Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Pierwsze kroki

Używanie głównego panelu informacyjnego

Omówienie paneli informacyjnych AdMob

Panele informacyjne w AdMob zapewniają wgląd w codzienną aktywność na Twoim koncie. Zawierają wszystkie najważniejsze informacje o Twoich aplikacjach i kampaniach, zorganizowane w jednym miejscu na kartach danych. Panele mogą pokazać Ci trendy w przychodach z aplikacji czy sposobach, w jaki korzystają z nich użytkownicy, i przedstawić ogólne spojrzenie na Twoje wyniki w AdMob. Codzienne przeglądanie informacji w panelach pomoże Ci określać, które strategie sprawdzają się w przypadku Twoich aplikacji i użytkowników, a które wymagają poprawek. Panele informacyjne to dobry sposób, by monitorować ogólną kondycję konta.

W AdMob znajdują się dwa panele informacyjne: panel główny i panel aplikacji.

Panele informacyjne nie mają na celu zastąpienia raportów. Są raczej dodatkowych sposobem na przeglądanie informacji o koncie. Aby zobaczyć bardziej szczegółowe dane, kliknij link na jednej z kart panelu informacyjnego – spowoduje to otworzenie odpowiedniego raportu. 

Główny panel informacyjny w AdMob

Główny panel informacyjny dostarcza wiedzy o ogólnych tendencjach i przychodach na Twoim koncie AdMob. Aby wyświetlić główny panel informacyjny, kliknij Strona główna na pasku bocznym.
 

Szacunkowe zarobki w sieci AdMob
 

Karta Szacunkowe zarobki w sieci AdMob zapewnia szybki wgląd w łączne zarobki z reklam wyświetlanych przez sieć AdMob. Karta ta zawiera porównanie zarobków obliczonych dla różnych okresów:

 • Dzisiaj do tej chwili
 • Wczoraj
 • Bieżący miesiąc do tej chwili
 • Poprzedni miesiąc
Stan konta
 

Jak używać tej karty

Karta Stan konta pokazuje bieżącą wartość przychodów na Twoim koncie AdMob, informacje o ostatniej otrzymanej przez Ciebie płatności oraz ewentualne powiadomienia o problemach z ustawieniami płatności.

Aby dostosować ustawienia płatności, kliknij opcję Należności dla Ciebie na pasku bocznym.

W zależności od wykonanych już kroków na karcie Stan konta mogą znajdować się różne komunikaty. Więcej informacji o poszczególnych komunikatach znajdziesz w następujących opisach:

 • Podaj adres rozliczeniowy: aby rozpocząć wyświetlanie reklam przez AdMob, musisz podać swój adres rozliczeniowy. Jest to adres, którego będziemy używać przy wysyłaniu Ci pieniędzy zarobionych w AdMob.
 • Wybierz formę płatności: zanim będziemy mogli Ci zapłacić, musisz określić preferowaną formę płatności czyli sposób, w jaki będziesz otrzymywać pieniądze zarobione w AdMob. Więcej informacji o formach płatności
 • Podaj informacje podatkowe: w niektórych krajach lub regionach może być konieczne podanie informacji podatkowych, zanim będziemy mogli wysyłać Ci pieniądze. Więcej informacji o podawaniu informacji podatkowych
 • Zaczekaj na osiągnięcie progu płatności: Twoje konto musi osiągnąć próg płatności, czyli określoną kwotę przychodów, zanim będziemy mogli wypłacić Ci pieniądze. Próg płatności różni się w zależności od kraju lub regionu. Więcej informacji o progach płatności
 • Zweryfikuj adres przez kartkę pocztową: gdy osiągniesz próg płatności, automatycznie wyślemy Ci kartkę pocztową z kodem PIN, by zweryfikować Twój adres. Jej doręczenie może zająć 2–4 tygodnie w zależności od działania usług pocztowych w Twoim kraju lub regionie. Gdy otrzymasz już kartkę pocztową z kodem PIN, wpisz go na swoim koncie AdMob. Więcej informacji o weryfikacji kodem PIN przesyłanym pocztą

Wykonanie wszystkich tych kroków pozwoli Ci otrzymywać pieniądze zarabiane w AdMob.

Gdy wpiszesz informacje o koncie, osiągniesz próg płatności i zweryfikujesz swój adres, karta Stan konta będzie pokazywać aktualną wartość przychodów, łączną wartość ostatniej otrzymanej przez Ciebie płatności oraz ewentualne alerty dotyczące płatności. 

Skuteczność sieci AdMob

Jak używać tej karty

Karta Skuteczność sieci AdMob zawiera przegląd szacunkowych zarobków i ruchu, jaki Twoje jednostki reklamowe wygenerowały przez sieć AdMob. Wykresy liniowe przy poszczególnych danych obrazują ich zmiany w czasie. 

Dane na tej karcie

 • Szacunkowe zarobki: dotychczasowe zarobki (na podstawie czasu pacyficznego) uzyskane przez reklamy w sieci AdMob. Podana kwota jest szacunkowa i może się zmienić po szczegółowym zweryfikowaniu Twoich zarobków, które ma miejsce pod koniec każdego miesiąca.
 • Żądania: całkowita liczba żądań reklamy, jakie sieć AdMob otrzymała z Twoich aplikacji.
 • Wyświetlenia: całkowita liczba reklam z sieci AdMob wyświetlonych przez użytkowników Twoich aplikacji.
 • Współczynnik dopasowania: odsetek żądań, które zostały dopasowane do sieci AdMob w stosie zapośredniczenia. Aby go obliczyć, należy podzielić liczbę dopasowanych żądań przez liczbę zrealizowanych żądań w sieci reklamowej:


  Wzór: dopasowane żądania / udane żądania sieci reklamowej

 • eCPM: szacunkowe zarobki, jakie dana reklama z sieci AdMob przynosi na każde 1000 wyświetleń. eCPM nie pokazuje rzeczywistych zarobków przyniesionych przez reklamę – jest to iloraz szacunkowych zarobków i liczby uzyskanych wyświetleń, pomnożony przez 1000.


  Wzór: eCPM = ( szacunkowe zarobki / liczba wyświetleń ) * 1000
   

  Przykładowe obliczenie

  Jeśli reklama zarobiła szacunkowo 720 zł z 45000 wyświetleń, jej eCPM wyniesie (720 zł / 45000) * 1000, czyli 16 zł.

Najskuteczniejsze sieci reklamowe

Jak używać tej karty

Karta Najskuteczniejsze sieci reklamowe pokazuje efektywność ustawionego zapośredniczenia. Można na niej zobaczyć, które połączenia sieci reklamowej i formatu reklam przynoszą dobre efekty, a także sprawdzić eCPM wyświetlanych reklam.

Dane na tej karcie

 • Zapytania: łączna liczba unikalnych żądań wyświetlenia reklamy, które przeszły przez Twój stos zapośredniczenia. Pojedyncze żądania są w tej liczbie uwzględnione tylko raz, niezależnie od tego, ile sieci otrzymało dane żądanie, gdy przechodziło przez łańcuch zapośredniczenia.

  Przykład

  Jedno żądanie wysłane do sieci A, sieci B i sieci C w łańcuchu zapośredniczenia zostanie policzone tylko jeden raz.

 • Wyświetlenia (najwięcej): łączna liczba reklam wyświetlonych użytkownikom we wszystkich Twoich jednostkach reklamowych i aplikacjach przez zapośredniczenie. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.
 • Współczynnik wypełnienia: porównanie liczby wyświetleń reklamy pochodzącej z zapośredniczenia (wyświetlenia) z liczbą żądań reklamy przesłanych do danego źródła reklamy (żądania) w łańcuchu zapośredniczenia. Współczynnik jest wyświetlany jako odsetek całkowitej liczby żądań reklamy. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.
 • Sieć i format: sieci reklamowe i formaty reklam, które wygenerowały zapytania i wyświetlenia widoczne na karcie. 
 • Wyświetlenia (kolumna): łączna liczba reklam pochodzących z zapośredniczenia i wyświetlonych użytkownikom dla każdego połączenia sieci reklamowej i formatu reklam wymienionego na tej karcie. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.
 • eCPM: średni eCPM wyświetleń pochodzących z zapośredniczenia dla każdego połączenia sieci reklamowej i formatu reklamy wymienionego na tej karcie. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.
Skuteczność aplikacji

Karta Skuteczność aplikacji przedstawia wyniki Twoich aplikacji na podstawie ich szacunkowych zarobków. Menu na karcie pozwala wyświetlić najskuteczniejsze aplikacje lub aplikacje, które odnotowały największą zmianę przychodów w danym okresie.

Opcje sortowania na tej karcie

Najskuteczniejsze aplikacje: gdy wybierzesz z menu opcję Najskuteczniejsze aplikacje, na karcie pojawią się najskuteczniejsze aplikacje w wybranym okresie oraz ich szacunkowe zarobki. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.

Największe i najmniejsze zmiany: gdy wybierzesz z menu opcję Największe i najmniejsze zmiany, na karcie pojawią się aplikacje, które odnotowały największą zmianę szacunkowych zarobków w wybranym okresie. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.

 • Największy wzrost – wyświetlane na zielono w górnej części listy. Są to aplikacje, które odnotowały największą zmianę na plus w porównaniu z poprzednim okresem.
 • Największy spadek – wyświetlane na czerwono w dolnej części listy. Są to aplikacje, które odnotowały największą zmianę na minus w porównaniu z poprzednim okresem.
Skuteczność jednostki reklamowej

Karta Skuteczność jednostki reklamowej zawiera przegląd wyników jednostek reklamowych ze wszystkich Twoich aplikacji, określonych na podstawie ich szacunkowych zarobków. Menu na karcie pozwala pokazać najskuteczniejsze jednostki reklamowe lub jednostki, które odnotowały największą zmianę przychodów w danym okresie.

Opcje sortowania na tej karcie

Najskuteczniejsze: gdy wybierzesz z menu Najskuteczniejsze, na karcie pojawią się najskuteczniejsze jednostki reklamowe w wybranym okresie wraz z szacunkowymi zarobkami. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.

Największe i najmniejsze zmiany: gdy wybierzesz z menu opcję Największe i najmniejsze zmiany, na karcie pojawią się jednostki reklamowe, które odnotowały największą zmianę szacunkowych zarobków w wybranym okresie. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.

 • Największy wzrost – wyświetlane na zielono w górnej części listy. Są to jednostki reklamowe, które odnotowały największą zmianę na plus w porównaniu z poprzednim okresem.
 • Największy spadek – wyświetlane na czerwono w dolnej części listy. Są to jednostki reklamowe, które odnotowały największą zmianę na minus w porównaniu z poprzednim okresem.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
<p>„Moja strona AdMob” – spersonalizowana strona pomocy, która pozwoli Ci jeszcze lepiej korzystać z AdMob.</p>

Przedstawiamy ulepszoną stronę pomocy „Moja strona AdMob”, która zawiera ważne, spersonalizowane informacje związane z Twoim kontem. Dzięki niej zadbasz o kondycję swojego konta, nie zapomnisz o niezbędnej konfiguracji i otrzymasz wskazówki dotyczące optymalizacji wybrane specjalnie pod kątem Twoich aplikacji. Wkrótce podamy więcej informacji na ten temat.

Więcej informacji

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73175
false