Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Bắt đầu

Sử dụng trang tổng quan chính

Xem nhanh thông tin quan trọng về ứng dụng và chiến dịch của bạn bằng cách sử dụng trang tổng quan. #dashboard  

Thông tin chung về trang tổng quan của AdMob

Trang tổng quan trong AdMob cung cấp cho bạn thông tin tổng quan hàng ngày về hoạt động trong tài khoản của bạn. Trang tổng quan bao gồm tất cả thông tin quan trọng nhất về ứng dụng và chiến dịch của bạn ở cùng một nơi, được sắp xếp thành các thẻ dữ liệu. Trang tổng quan có thể cho bạn thấy các xu hướng về doanh thu và mức sử dụng ứng dụng, đồng thời cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về sự thành công chung của bạn nhờ sử dụng AdMob. Việc xem lại trang tổng quan mỗi ngày có thể giúp bạn xác định những chiến lược phù hợp với ứng dụng và người dùng, cũng như những khía cạnh bạn có thể cần chú ý. Trang tổng quan là phương tiện hữu hiệu để đánh giá tình hình hoạt động chung của tài khoản.

Có hai loại trang tổng quan trong AdMob: trang tổng quan chínhtrang tổng quan ứng dụng.

Lưu ý: Trang tổng quan không nhằm mục đích thay thế báo cáo. Đó là một cách khác để xem thông tin về tài khoản của bạn. Để có dữ liệu chuyên sâu hơn, hãy nhấp vào đường liên kết trên từng thẻ trong trang tổng quan để xem các báo cáo liên quan. 

Trang tổng quan chính của AdMob

Bạn có thể sử dụng trang tổng quan trên trang chủ để tìm hiểu thêm về xu hướng chung và doanh thu cho tài khoản AdMob của mình. Để xem trang tổng quan chính, hãy nhấp vào Chính ở thanh bên.

Tổng thu nhập ước tính
 
Thẻ Tổng thu nhập ước tính giúp bạn xem thông tin tổng quan về tổng thu nhập đối với những quảng cáo được phân phát từ tất cả các nguồn quảng cáo. Thẻ này cho biết kết quả tính toán thu nhập trong các khoảng thời gian được so sánh song song:
 • Đầu ngày tới giờ
 • Hôm qua
 • Đầu tháng tới giờ
 • Tháng trước
Hiệu quả hoạt động của quảng cáo

 

Thẻ Hiệu quả hoạt động của quảng cáo cung cấp thông tin tổng quan về thu nhập ước tính và lưu lượng truy cập mà các đơn vị quảng cáo đã tạo ra. Biểu đồ đường bên cạnh mỗi chỉ số cung cấp cho bạn thông tin tổng quan nhanh về cách giá trị thay đổi theo thời gian. 

Các chỉ số trong thẻ này

 • Thu nhập ước tính: Thu nhập mà bạn đã tích luỹ được cho đến hiện tại. Số tiền này là giá trị ước tính và sẽ thay đổi khi thu nhập của bạn được xác minh để đảm bảo tính chính xác vào cuối mỗi tháng.
 • Số yêu cầu: Tổng số yêu cầu quảng cáo mà các ứng dụng của bạn đã gửi.
 • Số lượt hiển thị: Tổng số quảng cáo đã hiển thị cho người dùng trên tất cả đơn vị quảng cáo và ứng dụng của bạn thông qua quy trình dàn xếp đặt giá thầu và dạng thác nước. Bạn cũng sẽ thấy thông tin so sánh theo kỳ.
 • Tỷ lệ khớp: Tỷ lệ phần trăm số yêu cầu quảng cáo đã được một nguồn quảng cáo phản hồi. Tỷ lệ này được tính bằng cách lấy số yêu cầu đã khớp chia cho số yêu cầu:

  (Số yêu cầu đã khớp : Số yêu cầu) x 100
 • eCPM: Chi phí hiệu quả trên mỗi nghìn lượt hiển thị. Số liệu ước tính về doanh thu mà bạn nhận được đối với mỗi nghìn lượt hiển thị quảng cáo. eCPM được tính bằng công thức: (Tổng thu nhập / Số lượt hiển thị) x 1000.
  Lưu ý: Khi bạn bật tính năng tối ưu hoá, AdMob sẽ tự động cập nhật giá trị này dựa trên dữ liệu trước đây về eCPM của mạng quảng cáo đó.

Ví dụ về cách tính toán

Nếu thu nhập ước tính của một quảng cáo nhận được 45.000 lượt hiển thị là $180, thì eCPM sẽ là ($180 : 45.000) x 1.000 = $4.

Mạng quảng cáo hiệu quả nhất

Thẻ Mạng quảng cáo hiệu quả nhất đo lường mức độ hiệu quả của cách thiết lập tính năng dàn xếp. Thẻ này có thể cho bạn biết những mạng quảng cáo và định dạng quảng cáo nào sẽ hoạt động hiệu quả khi kết hợp với nhau, cũng như eCPM trung bình của quảng cáo đang được phân phát.

Các chỉ số trong thẻ này

 • Tổng số lượt truy vấn: Tổng số yêu cầu quảng cáo riêng biệt mà toàn bộ Mạng AdMob nhận được. Chỉ số này không tính một yêu cầu nhiều lần. Tức là mỗi yêu cầu chỉ được tính một lần, bất kể số mạng nhận được yêu cầu đó khi nó trải qua quy trình dàn xếp kiểu thác nước.

  Ví dụ

  Một yêu cầu được gửi đến Mạng A, Mạng B và Mạng C trong chuỗi dàn xếp sẽ chỉ được tính 1 lần.

 • Tổng số lượt hiển thị: Tổng số quảng cáo đã hiển thị cho người dùng trên tất cả đơn vị quảng cáo và ứng dụng của bạn thông qua quy trình dàn xếp kiểu thác nước và đặt giá thầu. Bạn sẽ thấy cả thông tin so sánh theo kỳ.
 • Tổng tỷ lệ khớp: Tỷ lệ phần trăm số yêu cầu quảng cáo đã được đáp ứng bằng một quảng cáo. Giá trị này được tính theo công thức: Tổng số yêu cầu được khớp : Tổng số lượt truy vấn. Bạn cũng sẽ thấy thông tin so sánh theo kỳ.
Hiệu suất của ứng dụng

Thẻ Hiệu suất của ứng dụng cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về hiệu suất của ứng dụng dựa trên thu nhập ước tính từ ứng dụng. Bạn có thể sử dụng trình đơn thả xuống để sắp xếp dữ liệu trong thẻ nhằm hiển thị những ứng dụng hoạt động hiệu quả nhất hoặc có thay đổi lớn nhất về doanh thu theo thời gian.

Các cách sắp xếp trong thẻ này

Ứng dụng hoạt động hàng đầu: Khi bạn chọn Ứng dụng hoạt động hàng đầu trong trình đơn thả xuống, thẻ này sẽ cho bạn thấy những ứng dụng hoạt động hiệu quả nhất trong khoảng thời gian đã chọn cùng với thu nhập ước tính từ ứng dụng. Bạn cũng sẽ thấy thông tin so sánh theo kỳ.

Mục dẫn đầu và mục thấp nhất: Khi bạn chọn Mục dẫn đầu và mục thấp nhất trong trình đơn thả xuống, thẻ này sẽ cho bạn thấy những ứng dụng có thay đổi lớn nhất về thu nhập ước tính trong khoảng thời gian đã chọn. Bạn cũng sẽ thấy thông tin so sánh theo kỳ.

 • Mục dẫn đầu được hiển thị bằng văn bản màu xanh lục ở nửa trên của danh sách. Đây là các ứng dụng có tăng trưởng dương lớn nhất theo thời gian.
 • Mục thấp nhất được hiển thị bằng văn bản màu đỏ ở nửa cuối của danh sách. Đây là những ứng dụng có mức tăng trưởng âm lớn nhất so với cùng kỳ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175