På den förbättrade sidan Mitt AdMob hittar du anpassade optimeringstips och kan läsa information om din kontostatus och slutföra konfigureringen.

Medling

Optimera annonskällor i medling

Aktivera optimering så att AdMob dynamiskt kan hantera ordningsföljden för en annonskälla i medlingsvattenfallet. #optimization

Överväg att aktivera optimering för en annonskälla från tredje part eller AdMob-nätverket för att maximera dina intäkter.

Vad är optimering? 

Optimering hjälper dig att få en exaktare eCPM och gör att du inte behöver ordna annonskällorna i medlingsvattenfallet manuellt. 

Om du aktiverar optimering kan AdMob hantera annonskällans ordningsföljd i medlingsvattenfallet genom att justera eCPM. AdMob använder information om tidigare resultat från annonskällan för att upptäcka trender och förändringar, och uppdaterar eCPM i enlighet med den informationen.

Överväg att använda budgivning för att göra det möjligt för dina annonskällor från tredje part att konkurrera med dina annonsförfrågningar i en realtidsauktion.

Så fungerar optimering

AdMob samlar in tidigare eCPM-data för en annonsenhet genom att anropa API:et för annonskällan från tredje part.

Obs! Tänk på att du måste ange annonskällans användaruppgifter och mappa annonsenheterna för att AdMob ska kunna samla in data direkt från annonskällan.

När AdMob har samlat in tillräckligt med data uppdateras annonskällans eCPM och placering i vattenfallet regelbundet. Medlingsvattenfallet optimeras för varje land.

Obs! Inte alla annonskällor har stöd för optimering. Du hittar tillgängliga annonskällor på listan över tredje parts annonsnätverk som har stöd för optimering.

Optimera en annonskälla från tredje part

För att optimera en vattenfallsannonskälla måste du ange annonskällans användaruppgifter. På så sätt kan AdMob samla in tidigare eCPM- och rapportdata från tredje parts annonskälla. 

Du måste även ange mappningsuppgifterna för varje annonsenhet. I de flesta fall hittar du de här uppgifterna i ditt konto hos annonskällan.

Du kan välja att optimera annonskällan i samband med att du lägger till den i en medlingsgrupp. Du kan också redigera den senare om du vill göra ändringar i optimeringsinställningarna.

Så här uppdaterar du optimeringsinställningarna för en annonskälla efter att du har lagt till den i en medlingsgrupp:

  1. Logga in på ditt AdMob-konto på https://apps.admob.com.
  2. Klicka på Medling i sidofältet.
  3. Välj medlingsgruppen med annonskällan du vill optimera. 
  4. Klicka på Redigera vid annonskällans eCPM i tabellen Vattenfallsannonskällor. 
  5. Aktivera eCPM-optimering. 
  6. Ange ett eCPM-värde för att ordna annonskällan under tiden som AdMob samlar in tillräckligt med tidigare data för optimering. 
  7. Ange annonskällans användaruppgifter
  8. Klicka på Bekräfta

Optimering pågår

När du aktiverar optimering börjar AdMob analysera din apptrafik för att identifiera det bästa sättet att optimera annonskällans eCPM. Under analysperioden kan det hända att statusen Optimering pågår visas i tabellen med annonskällor. Den här statusen kan visas i upp till tre dagar. 

Läs mer om alla statusvärden för optimering.

Optimera AdMob-nätverket

När du aktiverar eCPM i realtid (budgivning) för AdMob-nätverket konverteras den till en annonskälla för budgivning. AdMob beräknar budet i realtid. Det betyder att AdMob-nätverket utvärderas och positioneras i medlingsvattenfallet på nytt för varje annonsbegäran som matchar medlingsgruppen där den ingår. 

Du kan välja att optimera AdMob-nätverket i samband med att du lägger till det i en medlingsgrupp. Du kan även redigera det senare om du vill göra ändringar i optimeringsinställningarna.

Vanliga frågor om optimering

Vad är skillnaden mellan Observerad eCPM och Optimerad genomsnittlig eCPM?

Observerad eCPM

Du kan se mätvärdet för observerad eCPM i rapporterna. Observerad eCPM är den uppskattade genomsnittliga eCPM som du har fått. För annonskällor från tredje part tillhandahålls det här värdet av respektive annonskälla. Observerad eCPM visas bara för annonskällor där optimering har aktiverats.

Optimerad genomsnittlig eCPM

Du kan kontrollera det optimerade genomsnittliga eCPM-värdet på sidan för medlingsgrupper. Det här är det eCPM-värde som används för att avgöra annonskällans placering i medlingsvattenfallet. AdMob uppdaterar optimerad genomsnittlig eCPM två gånger om dagen med hjälp av tidigare data.

Vad händer när optimering aktiveras?

AdMob gör följande:

  • hanterar placeringen av annonskällan i medlingsvattenfallet
  • justerar automatiskt den eCPM som är kopplad till annonskällan baserat på din apptrafik, tidigare data och information som hämtas från annonskällorna själva

Jag har problem med optimeringen. Vad ska jag göra?

Kontrollera optimeringsstatusen för din instans av annonskällan. Statuskolumnen bör visa en status som anger om vi kunde optimera din annonskälla eller inte. Läs mer om alla statusvärden för optimering och vad du kan göra. 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
73175
false
false