Pranešimas

Gaukite suasmenintų optimizavimo patarimų, išsiaiškinkite paskyros būseną ir nustatykite užbaigimą patobulintame „Mano „AdMob“ puslapyje.

Pradžia

Pagrindinio puslapio informacijos suvestinės naudojimas

Informacijos suvestinėse galite greitai peržiūrėti svarbiausią informaciją apie programas ir kampanijas. #dashboard  

„AdMob“ informacijos suvestinių apžvalga

Informacijos suvestinėse sistemoje „AdMob“ kasdien teikiama veiklos paskyroje apžvalga. Per jas vienoje vietoje pateikiama visa svarbiausia informacija apie programas ir kampanijas, suskirstyta į duomenų korteles. Informacijos suvestinėse gali būti rodomos programos pajamų ir naudojimo tendencijos, kurios gali suteikti įžvalgų apie bendrą „AdMob“ naudojimo efektyvumą. Kasdien peržiūrėdami informacijos suvestines galite nustatyti, kurios strategijos yra tinkamos jūsų programoms bei naudotojams ir kurias sritis reikėtų patobulinti. Tai yra geras būdas įvertinti bendrą paskyros būseną.

Sistemoje „AdMob“ teikiamos dviejų tipų informacijos suvestinės: pagrindinio puslapio informacijos suvestinė ir programos apžvalgos informacijos suvestinė.

Pastaba: informacijos suvestinės neskirtos ataskaitoms pakeisti. Tai yra papildomas būdas peržiūrėti paskyros informaciją. Daugiau išsamių duomenų galite gauti spustelėję nuorodas atskirose informacijos suvestinės kortelėse ir peržiūrėję susijusias ataskaitas. 

Jūsų „AdMob“ pagrindinio puslapio informacijos suvestinė

Pagrindinio puslapio informacijos suvestinę galima naudoti, norint daugiau sužinoti apie bendras „AdMob“ paskyros tendencijas ir pajamas. Norėdami peržiūrėti pagrindinio puslapio informacijos suvestinę, šoninėje juostoje spustelėkite Pagrindinis puslapis.

Bendras apskaičiuotas uždarbis
 
Kortelėje Bendras apskaičiuotas uždarbis apžvelgiamas bendras uždarbis iš skelbimų, pateiktų iš visų skelbimų šaltinių. Šioje kortelėje rodomi vienas šalia kito lyginamų toliau nurodytų laikotarpių uždarbio skaičiavimai.
 • Šiandien (iki dabar)
 • Vakar
 • Šis mėnuo (iki dabar)
 • Pastarasis mėnuo
Skelbimų veiklos našumas

 

Kortelėje Skelbimų veiklos našumas pateikiama apskaičiuoto uždarbio ir skelbimų rinkinių sugeneruoto srauto apžvalga. Linijinėje diagramoje šalia kiekvienos metrikos pateikiama glausta informacija apie tai, kaip vertė kito laikui bėgant. 

Šioje kortelėje teikiama metrika

 • Apskaičiuotas uždarbis: iki šiol sukauptas uždarbis. Ši suma – tai prognozė, kuri gali kisti, kai kiekvieno mėnesio pabaigoje patikrinamas pajamų tikslumas.
 • Užklausos: bendras skelbimų užklausų, gautų iš jūsų programų, skaičius.
 • Parodymai: bendras naudotojams parodytų skelbimų skaičius visuose skelbimų rinkiniuose bei programose, naudojant hierarchinį ir kainų siūlymo tarpininkavimą. Apima skirtingų laikotarpių palyginimą.
 • Atitikties rodiklis: skelbimų užklausų, gavusių atsaką iš skelbimų šaltinio, procentinė dalis. Ji apskaičiuojama atitikusias užklausas padalijus iš užklausų:

  (atitikusios užklausos / užklausos) * 100
 • eMUT (faktinis mokestis už tūkstantį parodymų). Tai pajamų už kiekvieną tūkstantį skelbimo parodymų įvertis. eMUT skaičiuojamas taip: (visa uždarbio suma / parodymai) x 1 000.
  Pastaba: kai optimizavimas įgalintas, šią vertę „AdMob“ automatiškai atnaujina pagal skelbimų tinklo istorinius eMUT duomenis.

Skaičiavimo pavyzdys

Jei apskaičiuotas skelbimo uždarbis yra 180 USD sulaukus 45 000 skelbimo parodymų, jo eMUT būtų lygus (180 USD / 45 000) * 1 000 arba 4,00 USD.

Našiausi skelbimų tinklai

Kortelėje Našiausi skelbimų tinklai įvertinamas tarpininkavimo sąrankos efektyvumas. Joje gali būti rodoma, kurių skelbimų tinklų ir skelbimų formatų derinių našumas yra geras, taip pat teikiamų skelbimų vidutinis eMUT.

Šioje kortelėje teikiama metrika

 • Bendras užklausų skaičius: bendras „AdMob“ gautų unikalių skelbimų užklausų skaičius. Į šį skaičių neįtraukiamos pasikartojančios užklausos. Vietoje to kiekviena užklausa skaičiuojama tik vieną kartą, nesvarbu, kiek tinklų gauna šią užklausą, kai ji perkeliama naudojant tarpininkavimo kaskadą.

  Pavyzdys

  Viena užklausa, sukurta A, B ir C tinklams, tarpininkavimo grandinėje bus skaičiuojama tik vieną kartą.

 • Bendras parodymų skaičius: bendras naudotojams parodytų skelbimų skaičius visuose skelbimų rinkiniuose bei programose, naudojant hierarchinį tarpininkavimą ir kainų siūlymą. Apima skirtingų laikotarpių palyginimą.
 • Bendras atitikties rodiklis: skelbimų užklausų, kurias pateikus buvo rodomas skelbimas, procentas. Ši vertė apskaičiuojama naudojant formulę Bendras atitikusių užklausų skaičius / Bendras užklausų skaičius. Apima skirtingų laikotarpių palyginimą.
Programos našumas

Kortelėje Programos našumas pateikiama programų našumo pagal apskaičiuotą uždarbį apžvalga. Naudodami išskleidžiamąjį meniu galite rūšiuoti kortelės duomenis ir rodyti našiausias programas arba programas su didžiausiu pajamų pokyčiu laikui bėgant.

Šioje kortelėje teikiamos rūšiavimo parinktys

Daugiausia pelno atnešančios programos: kai išskleidžiamajame meniu pasirenkate Daugiausia pelno atnešančios programos, kortelėje rodomos našiausios programos pasirinktu laikotarpiu kartu su apskaičiuotu uždarbiu. Apima skirtingų laikotarpių palyginimą.

Didžiausi pasikeitimai: kai išskleidžiamajame meniu pasirenkate Didžiausi pasikeitimai, kortelėje rodomos programos, kurių teigiamas apskaičiuoto uždarbio pasikeitimas pasirinktu laikotarpiu buvo didžiausias. Apima skirtingų laikotarpių palyginimą.

Didžiausi neigiami pasikeitimai: kai išskleidžiamajame meniu pasirenkate Didžiausi neigiami pasikeitimai, kortelėje rodomos programos, kurių neigiamas apskaičiuoto uždarbio pasikeitimas pasirinktu laikotarpiu buvo didžiausias. Apima skirtingų laikotarpių palyginimą.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu