Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

Оптимизиране на източниците на рекламата в посредничество

Когато решите да оптимизирате рекламна мрежа, давате възможност на AdMob да управлява позиционирането ѝ във веригата за посредничество. По-конкретно AdMob автоматично ще прави корекции в еСРМ, свързана с мрежата, въз основа на трафика в приложението Ви, данните за минали периоди и информация, извлечена от самите рекламни мрежи.

Оптимизирането леко се различава за мрежата на AdMob и рекламните мрежи на трети страни, но и двата метода имат една обща цел: да се опитат да Ви помогнат да увеличите максимално приходите си.

Оптимизиране на мрежата на AdMob

Когато оптимизирането е активирано за мрежата на AdMob, програмата ще коригира еСРМ в реално време на базата на отделна импресия. Това означава, че мрежата на AdMob ще преоценява и позиционира набора от посредничества за всяка заявка за реклама, на която съответства групата за посредничество, към която е добавена. Можете да решите да оптимизирате мрежата на AdMob, когато я добавяте в групата за посредничество, или да я редактирате по-късно, за да направите промени в настройките за оптимизиране.

Оптимизиране на рекламна мрежа на трета страна

Когато е активирано оптимизирането за рекламна мрежа на трета страна, AdMob ще коригира еСРМ, използвана за рекламната мрежа, въз основа на трафика в приложението, данните за минали периоди и информацията, извлечена от самата рекламна мрежа. Можете да изберете да оптимизирате рекламна мрежа, когато я добавяте в групата за посредничество, или да я редактирате по-късно, за да направите промени в настройките за оптимизиране. 

За да използвате рекламна мрежа на трета страна като източник на рекламата, трябва да изпълните следните стъпки: 

  1. Регистрирайте профил на уебсайта в рекламната мрежа на трета страна и добавете всички задължителни данни, като например информация за приложенията и рекламните си елементи.
  2. Добавете рекламната мрежа като източник на рекламата в група за посредничество в AdMob и активирайте оптимизирането. 
  3. Внедрете комплекта за разработване на софтуер (SDK) на рекламната мрежа на трета страна в кода на приложението си, както и библиотека с адаптери, които ще комуникират между Google и рекламната мрежа на трета страна, за да изпълняват заявки за реклами.

Не всички рекламни мрежи на трети страни поддържат оптимизиране. Можете да прегледате списъка на рекламните мрежи на трети страни, които поддържат оптимизиране, за да научите повече за наличните мрежи.

Състояние „Предстоящо оптимизиране“
 
Когато активирате оптимизирането за рекламна мрежа на трета страна, AdMob започва да анализира трафика на приложението Ви, за да разбере кой е най-добрият начин за оптимизиране на неговата еСРМ. В този период на анализ може да виждате да се показва състоянието „Предстоящо оптимизиране“ в таблицата с рекламни мрежи
 
Забележка: AdMob непрекъснато оптимизира еСРМ въз основа на най-новите налични данни, така че може понякога да виждате това състояние дори след като е завършил първоначалният анализ. Ако например няма достатъчно трафик от дадена рекламна мрежа в продължение на няколко седмици, AdMob може да определи, че са необходими данни с по-високо качество, за да се изчисли правилно eCPM. Оптимизирането ще бъде активирано отново, когато се увеличи трафикът в рекламната мрежа и AdMob разполага с по-добри данни за анализ. 

Упълномощаване на AdMob да оптимизира източниците Ви на рекламата

Когато за първи път активирате оптимизирането за една от наличните рекламни мрежи в група за посредничество, ще бъдете помолени да поставите отметка в квадратче, посочващо, че упълномощавате AdMob и Google да получат достъп, управляват, извличат и анализират данни, свързани с профила Ви с рекламната мрежа. Поставянето на отметка в квадратчето посочва също, че разрешавайки на Google достъп до тази информация, Вие не нарушавате никое от споразуменията си с трети страни.

Има няколко други случая, в които може да се наложи да поставите отметка в това квадратче, ако вече не сте извършили упълномощаване:

  • Ако редактирате съществуващите идентификационни данни за рекламна мрежа, за която преди това сте активирали оптимизирането, тя поддържа компилиране и в нея са конфигурирани идентификационни данни за компилиране.
  • Ако добавите рекламна мрежа, която преди това сте премахнали, тя поддържа компилиране и в нея са конфигурирани идентификационни данни за компилиране.

Във всеки от тези случаи трябва да поставите отметка в квадратчето за упълномощаване, ако бъдете подканени за това, за да можете да използвате оптимизирането на избраната рекламна мрежа или съответно мрежи.

Възможно е освен това да бъдете подканени да упълномощите отново мрежата или съответно мрежите, които вече използвате за оптимизиране. Ако не го направите, оптимизирането за рекламни мрежи, което вече използвате, може да бъде прекратено. За някои мрежи (напр. Facebook) отметката в квадратчето за упълномощаване се премахва при всяко отваряне на настройката за идентификационни данни.“
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
<p>„Моята страница в AdMob“&nbsp;– персонализираната Ви помощна страница, която ще Ви помогне да работите успешно с AdMob.</p>

Представяме Ви обновената страница „My AdMob“ – персонализирана помощна страница, която съдържа подходяща информация за профила Ви. Можете да поддържате доброто състояние на профила си, да се погрижите за правилното му настройване и да получавате правилните съвети за оптимизиране на приложенията си. Останете на линия за още!

Научете повече

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73175
false