תהליך בחירת הרשת

ביצוע אופטימיזציה של מקורות מודעות בתהליך בחירת הרשת

בחירה לבצע אופטימיזציה של רשת מודעות משמעה שאתם מאפשרים למערכת AdMob לנהל את המיקום של רשת המודעות בשרשרת של תהליך בחירת הרשת. כלומר, מערכת AdMob תבצע שינויים אוטומטיים במחיר בפועל לאלף הופעות המשויך לרשת, על סמך נתוני התנועה באפליקציה, נתונים היסטוריים ומידע שיאוחזר מרשתות המודעות עצמן.

תהליך האופטימיזציה של רשת AdMob שונה במקצת מתהליך האופטימיזציה של רשתות מודעות של צד שלישי, אך בשתי השיטות המטרה זהה: לעזור לך להרוויח כמה שיותר.

אופטימיזציה של רשת AdMob

אם תבחר להפעיל אופטימיזציה של רשת AdMob, מערכת AdMob תבצע התאמות במחיר בפועל לאלף הופעות בזמן אמת לכל הופעה. כלומר, בכל פעם שבקשת מודעה תותאם לקבוצה בתהליך בחירת הרשת שבה כלולה רשת AdMob, המערכת תבצע הערכה מחודשת של המיקום שלה ברשימת הרשתות ותמקם אותה מחדש. תוכלו לבצע אופטימיזציה של רשת AdMob כשאתם מוסיפים אותה לקבוצה בתהליך בחירת הרשת, או לערוך את ההגדרות שלה מאוחר יותר ולשנות את הגדרות האופטימיזציה.

אופטימיזציה לרשת מודעות של צד שלישי

אם תבחרו להפעיל אופטימיזציה לרשת מודעות של צד שלישי, מערכת AdMob תבצע התאמה של העלות בפועל לאלף חשיפות המוגדרת לרשת על סמך נתוני התנועה באפליקציה, נתונים היסטוריים ומידע שיאוחזר מרשת המודעות עצמה. תוכלו לבצע אופטימיזציה של רשת מודעות כשאתם מוסיפים אותה לקבוצה לבחירת רשת (Mediation), או לערוך את ההגדרות שלה מאוחר יותר ולשנות את הגדרות האופטימיזציה. 

כדי להשתמש ברשת מודעות של צד שלישי כמקור מודעות, עליכם לבצע את השלבים הבאים: 

  1. נרשמים לחשבון באתר של רשת המודעות של הצד השלישי ומוסיפים פרטים נדרשים, כגון מידע על יחידות המודעות ועל האפליקציות שלכם.
  2. מוסיפים רשת מודעות כמקור מודעות של קבוצה לבחירת רשת (Mediation) ב-AdMob ומפעילים אופטימיזציה. 
  3. מיישמים את ה-SDK של רשת המודעות של הצד השלישי בקוד האפליקציה שלכם, וכן ספריית מתאם שתקשר בין Google לבין רשת המודעות של הצד השלישי כדי למלא בקשות למודעות.

לא כל רשתות המודעות של צד שלישי תומכות באופטימיזציה. תוכלו לעיין ברשימה של רשתות של מודעות של צד שלישי שתומכות באופטימיזציה כדי לקבל מידע נוסף על הרשתות הזמינות.

סטטוס 'אופטימיזציה בהמתנה'
 
כשאתם מפעילים אופטימיזציה לרשת מודעות של צד שלישי, מערכת AdMob מתחילה לנתח את תנועת האפליקציה שלכם כדי למצוא את הדרך הטובה ביותר לבצע אופטימיזציה לעלות בפועל לאלף חשיפות שלה. במהלך תקופת הניתוח, ייתכן שתראו את הסטטוס 'אופטימיזציה בהמתנה' בטבלת רשתות המודעות
 
הערה: מערכת AdMob מבצעת אופטימיזציה לעלות בפועל לאלף חשיפות באופן קבוע על בסיס הנתונים העדכניים ביותר הזמינים, לכן ייתכן שתראו מדי פעם את הסטטוס 'אופטימיזציה בהמתנה' גם לאחר שהניתוח ההתחלתי הושלם. לדוגמה, אם אין מספיק תנועה מרשת מודעות במשך מספר שבועות, מערכת AdMob עשויה לקבוע שדרושים נתונים באיכות גבוהה יותר כדי לחשב באופן מדויק את העלות בפועל לאלף חשיפות. האופטימיזציה תופעל מחדש ברגע שהתנועה מרשת המודעות תגדל ול-AdMob יהיו נתונים טובים יותר לניתוח. 

מתן הרשאה ל-AdMob לבצע אופטימיזציה של מקורות המודעות

בפעם הראשונה שתפעיל אופטימיזציה לאחת מרשתות המודעות הזמינות בקבוצה בתהליך בחירת הרשת, תתבקש לסמן תיבה. הסימון מציין שאתה מעניק ל-AdMob ול-Google הרשאות גישה, ניהול, אחזור וניתוח של נתונים הקשורים לחשבון שבו אתה משתמש ברשת המודעות. בנוסף, סימון התיבה מציין שאינך מפר הסכמים כלשהם עם גורמי צד שלישי כשאתה מרשה ל-Google לגשת לנתונים אלו.

יש מספר מקרים נוספים שבהם אתה נדרש לסמן את התיבה הזו, אם עדיין לא נתת את ההרשאה:

  • כאשר אתה עורך את פרטי הכניסה הקיימים ברשת מודעות שהפעלת עבורה אופטימיזציה של רשתות מודעות, והרשת תומכת בחילוץ נתונים והוגדרו עבורה פרטי כניסה לחילוץ נתונים.
  • כאשר אתה מוסיף רשת מודעות שהסרת בעבר, והרשת תומכת בחילוץ נתונים והוגדרו עבורה פרטי כניסה לחילוץ נתונים.

בכל אחד מהמקרים שלמעלה, עליך לסמן את התיבה למתן ההרשאה, אחרת לא תוכל להשתמש באופטימיזציה ברשתות המודעות שבחרת.

כמו כן, ייתכן שתתבקש לתת הרשאה מחדש לרשתות מודעות שהפעלת עבורן אופטימיזציה של רשתות מודעות. אם לא תעשה זאת, ייתכן שהאופטימיזציה של רשתות המודעות האלו תופסק.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?