Powiadomienie

Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Pierwsze kroki

Używanie głównego panelu informacyjnego

Uzyskaj szybki podgląd najważniejszych informacji o aplikacjach i kampaniach dzięki panelom. #dashboard  

Omówienie paneli informacyjnych AdMob

Panele informacyjne w AdMob zapewniają wgląd w codzienną aktywność na Twoim koncie. Zawierają wszystkie najważniejsze informacje o Twoich aplikacjach i kampaniach, zorganizowane w jednym miejscu na kartach danych. Mogą Ci pokazywać trendy w przychodach z aplikacji i sposobach, w jakie korzystają z nich użytkownicy, oraz dawać ogólny wgląd w Twoje wyniki w AdMob. Codzienne przeglądanie informacji zawartych w panelach pomoże Ci stwierdzić, które strategie sprawdzają się w przypadku Twoich aplikacji i użytkowników, a które wymagają poprawek. Panele informacyjne to dobry sposób na śledzenie ogólnego stanu konta.

W AdMob występują 2 panele informacyjne: główny panel informacyjny i panel informacyjny aplikacji.

Uwaga: panele informacyjne nie mają na celu zastąpienia raportów. Są raczej dodatkowym sposobem na przeglądanie informacji o koncie. Aby zobaczyć bardziej szczegółowe dane, kliknij link na jednej z kart panelu informacyjnego – spowoduje to otwarcie odpowiedniego raportu.

Główny panel informacyjny w AdMob

Główny panel informacyjny dostarcza wiedzy o ogólnych tendencjach i przychodach na Twoim koncie AdMob. Aby go wyświetlić, na pasku bocznym kliknij Strona główna.

Łączne szacunkowe zarobki
 
Karta Łączne szacunkowe zarobki zapewnia omówienie łącznych zarobków z reklam wyświetlanych ze wszystkich źródeł reklam. Zawiera porównanie zarobków obliczonych dla różnych okresów:
 • Dzisiaj do tej chwili
 • Wczoraj
 • Bieżący miesiąc do tej chwili
 • Poprzedni miesiąc
Wydajność działania związanego z reklamami

 

Karta Wydajność działania związanego z reklamami zawiera przegląd szacunkowych zarobków i natężenia ruchu, jakie uzyskały jednostki reklamowe. Wykresy liniowe przy poszczególnych rodzajach danych obrazują ich zmiany w czasie.

Dane na tej karcie

 • Szacunkowe zarobki: Twoje zarobki naliczone do tej pory. Podana kwota jest szacunkowa i może się zmienić po zweryfikowaniu Twoich zarobków, które odbywa się na koniec każdego miesiąca.
 • Żądania: łączna liczba żądań reklamy odebranych z Twoich aplikacji.
 • Wyświetlenia: łączna liczba reklam wyświetlonych użytkownikom we wszystkich Twoich jednostkach reklamowych i aplikacjach w ramach kaskady oraz zapośredniczenia z określaniem stawek. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.
 • Współczynnik dopasowania: odsetek żądań reklamy, na które przyszła odpowiedź ze źródła reklam. Aby go obliczyć, dzielimy liczbę dopasowanych żądań przez liczbę żądań:

  (Dopasowane żądania / żądania) * 100
 • eCPM: efektywny koszt tysiąca wyświetleń. Prognoza Twoich przychodów z każdego tysiąca wyświetleń reklamy. Jest to iloraz łącznych zarobków i liczby wyświetleń pomnożony przez 1000.
  Uwaga: przy włączonej optymalizacji ta wartość jest automatycznie aktualizowana przez AdMob na podstawie historycznych danych sieci reklamowej dotyczących eCPM.

Przykładowe obliczenie

Reklama zarobiła szacunkowo 180 zł z 45 tys. wyświetleń. Jej eCPM wyniesie (180 zł / 45 000) * 1000, czyli 4 zł.

Najskuteczniejsze sieci reklamowe

Karta Najskuteczniejsze sieci reklamowe pokazuje skuteczność konfiguracji zapośredniczenia. Można na niej zobaczyć, które połączenia sieci reklamowej i formatu reklam przynoszą dobre efekty, a także sprawdzić eCPM wyświetlanych reklam.

Dane na tej karcie

 • Wszystkie zapytania: łączna liczba niepowtarzalnych żądań reklamy otrzymanych przez wszystkie sieci AdMob. To samo żądanie pojawiające się wielokrotnie nie jest zliczane jako kilka żądań. Każde jest zliczane tylko raz niezależnie od tego, ile sieci otrzyma to żądanie po tym, jak zostanie ono przekazane przez kaskadę zapośredniczenia.

  Przykład

  Jedno żądanie wysłane do sieci A, sieci B i sieci C w łańcuchu zapośredniczenia zostanie zliczone tylko raz.

 • Łączna liczba wyświetleń: łączna liczba reklam wyświetlonych użytkownikom we wszystkich Twoich jednostkach reklamowych i aplikacjach w ramach kaskady oraz zapośredniczenia z określaniem stawek. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.
 • Łączny współczynnik dopasowania: odsetek żądań reklamy, które zostały zrealizowane. Oblicza się go za pomocą wzoru Łączna liczba dopasowanych żądań / Wszystkie zapytania. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.
Skuteczność aplikacji

Karta Skuteczność aplikacji przedstawia wyniki Twoich aplikacji na podstawie ich szacunkowych zarobków. Menu na karcie pozwala wyświetlić najskuteczniejsze aplikacje lub aplikacje, które odnotowały największą zmianę przychodów w danym okresie.

Opcje sortowania na tej karcie

Najskuteczniejsze aplikacje: gdy klikniesz w menu tę opcję, na karcie pojawią się aplikacje najskuteczniejsze w wybranym okresie oraz ich szacunkowe zarobki. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.

Największe zmiany: gdy wybierzesz z menu opcję Największe zmiany, na karcie pojawią się aplikacje, które odnotowały największy wzrost szacunkowych zarobków w wybranym okresie. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.

Najmniejsze zmiany: gdy wybierzesz z menu Najmniejsze zmiany, na karcie pojawią się aplikacje, które odnotowały największy spadek szacunkowych zarobków w wybranym okresie. Obejmuje porównanie danych z różnych okresów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
4539432181455143467
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73175