Намиране на идентификационните номера на приложението и рекламата Ви

Идентификационният номер на приложението е уникален идентификатор, присвоен на приложенията Ви, когато се добавят в AdMob. Той се използва за идентифициране на приложенията Ви.

Идентификационният номер на рекламния елемент е уникален идентификатор, присвоен на всеки от рекламните Ви елементи, когато се създават в AdMob. Той се добавя към кода на приложението Ви и се използва за идентифициране на заявки за реклами от рекламния елемент.

Забележка: По време на последния етап от създаването на рекламен елемент, трябва да копирате и поставите идентификационните номера на приложението и на всичките си рекламни елементи в кода на приложението. За повече информация относно внедряването прегледайте ръководството „Първи стъпки“ за Google Developers (Android, iOS) за подходящите рекламни формати: банер, заставка, реклама с поощрение, естествена реклама.

Изпълнете следните стъпки, за да намерите и копирате идентификационните номера на приложението и рекламните си елементи:

Намиране на Идент. № на приложението

  1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
  2. Кликнете върху Приложения в страничната лента.
  3. Кликнете върху Всички приложения.
  4. Кликнете върху иконата Копиране в графата Идент. № на приложението, за да копирате номера.

Намиране на Идент. № на рекламния елемент

  1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
  2. Кликнете върху Приложения в страничната лента.
  3. Кликнете върху името на приложението, свързано с рекламния елемент. Забележка: Ако не го виждате в списъка със скорошни приложения, кликнете върху Преглед на всички приложения. След това кликнете върху името на приложението.
  4. Кликнете върху Рекламни елементи в страничната лента.
  5. Кликнете върху иконата Копиране в графата Идент. № на рекламния елемент, за да копирате идентификационния номер на рекламен елемент.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?