Saņemiet personalizētus optimizācijas padomus, iegūstiet informāciju par sava konta stāvokli un veiktajiem iestatījumiem uzlabotajā lapā “Mana AdMob lapa”.

Starpniecība

Reklāmu avotu optimizēšana starpniecībā

Lai palīdzētu maksimāli palielināt ieņēmumus, apsveriet iespēju optimizēt AdMob tīklu vai trešās puses reklamēšanas tīklu.

Kas notiks, ja optimizēsiet AdMob tīklu?

AdMob pielāgos fMPT reāllaikā, pamatojoties uz seansa datiem. Tas nozīmē, ka AdMob tīkls tiks atkārtoti novērtēts un ievietots starpniecības grupā katram reklāmas pieprasījumam, kas atbildīs starpniecības grupai, kurai tas pievienots. Varat optimizēt AdMob tīklu, kad pievienojat to starpniecības grupai, vai arī varat rediģēt to vēlāk, lai veiktu izmaiņas optimizācijas iestatījumos.

Kas notiks, ja optimizēsiet trešās puses reklamēšanas tīklu?

AdMob pielāgos reklamēšanas tīklam izmantoto fMPT, pamatojoties uz lietotnes datplūsmu, vēsturiskajiem datiem un informāciju, kas izgūta no paša reklamēšanas tīkla. Varat optimizēt reklamēšanas tīklu, kad pievienojat to starpniecības grupai, vai arī varat rediģēt to vēlāk, lai veiktu izmaiņas optimizācijas iestatījumos.

Darba sākšana

AdMob tīkla optimizēšana

Varat optimizēt AdMob tīklu, kad pievienojat to starpniecības grupai, vai arī varat rediģēt to vēlāk, lai veiktu izmaiņas optimizācijas iestatījumos.

Trešās puses tīkla optimizēšana

Lai trešās puses reklamēšanas tīklu izmantotu kā reklāmu avotu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Trešās puses reklamēšanas tīkla vietnē reģistrējieties kontam un norādiet visu nepieciešamo informāciju, piemēram, par jūsu lietotnēm un reklāmu vienībām.
  2. Tīklā AdMob pievienojiet reklāmu tīklu kā starpniecības grupas reklāmas avotu un iespējojiet optimizāciju.
  3. Savas lietotnes kodā ieviesiet trešās puses reklāmu tīkla SDK, kā arī adapteru bibliotēku, kas nodrošinās sakarus ar trešās puses reklāmas tīklu, lai izpildītu reklāmu pieprasījumus.

Ne visi reklamēšanas tīkli atbalsta optimizāciju. Lai uzzinātu, kuri tīkli ir pieejami, varat skatīt to trešās puses reklamēšanas tīklu sarakstu, kuri atbalsta optimizāciju.

Kas notiks pēc tam?

AdMob tīklā tiks veiktas tālāk norādītās darbības.

  • Tiks pārvaldīta reklamēšanas tīkla ievietošana starpniecības ķēdē.
  • Tiks automātiski pielāgota ar tīklu saistītā fMPT atbilstoši datplūsmai jūsu lietotnē, vēsturiskajiem datiem un informācijai, kas izgūta no pašiem reklamēšanas tīkliem.

Statuss “Tiek gaidīta optimizācija”

Kad iespējosiet trešās puses reklamēšanas tīkla optimizāciju, AdMob tīklā sāksies jūsu lietotnes datplūsmas analīze, lai noteiktu, kā vislabāk optimizēt fMPT. Šī analīzes perioda laikā reklamēšanas tīklu tabulā var tikt rādīts statuss “Tiek gaidīta optimizācija”.

AdMob tīklā fMPT tiek pastāvīgi optimizēta atbilstoši jaunākajiem pieejamajiem datiem, tāpēc statuss “Tiek gaidīta optimizācija” laiku pa laikam var tikt rādīts arī pēc sākotnējās analīzes pabeigšanas. Piemēram, ja datplūsma no reklamēšanas tīkla vairākas nedēļas ir nepietiekama, tīklā AdMob var noteikt, ka nepieciešami labāki dati, lai pareizi aprēķinātu fMPT. Kad reklāmu tīkla datplūsma uzlabosies un tīklā AdMob būs pieejami labāki dati analīzei, optimizēšana atkal tiks iespējota.

AdMob autorizēšana reklāmu avotu optimizēšanai

Kad pirmoreiz iespējosiet optimizāciju kādam no starpniecības grupā pieejamajiem reklamēšanas tīkliem, jums tiks lūgts atzīmēt izvēles rūtiņu, lai norādītu, ka pilnvarojat AdMob un Google piekļūt ar jūsu kontu saistītajiem datiem, kā arī pārvaldīt, izgūt un analizēt tos, izmantojot reklamēšanas tīklu. Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, jūs arī apliecināt, ka nepārkāpjat nevienu līgumu ar kādu trešo pusi, ja atļaujat uzņēmumam Google piekļūt šai informācijai.

Ir vairāki citi gadījumi, kad jums var būt jāatzīmē šī izvēles rūtiņa, ja vēl neesat piešķīris savu pilnvarojumu.

  • Ja rediģējat esošus akreditācijas datus reklāmu tīklam, ko iepriekš esat iespējojis reklāmu tīkla optimizācijai, un šis tīkls atbalsta satura iegūšanu, kā arī tam ir konfigurēti satura iegūšanas akreditācijas dati.
  • Ja pievienojat reklāmu tīklu, ko iepriekš bijāt noņēmis, un šis reklāmu tīkls atbalsta satura iegūšanu, kā arī tam ir konfigurēti satura iegūšanas akreditācijas dati.

Jebkurā no šiem gadījumiem, ja tas tiek prasīts, jums ir jāatzīmē pilnvarošanas izvēles rūtiņa, pretējā gadījumā nevarēsiet izmantot reklāmu tīkla optimizāciju atlasītajā(-os) tīklā(-os).

Iespējams, jums tiks lūgts arī atkārtoti piešķirt pilnvarojumu attiecībā uz tīklu(-iem), ko jau izmantojat reklāmu tīkla optimizācijai. Ja nepiešķirsiet atkārtotu pilnvarojumu, var tikt apturēta reklamēšanas tīkla optimizācija jau izmantojamajiem tīkliem. Dažos tīklos (piemēram, Facebook) pilnvarojuma izvēles rūtiņai ir noņemta atzīme ikreiz, kad atverat akreditācijas datu iestatīšanas lapu.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

true
<p>“Mana AdMob lapa”&nbsp;— jūsu personalizētā palīdzības lapa, kas palīdzēs gūt panākumus pakalpojumā AdMob.</p>

Iepazīstieties ar mūsu nupat uzlaboto personalizēto palīdzības lapu — Mana AdMob lapa. Tajā ir atrodama jūsu kontam atbilstoša informācija. Varat ērtāk uzturēt konta stāvokli, pārliecināties par to, vai ir veikti nepieciešamie iestatījumi, un saņemt savām lietotnēm atbilstošus optimizācijas padomus. Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai!

Uzzināt vairāk

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73175
false