Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Používanie domovského informačného panela

Prehľad informačných panelov AdMob

Informačné panely v službe AdMob poskytujú prehľad aktivity vo vašom účte podľa jednotlivých dní. Sú usporiadané do kariet s údajmi a na jednom mieste tak ponúkajú najdôležitejšie informácie o vašich aplikáciách a kampaniach. Informačné panely môžu zobrazovať trendy týkajúce sa výnosov a používania aplikácií a poskytujú štatistiky celkovej úspešnosti používania služby AdMob. Každodenné sledovanie informačných panelov vám môže pomôcť identifikovať, ktoré stratégie v prípade vašich aplikácií a používateľov fungujú a ktoré oblasti si môžu vyžadovať pozornosť. Ponúkajú účinný spôsob, ako si udržať prehľad o celkovom stave účtu.

V službe AdMob sa nachádzajú dva typy informačných panelov: domovský informačný panelinformačný panel prehľadu aplikácie.

Informačné panely neslúžia ako náhrada prehľadov. Ponúkajú dodatočnú možnosť, ako zobraziť informácie o účte. Ak chcete získať podrobnejšie údaje, kliknite na odkazy na jednotlivých kartách na informačných paneloch a pozrite si súvisiace prehľady. 

Domovský informačný panel služby AdMob

Domovský informačný panel sa môže použiť na získanie ďalších informácií o celkových trendoch a výnosoch vo vašom účte AdMob. Ak chcete zobraziť domovský informačný panel, kliknite na položku Domov na bočnom paneli.
 

Odhadované zárobky zo Siete AdMob
 

Karta Odhadované zárobky zo Siete AdMob poskytuje stručný prehľad celkových zárobkov pre reklamy zobrazené zo Siete AdMob. Táto karta poskytuje výpočty zárobkov pre rozsah časových období porovnané vedľa seba:

 • Dnes (doteraz)
 • Včera
 • Tento mesiac (doteraz)
 • Minulý mesiac
Zostatok
 

Ako túto kartu používať

Karta Zostatok zobrazuje aktuálnu sumu vašich výnosov v účte AdMob, informácie o poslednej prijatej platbe a informáciu o tom, či existujú nejaké problémy s nastaveniami platby.

Ak chcete upraviť nastavenia platieb, kliknite v bočnom paneli na možnosť Platby

V závislosti od krokov, ktoré ste už vykonali, môže karta Zostatok zobrazovať rôzne správy. Ďalšie informácie o jednotlivých možnostiach nájdete nižšie:

 • Zadajte svoju platobnú adresu: Ak chcete začať zobrazovať reklamy cez AdMob, budete musieť zadať svoju platobnú adresu. Ide o adresu, ktorú máme použiť, keď vám budeme odosielať peniaze zarobené cez AdMob.
 • Vyberte spôsob platby: Skôr než vám budeme môcť zaplatiť, musíme vedieť váš uprednostňovaný spôsob platby, respektíve ako chcete dostávať peniaze zarobené cez AdMob. Ďalšie informácie o spôsoboch platby
 • Zadajte svoje daňové informácie: Používatelia v niektorých krajinách alebo regiónoch môžu byť pred prijatím platieb povinní zadať daňové informácie. Ďalšie informácie o zadaní daňových informácií
 • Dosiahnite minimálnu výšku platby: Platbu vám budeme môcť odoslať, až keď váš účet dosiahne minimálnu výšku platby (určitý výnos). Minimálna výška platby je odlišná pre každú krajinu alebo región. Ďalšie informácie o minimálnej výške platby
 • Overte svoju adresu poštou: Keď dosiahnete minimálnu výšku platby, automaticky vám poštou odošleme číslo PIN na overenie adresy. V závislosti od poštových služieb vo vašej oblasti môže doručenie zásielky trvať dva až štyri týždne. Keď dostanete poštovú zásielku s kódom PIN, budete ho musieť zadať do účtu AdMob. Ďalšie informácie o overení kódu PIN poštou

Všetky tieto kroky vyžadujeme, aby sme zaistili, že získate peniaze zarobené v službe AdMob.

Po zadaní informácií o účte, dosiahnutí minimálnej výšky platby a overení adresy bude karta Zostatok ďalej zobrazovať váš aktuálny zostatok výnosov, celkovú sumu poslednej prijatej platby a akékoľvek upozornenia týkajúce sa platieb. 

Výkonnosť Siete AdMob

Ako túto kartu používať

Karta Výkonnosť Siete AdMob poskytuje prehľad odhadovaných zárobkov a návštevnosti, ktoré vygenerovali vaše reklamné jednotky prostredníctvom Siete AdMob. Čiarový graf vedľa každej metriky poskytuje vizuálne znázornenie zmien hodnoty v priebehu času. 

Metriky nachádzajúce sa na tejto karte

 • Odhadované zárobky: Doposiaľ získané zárobky z reklám generovaných Sieťou AdMob na základe tichomorského času (PT). Táto suma predstavuje odhad, ktorý podlieha zmenám pri overovaní presnosti zárobkov na konci každého mesiaca.
 • Žiadosti: Celkový počet žiadostí o reklamu, ktoré Sieť AdMob prijala z vašich aplikácií.
 • Zobrazenia: Celkový počet reklám zo Siete AdMob zobrazených používateľmi vašich aplikácií.
 • Miera zhody: Percento žiadostí, ktoré boli v zoskupení sprostredkovania úspešne priradené k Sieti AdMob. Vypočíta sa vydelením počtu priradených žiadostí počtom úspešných žiadostí v reklamnej sieti:


  Vzorec: priradené žiadosti / úspešné žiadosti v reklamnej sieti

 • eCTZ: Odhadované zárobky na každých 1 000 zobrazení, ktoré získala reklama vygenerovaná Sieťou AdMob. eCTZ nepredstavuje skutočné zárobky reklamy. Vypočíta sa vydelením odhadovaných zárobkov počtom získaných zobrazení a následným vynásobením číslom 1 000.


  Vzorec: eCTZ = (odhadované zárobky / počet zobrazení) * 1 000
   

  Vzorový výpočet

  Ak reklama napríklad za 45 000 zobrazení zarobila odhadovaných 180 $, eCTZ by sa rovnala (180 $ / 45 000) * 1 000, čiže 4,00 $.

Reklamné siete s najlepšou výkonnosťou

Ako túto kartu používať

Karta Výkonnosť sprostredkovania reklám meria efektivitu nastavenia sprostredkovania. Môže zobrazovať, ktoré kombinácie reklamnej siete a formátu reklamy dosahujú vysokú výkonnosť, a priemernú eCTZ zobrazovaných reklám.

Metriky nachádzajúce sa na tejto karte

 • Dopyty: Celkový počet jedinečných žiadostí o zobrazenie reklamy, ktoré prešli cez zoskupenie sprostredkovania. Toto číslo nezapočítava jedinú žiadosť viackrát. Započíta sa iba raz, a to nezávisle od toho, koľko sietí prijalo danú žiadosť pri prechode cez reťazec sprostredkovania.

  Príklad

  Jedna žiadosť odoslaná v reťazci sprostredkovania do siete A, siete B a siete C sa započíta iba raz.

 • Zobrazenia (vrchná časť tabuľky): Celkový počet reklám zobrazených používateľom v rámci všetkých vašich reklamných jednotiek a aplikácií prostredníctvom sprostredkovania. Zahŕňa porovnanie jednotlivých období.
 • Miera plnenia: Počet zobrazení reklamy vygenerovanej sprostredkovaním (zobrazenia) v porovnaní s počtom žiadostí o reklamu z určitého zdroja reklamy (žiadosti) v reťazci sprostredkovania. Zobrazuje sa ako percento z celkového počtu žiadostí o reklamu. Zahŕňa porovnanie jednotlivých období.
 • Sieť a formát: Reklamné siete a formáty reklamy, ktoré vygenerovali dopyty a zobrazenia na karte. 
 • Zobrazenia (stĺpec): Celkový počet reklám vygenerovaných sprostredkovaním a zobrazených používateľom pre každú kombináciu reklamnej siete a formátu reklamy na karte. Zahŕňa porovnanie jednotlivých období.
 • eCTZ: Priemerná eCTZ zobrazení vygenerovaných sprostredkovaním pre každú kombináciu reklamnej siete a formátu reklamy na karte. Zahŕňa porovnanie jednotlivých období.
Výkonnosť aplikácií

Karta Výkonnosť aplikácií poskytuje prehľad výkonnosti aplikácií na základe ich odhadovaných zárobkov. Údaje na karte môžete zoradiť pomocou rozbaľovacej ponuky a zobraziť tak buď svoje najvýkonnejšie aplikácie, alebo aplikácie s najväčšou zmenou výnosov v priebehu času.

Možnosti zoradenia nachádzajúce sa na tejto karte

Najvýnosnejšie: keď vyberiete z rozbaľovacej ponuky Najvýnosnejšie, na karte sa zobrazia najvýnosnejšie aplikácie pre vybrané obdobie spolu s ich odhadovanými zárobkami. Zahŕňa porovnanie jednotlivých období.

Najväčšie skoky a poklesy: keď vyberiete z rozbaľovacej ponuky Najväčšie skoky a poklesy, karta zobrazí aplikácie, ktoré zaznamenali najväčšiu zmenu odhadovaných zárobkov počas vybraného obdobia. Zahŕňa porovnanie jednotlivých období.

 • Najväčšie skoky sú zobrazené zeleným textom v hornej polovici zoznamu. Ide o aplikácie, ktoré v porovnaní jednotlivých období zaznamenali najväčší rast.
 • Najväčšie poklesy sú zobrazené červeným textom v dolnej polovici zoznamu. Ide o aplikácie, ktoré v porovnaní jednotlivých období zaznamenali najväčší pokles.
Výkonnosť reklamnej jednotky

Karta Výkonnosť reklamnej jednotky poskytuje prehľad výkonnosti vašich reklamných jednotiek vo všetkých vašich aplikáciách na základe ich odhadovaných zárobkov. Údaje na karte môžete zoradiť pomocou rozbaľovacej ponuky a zobraziť tak buď svoje najvýkonnejšie reklamné jednotky, alebo reklamné jednotky s najväčšou zmenou výnosov v priebehu času.

Možnosti zoradenia nachádzajúce sa na tejto karte

Najvýnosnejšie: keď vyberiete z rozbaľovacej ponuky Najvýnosnejšie, na karte sa zobrazia najvýnosnejšie reklamné jednotky pre vybrané obdobie spolu s ich odhadovanými zárobkami. Zahŕňa porovnanie jednotlivých období.

Najväčšie skoky a poklesy: keď vyberiete z rozbaľovacej ponuky Najväčšie skoky a poklesy, karta zobrazí reklamné jednotky, ktoré zaznamenali najväčšiu zmenu odhadovaných zárobkov počas vybraného obdobia. Zahŕňa porovnanie jednotlivých období.

 • Najväčšie skoky sú zobrazené zeleným textom v hornej polovici zoznamu. Ide o reklamné jednotky, ktoré v porovnaní jednotlivých období zaznamenali najväčší rast.
 • Najväčšie poklesy sú zobrazené červeným textom v dolnej polovici zoznamu. Ide o reklamné jednotky, ktoré v porovnaní jednotlivých období zaznamenali najväčší pokles.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
<p>Moja stránka v&nbsp;službe AdMob – prispôsobená stránka pomocníka, ktorá vám pomôže uspieť v&nbsp;službe AdMob.</p>

Predstavujeme vám nedávno vylepšenú Moju stránku v službe AdMob. Ide o prispôsobenú stránku pomocníka s relevantnými informáciami o účte. Umožňuje vám lepšie dohliadať na stav účtu, uistiť sa, či máte dokončené potrebné nastavenia, a získať správne tipy na optimalizáciu zacielené na vaše aplikácie. Čoskoro vám prinesieme aj ďalšie aktuality.

Ďalšie informácie

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73175
false