Upozornenie

Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Používanie domovského panela

Získajte rýchle zobrazenie najdôležitejších informácií o svojich aplikáciách a kampaniach pomocou informačných panelov. #panel  

Prehľad informačných panelov v službe AdMob

Informačné panely v službe AdMob poskytujú prehľad aktivity vo vašom účte podľa jednotlivých dní. Sú usporiadané do kariet s údajmi a na jednom mieste tak ponúkajú najdôležitejšie informácie o vašich aplikáciách a kampaniach. Informačné panely môžu zobrazovať trendy týkajúce sa výnosov a používania aplikácií a poskytujú štatistiky celkovej úspešnosti používania služby AdMob. Každodenné sledovanie informačných panelov vám môže pomôcť identifikovať, ktoré stratégie v prípade vašich aplikácií a používateľov fungujú a ktoré oblasti si môžu vyžadovať pozornosť. Ponúkajú účinný spôsob, ako si udržať prehľad o celkovom stave účtu.

V službe AdMob sa nachádzajú dva typy informačných panelov: domovský panel a súhrnný panel aplikácie.

Poznámka: Informačné panely neslúžia ako náhrada reportov. Ponúkajú dodatočnú možnosť, ako zobraziť informácie o účte. Ak chcete získať podrobnejšie údaje, kliknite na odkazy na jednotlivých kartách na informačných paneloch a pozrite si súvisiace prehľady. 

Domovský panel v službe AdMob

Domovský panel môžete použiť na získanie ďalších informácií o celkových trendoch a výnosoch v účte AdMob. Ak si chcete zobraziť domovský panel, na bočnom paneli kliknite na Domov.

Celkové odhadované zárobky
 
Karta Celkové odhadované zárobky poskytuje prehľad celkových zárobkov pre zobrazované reklamy zo všetkých zdrojov reklamy. Táto karta poskytuje výpočty zárobkov pre rozsah období porovnané vedľa seba:
  • Dnes (doteraz)
  • Včera
  • Tento mesiac (doteraz)
  • Minulý mesiac
Výkonnosť aktivity reklám

 

Karta Výkonnosť aktivity reklám poskytuje prehľad odhadovaných zárobkov a návštevnosti, ktoré vygenerovali vaše reklamné jednotky. Čiarový graf vedľa jednotlivých metrík poskytuje prehľad zmien hodnoty v priebehu času. 

Metriky nachádzajúce sa na tejto karte

  • Odhadované zárobky: doposiaľ nahromadené zárobky. Táto suma predstavuje odhad a po overení presnosti zárobkov na konci každého mesiaca sa môže zmeniť.
  • Požiadavky: celkový počet požiadaviek na reklamu prijatých z vašich aplikácií.
  • Zobrazenia: celkový počet reklám zobrazených používateľom vo všetkých vašich reklamných jednotkách a aplikáciách prostredníctvom kaskádového sprostredkovania a sprostredkovania ponúk. Zahŕňa porovnanie jednotlivých období.
  • Miera zhody: percentuálny podiel požiadaviek na reklamu, ktoré prijali odpoveď zo zdroja reklamy. Vypočítava sa vydelením počtu priradených požiadaviek počtom požiadaviek:

    (priradené požiadavky / požiadavky) × 100
  • eCTZ: efektívna cena za tisíc zobrazení. Predstavuje odhadované výnosy, ktoré získate za každých tisíc zobrazení reklamy. Hodnota eCTZ sa počíta takto: (celkové zárobky / zobrazenia) × 1 000.
    Poznámka: Keď je aktivovaná optimalizácia, AdMob túto hodnotu automaticky optimalizuje na základe historických údajov eCTZ danej reklamnej siete.

Vzorový výpočet

Ak reklama napríklad za 45 000 zobrazení zarobila odhadovaných 180 USD, eCTZ by sa rovnala (180 USD / 45 000) × 1 000, čiže 4,00 USD.

Reklamné siete s najlepšou výkonnosťou

Karta Reklamné siete s najlepšou výkonnosťou meria účinnosť vášho nastavenia sprostredkovania. Môže zobrazovať, ktoré kombinácie reklamnej siete a formátu reklamy dosahujú vysokú výkonnosť, ako aj priemernú eCTZ zobrazovaných reklám.

Metriky nachádzajúce sa na tejto karte

  • Celkový počet dopytov: celkový počet jedinečných požiadaviek na reklamu zo služby AdMob. Rovnaká požiadavka sa nezapočítava viackrát. Započíta sa iba raz, a to nezávisle od toho, koľko sietí prijme danú požiadavku pri jej prechode cez kaskádu sprostredkovania.

    Príklad

    Jedna požiadavka odoslaná v reťazci sprostredkovania do siete A, siete B a siete C sa započíta iba raz.

  • Celkový počet zobrazení: celkový počet reklám zobrazených používateľom vo všetkých vašich reklamných jednotkách a aplikáciách prostredníctvom kaskádového sprostredkovania a sprostredkovania ponúk. Zahŕňa porovnanie jednotlivých období.
  • Celková miera zhody: percentuálny podiel požiadaviek na reklamu, ktoré boli splnené pomocou reklamy. Táto hodnota sa vypočítava ako podiel celkového počtu priradených požiadaviek a celkového počtu dopytov. Zahŕňa porovnanie jednotlivých období.
Výkonnosť aplikácií

Karta Výkonnosť aplikácií poskytuje prehľad výkonnosti aplikácií na základe ich odhadovaných zárobkov. Údaje na karte môžete zoradiť pomocou rozbaľovacej ponuky a zobraziť tak buď svoje najvýkonnejšie aplikácie, alebo aplikácie s najväčšou zmenou výnosov v priebehu času.

Možnosti zoradenia nachádzajúce sa na tejto karte

Najvýnosnejšie: keď vyberiete z rozbaľovacej ponuky Najvýnosnejšie, na karte sa zobrazia najvýnosnejšie aplikácie pre vybrané obdobie spolu s ich odhadovanými zárobkami. Zahŕňa porovnanie jednotlivých období.

Najväčšie skoky: keď vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu Najväčšie skoky, karta zobrazí aplikácie, ktoré zaznamenali najväčší pozitívny rast odhadovaných zárobkov počas vybraného obdobia. Zahŕňa porovnanie aktuálneho obdobia s predchádzajúcim.

Najväčšie poklesy: keď vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu Najväčšie poklesy, karta zobrazí aplikácie, ktoré zaznamenali najväčší negatívny rast odhadovaných zárobkov počas vybraného obdobia. Zahŕňa porovnanie aktuálneho obdobia s predchádzajúcim.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka