Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Mediering

Optimaliser annonsekilder i medieringen

Når du velger å optimalisere et annonsenettverk, tillater du AdMob å administrere plasseringen av annonsenettverket i medieringskjeden. AdMob justerer automatisk eCPM-verdien som er tilknyttet nettverket, basert på trafikken i appen din, historiske data og informasjon som hentes fra annonsenettverkene.

Optimaliseringsprosessen er noe ulik i AdMob-nettverket og i annonsenettverk fra tredjeparter, men formålet med begge metodene er å hjelpe deg å tjene mest mulig penger.

Optimalisering av AdMob-nettverket

Når optimalisering er aktivert for AdMob-nettverket, justerer AdMob eCPM-verdien i sanntid for hver eneste visning. Dette innebærer at AdMob-nettverket evalueres på nytt og gis en ny posisjon i medierings-stacken for hver eneste annonseforespørsel som kobles til medieringsgruppen nettverket er lagt til i. Du kan velge å optimalisere AdMob-nettverket når du legger det til i en medieringsgruppe, eller gjøre endringer i optimaliseringsinnstillingene senere.

Optimalisering av et annonsenettverk fra en tredjepart

Når optimalisering er aktivert for et annonsenettverk fra en tredjepart, justerer AdMob eCPM-verdien som brukes for annonsenettverket, basert på trafikken i appen din, historiske data og informasjon som hentes fra annonsenettverket. Du kan velge å optimalisere et annonsenettverk når du legger det til i en medieringsgruppe, eller gjøre endringer i optimaliseringsinnstillingene senere. 

Hvis du vil bruke et annonsenettverk fra en tredjepart som en annonsekilde, må du fullføre disse trinnene: 

  1. Registrer deg for en konto på nettstedet til annonsenettverket fra en tredjepart, og legg til eventuelle obligatoriske opplysninger, som eksempelvis informasjon om appene og annonseenhetene dine.
  2. Legg til annonsenettverket som en annonsekilde i en medieringsgruppe i AdMob, og aktiver optimalisering. 
  3. Implementer SDK-en til annonsenettverket fra en tredjepart i appens kode, i tillegg til et adapter-biblioteket som skal kommunisere mellom Google og annonsenettverket fra en tredjepart for å oppfylle annonseforespørsler.

Ikke alle annonsenettverk støtter optimalisering. Du kan gjennomgå listen over annonsenettverk fra en tredjepart som støtter optimalisering hvis du ønsker å vite mer om de tilgjengelige nettverkene.

Statusen «Venter på optimalisering»
 
Når du aktiverer optimalisering for et annonsenettverk fra en tredjepart, begynner AdMob å analysere trafikken til appene dine for å forstå den beste måten å optimalisere eCPM-verdien på. I løpet av denne analyseperioden kan det være statusen «Venter på optimalisering» vises i Annonsenettverk-tabellen. 
 
Merk: AdMob optimaliserer kontinuerlig eCPM basert på de siste tilgjengelige dataene, slik at du av og til kan se statusen «Venter på optimalisering» selv etter at den første analysen er fullført. Hvis det for eksempel ikke er nok trafikk fra et annonsenettverk over flere uker, kan AdMob avgjøre at det trengs mer data av høy kvalitet for å beregne eCPM-verdien mer nøyaktig. Optimalisering vil aktiveres på nytt når trafikken fra annonsenettverket øker, og AdMob har bedre data å analysere. 

Gi AdMob tillatelse til å optimalisere annonseressursene dine

Når du aktiverer optimalisering av et av de tilgjengelige annonsenettverkene i en medieringsgruppe for første gang, bes du merke av i en avmerkingsboks for å indikere at du gir AdMob og Google godkjenning til å få tilgang til, administrere, hente og analysere data for kontoen din hos annonsenettverket. Når du merker av i denne avmerkingsboksen, indikerer du også at du – ved å gi Google tilgang til denne informasjonen – ikke bryter noen av tredjepartsavtalene du har inngått.

Det finnes flere andre situasjoner der du må merke av i boksen hvis du ikke allerede har gitt fullmakt:

  • Hvis du redigerer den eksisterende legitimasjonen for et annonsenettverk du tidligere har aktivert for optimalisering av annonsenettverk, og dette nettverket støtter datainnsamling, og det er konfigurert legitimasjon for datainnsamling for dette nettverket.
  • Hvis du legger til et annonsenettverk du tidligere har fjernet, og dette annonsenettverket støtter datainnsamling, og det er konfigurert legitimasjon for datainnsamling for dette nettverket.

I alle disse tilfellene må du merke av i boksen for fullmakt, ellers vil du ikke kunne bruke optimalisering av annonsenettverk for de valgte nettverkene.

Det kan også hende at du blir bedt om å gi ny fullmakt for annonsenettverkene du allerede bruker med optimalisering av annonsenettverk. Hvis du ikke gir noen slik ny fullmakt, kan det hende at optimalisering av annonsenettverk stoppes for nettverkene du allerede bruker.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

true
<p>«Min AdMob-hjelpsiden» – den personlig tilpassede hjelpesiden vi har opprettet for at du skal kunne gjøre det skarpt med AdMob.</p>

Vi lanserer den nye og enda bedre Min AdMob-siden – en personlig tilpasset hjelpeside med relevant informasjon om kontoen din. Med utgangspunkt i denne informasjonen kan du påse at kontoens tilstand alltid er god, sikre at det nødvendige oppsettet er på plass, og få optimaliseringstipsene skreddersydd etter appene dine. Følg med for å få mer nyttig informasjon.

Finn ut mer

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73175
false