Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

Оптимизиране на източниците на реклами от каскадата в посредничество

Включете оптимизирането, за да дадете възможност на AdMob да управлява динамично поредността на източника на реклама в каскадата от посредничества. #optimization

За да увеличите максимално приходите си, помислете да включите оптимизирането за източник на реклама на трета страна или мрежата на AdMob.

Какво представлява оптимизирането?

С помощта на оптимизирането ще получавате по-точна eCPM и няма да е необходимо ръчно да подреждате източниците си на реклама в каскадата от посредничества.

След включване на оптимизирането разрешавате на AdMob да управлява поредността на източника на реклама в каскадата от посредничества, като коригира неговия eCPM. AdMob използва данни за минали периоди от източника на реклама, за да открива тенденции и промени и да актуализира eCPM в съответствие с тях.

Обмислете дали да не използвате офериране, за да могат източниците Ви на реклами на трети страни да се конкурират в търг в реално време за заявките Ви за реклами.

Как работи оптимизирането

AdMob събира данни за eCPM за минали периоди за рекламния елемент, като извиква API на източника на реклама на трета страна.

Забележка: Обърнете внимание, че ще трябва да предоставите идентификационните данни на източниците си на реклами и да установите съответствие между рекламните си елементи, за да може AdMob да събира данните директно от източника на реклама.

След като AdMob събере достатъчно данни, eCPM на източника на реклама и мястото му в каскадата се актуализират редовно. Каскадата от посредничества се оптимизира за всяка държава.

Забележка: Не всички източници на реклами поддържат оптимизиране. Прегледайте списъка с рекламните мрежи на трети страни, които поддържат оптимизиране, за да научите повече за наличните източници на реклами.

Оптимизиране на източник на реклама на трета страна

За да се оптимизира източник на реклама от каскадата, трябва да въведете идентификационните му данни. Това дава възможност на AdMob да събира данни за eCPM за минали периоди и отчетни данни от източника на реклама на трета страна.

Освен това ще трябва да въведете подробностите за съответствие за всеки рекламен елемент. В повечето случаи те ще са налице в профила Ви с източника на реклама.

Можете да решите да оптимизирате източник на реклама, когато го добавяте в група за посредничество, или да го редактирате по-късно, за да направите промени в настройките за оптимизиране.

За да актуализирате настройките за оптимизиране на източник на реклама, след като сте го добавили в група за посредничество:

  1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
  2. Кликнете върху Посредничество в страничната лента.
  3. Изберете групата за посредничество с екземпляра на източника на реклама, който искате да оптимизирате.
  4. В таблицата „Източници на реклами от каскадата“ кликнете върху Редактиране до eCPM на източника на реклама.
  5. Включете превключвателя до „Оптимизиране за eCPM“.
  6. Въведете стойност за eCPM, за да определите поредността на този източник на реклама, докато AdMob събере достатъчно данни за минали периоди, за да я оптимизира.
  7. Въведете идентификационните данни на източника на реклама.
  8. Кликнете върху Потвърждаване.

Оптимизирането е в ход

Когато активирате оптимизирането, AdMob започва да анализира трафика на приложението Ви, за да разбере кой е най-добрият начин за оптимизиране на eCPM на източника на реклама. В този период на анализ може да забележите да се показва състоянието „Оптимизирането е в ход“ в таблицата с източници на реклами. Може да забелязвате това състояние в продължение на до 3 дни.

Научете повече за всички възможни състояния на оптимизиране.

Оптимизиране на мрежата на AdMob

Когато включите eCPM в реално време (офериране) за мрежата на AdMob, тя се преобразува в източник на реклама с офериране. AdMob ще изчисли офертата ѝ в реално време. Това означава, че мрежата на AdMob ще бъде преоценявана и позиционирана в каскадата от посредничества за всяка заявка за реклама, на която съответства групата за посредничество, към която е добавена.

Можете да решите да оптимизирате мрежата на AdMob, когато я добавяте в група за посредничество, или да я редактирате по-късно, за да направите промени в настройките за оптимизиране.

Често задавани въпроси за оптимизирането

Каква е разликата между наблюдаваната eCPM и оптимизираната средна eCPM?

Наблюдавана eCPM

Можете да преглеждате наблюдавания показател за eCPM в отчетите си. Наблюдаваната eCPM е прогнозната средна eCPM, която сте получили. За източници на реклама на трети страни тази стойност се предоставя от съответния източник. Наблюдаваната eCPM ще се показва само за източници на реклама с активирано оптимизиране.

Оптимизирана средна eCPM

Можете да преглеждате оптимизираната средна eCPM на страницата на групата за посредничество. Това е eCPM, която се използва за определяне на мястото на източника на реклама в каскадата от посредничества. AdMob актуализира оптимизираната средна eCPM два пъти дневно, като използва данни за минали периоди.

Какво се случва, когато бъде включено оптимизирането?

AdMob ще:

  • управлява позиционирането на източника на реклама в каскадата от посредничества;
  • прави автоматично корекции на eCPM, свързана с източника на реклама, въз основа на трафика в приложението Ви, данните за минали периоди и информация, извлечена от самите източници на реклами.

Имам проблем с оптимизирането. Какво да направя?

Проверете състоянието на оптимизиране на екземпляра си на източника на реклама. Графата за състояние трябва да показва състоянието, независимо дали сме успели да оптимизираме източника Ви на реклама, или не. Научете повече за всички възможни състояния на оптимизиране и какво можете да направите.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню