Znajdowanie identyfikatorów aplikacji i jednostek reklamowych

Identyfikator aplikacji to unikalny identyfikator przypisywany do aplikacji dodawanych do AdMob. Służy on do identyfikowania aplikacji.

Identyfikator jednostki reklamowej to unikalny identyfikator przypisywany do jednostek reklamowych tworzonych w AdMob. Identyfikator jednostki reklamowej jest dodawany do kodu aplikacji i używany do identyfikowania żądań reklamy z jednostki reklamowej.

Uwaga: podczas ostatniego etapu tworzenia jednostki reklamowej musisz skopiować identyfikator aplikacji oraz wszelkie identyfikatory jednostek reklamowych i wkleić je do kodu aplikacji. Więcej informacji na temat wdrażania znajdziesz w przewodniku Google Developers Get Started (Android, iOS) dotyczącym wybranego formatu reklam (baner, reklama pełnoekranowa, reklama z nagrodą, reklama natywna).

Aby znaleźć i skopiować identyfikator aplikacji oraz identyfikatory jednostek reklamowych, wykonaj te czynności:

Znajdowanie identyfikatora aplikacji

  1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
  2. Kliknij Aplikacje na pasku bocznym.
  3. Kliknij Wszystkie aplikacje.
  4. Kliknij ikonę Kopiuj w kolumnie Identyfikator aplikacji, aby skopiować identyfikator aplikacji.

Znajdowanie identyfikatora jednostki reklamowej

  1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
  2. Kliknij Aplikacje na pasku bocznym.
  3. Kliknij nazwę aplikacji powiązanej z jednostką reklamową. Uwaga: jeśli nie widzisz jej na liście ostatnio uruchamianych aplikacji, kliknij Zobacz wszystkie, a potem kliknij nazwę odpowiedniej aplikacji.
  4. Kliknij Jednostki reklamowe na pasku bocznym.
  5. Kliknij ikonę Kopiuj w kolumnie Identyfikator jednostki reklamowej, aby skopiować identyfikator jednostki reklamowej.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?