация на рекламното съдържание на ниво приложение или ниво профил.

Маркиране на заявките за реклами

Означението за дигиталното съдържание на рекламите, показвани в приложението Ви, може да бъде повлияно и от другите начини на маркиране на заявките. Всеки маркер има собствена стойност по подразбиране. Независимо от max_ad_content_rating, заявката за реклама няма да бъде изпълнена от реклама над зададената стойност по подразбиране.

Ако заявката е от приложение в... Стойността по подразбиране е... Наличните стойности за
max_ad_content_rating са...
Приложения за семейството
(предимно за деца)
G G
Приложения за семейството
(смесена аудитория)
PG G, PG
Немаркирано/по подразбиране MA G, PG, T, MA

Внедряване

Прегледайте инструкциите в сайта на Google Developers за внедряване на max_ad_content_rating в заявките Ви за реклами:

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си