בדף "AdMob שלי" המשופר, תוכלו לקבל מידע שיעזור לכם להבין את מצב התקינות של החשבון והשלבים שצריך לבצע כדי להשלים את הגדרתו. כמו כן, ניתן למצוא בדף טיפים לאופטימיזציה שמותאמים אישית לאפליקציה שלכם.

מתחילים

שימוש במרכז השליטה שבדף הבית

סקירה כללית על מרכזי השליטה ב-AdMob

מרכזי השליטה ב-AdMob מציגים סקירה כללית של הפעילות בחשבונך, בחלוקה יומית. מרכז השליטה הוא מקום מרכזי המאורגן בכרטיסי מידע, הכוללים את כל המידע החשוב ביותר על האפליקציות והקמפיינים שלך. אפשר להציג בהם מגמות ביחס להכנסה מאפליקציות והשימוש בהן, ותובנות לגבי מידת ההצלחה הכוללת שלך ב-AdMob. מומלץ לסקור את מרכזי השליטה מדי יום כדי לזהות את האסטרטגיות שמתאימות לאפליקציות ולמשתמשים שלך, ואת התחומים שבהם דרוש שיפור. כדאי להשתמש במרכזי השליטה למדידת התקינות הכוללת של חשבונך.

ב-AdMob קיימים שני סוגים של מרכזי שליטה: מרכז שליטה ראשי ומרכז שליטה לסקירה כללית של אפליקציות.

מרכזי השליטה אינם באים להחליף את הדוחות. הם מספקים דרך נוספת לסקירת מידע על חשבונך. בלחיצה על הקישורים בכל אחד מהכרטיסים שבמרכזי השליטה ניתן להציג נתונים מעמיקים יותר ואת הדוחות הקשורים להם. 

מרכז השליטה שבדף הבית ב-AdMob

במרכז השליטה שבדף הבית ניתן לקבל מידע נוסף על המגמות הכלליות ועל ההכנסה בחשבון AdMob שלך. כדי להציג את מרכז השליטה שבדף הבית, לחץ על דף הבית בסרגל הצד.
 

רווחים משוערים ברשת AdMob
 

הכרטיס רווחים משוערים ברשת AdMob מציג תצוגה מהירה של הרווחים המשוערים שלך ממודעות שהוצגו ברשת AdMob. בכרטיס מוצגים חישובים של הרווחים בטווחי תאריכים שונים, יחד עם השוואה ביניהם:

 • היום, עד עכשיו
 • אתמול
 • החודש, עד עכשיו
 • החודש שעבר
יתרה
 

כיצד להשתמש בכרטיס זה

הכרטיס יתרה מציג את ההכנסה הנוכחית בחשבון AdMob שלך, יחד עם מידע על התשלום האחרון שקיבלת והאם זוהו בעיות בהגדרות התשלום.

ניתן לשנות את הגדרות התשלום בלחיצה על תשלומים בסרגל הצד.

בכרטיס 'יתרה' יוצגו הודעות שונות בהתאם לשלבים שכבר השלמת. פירוט ההודעות שיוצגו והסבר שלהן:

 • עליך להזין כתובת לתשלום: עליך להזין כתובת לתשלום כדי שאפשר יהיה להציג מודעות באמצעות AdMob. באיזו כתובת עליך לבחור? בכתובת שאליה נשלח לך את הרווחים שצברת ב-AdMob.
 • עליך לבחור אמצעי תשלום: לפני שנוכל לשלם לך, עליך לבחור את אמצעי התשלום שבו נשלם לך את הרווחים שצברת ב-AdMob. מידע נוסף על אמצעי תשלום
 • עליך להזין פרטי מס: ייתכן שמשתמשים במדיניות או באזורים מסוימים יתבקשו להזין פרטי מס על מנת שיוכלו לקבל תשלומים. מידע נוסף על פרטי המס שעליך להזין
 • אי עמידה בסף לקבלת תשלום: לפני שנוכל לשלם לך, הרווחים בחשבונך צריכים להגיע לסף לקבלת תשלום. הסף לקבלת תשלום משתנה בין מדינות או אזורים. מידע נוסף על ספים לקבלת תשלום
 • עליך לאמת את הכתובת באמצעות גלויה: כשהרווחים שלך יגיעו לסף לקבלת תשלום, באופן אוטומטי יישלח אליך בדואר קוד אימות לכתובת הרשומה בחשבונך. בהתאם לשירות הדואר במדינה או באזור שלך, גלויית האימות תגיע ליעדה בתוך שבועיים עד ארבעה שבועות. קיבלת בדואר את קוד האימות? עליך להזין אותו במערכת AdMob? מידע נוסף על קוד האימות שנשלח בדואר

כל אחד מהשלבים האלה נועד לוודא שתוכל לקבל את התשלומים שמגיעים לך מ-AdMob.

לאחר הזנה של פרטי החשבון, עמידה בסף לקבלת תשלום ואימות הכתובת שלך, בכרטיס 'יתרה' תמשיך להיות מוצגת היתרה הנוכחית בחשבונך, סכום התשלום האחרון שקיבלת והתראות הקשורות לתשלומים שמגיעים לך. 

ביצועי רשת AdMob

כיצד להשתמש בכרטיס זה

הכרטיס ביצועי רשת AdMob מציג סקירה כללית על הרווחים המשוערים מיחידות המודעות שלך, והתנועה שהן קיבלו דרך רשת AdMob. תרשים הקו שלצד כל מדד מציג תמונת מצב חזותית של השינויים בערך לאורך זמן. 

אילו מדדים מוצגים בכרטיס זה

 • רווחים משוערים: הרווחים שצברת עד כה ממודעות שנוצרו על ידי רשת AdMob. הנתונים מוצגים לפי שעון האוקינוס השקט (PT). זהו סכום משוער הנתון לשינוי כאשר אנו מאמתים את דיוק הרווחים בסוף כל חודש.
 • בקשות: המספר הכולל של בקשות למודעות שהתקבלו ברשת AdMob מהאפליקציות שלך.
 • הופעות: המספר הכולל של הופעות מודעות מרשת AdMob שהוצגו על ידי משתמשים באפליקציות שלך.
 • שיעור התאמה: אחוז הבקשות שהותאמו בהצלחה לרשת AdMob ברשימת רשתות בתהליך בחירת הרשת. אחוז זה מחושב על ידי חלוקת מספר הבקשות שהותאמו במספר הבקשות לרשת מודעות אשר התבצעו בהצלחה:


  מחשבים זאת כך: בקשות שהותאמו / בקשות לרשת מודעות אשר התבצעו בהצלחה

 • מחיר בפועל לאלף הופעות: הרווחים המשוערים שהצטברו מכל 1,000 הופעות של מודעה שנוצרה על ידי רשת AdMob והתקבלה. המחיר בפועל לאלף הופעות אינו מייצג את הרווחים שלך בפועל, אלא מחשבים אותו על ידי חלוקת הרווחים המשוערים במספר ההופעות שהתקבלו, ומכפילים את התוצאה ב-1,000.


  מחשבים זאת כך: מחיר בפועל לאלף הופעות = ( רווחים משוערים / מספר ההופעות ) * 1000
   

  חישוב לדוגמה

  נניח שהרווחים המשוערים של מודעה הם $180 מ-45,000 הופעות של מודעה. במקרה כזה, המחיר שלה בפועל לאלף הופעות יחושב באופן הבא: ‎($180 / 45,000) * 1000‎, או $4.00.

רשתות המודעות המובילות בביצועים

כיצד להשתמש בכרטיס זה

הכרטיס ביצועים בתהליך בחירת רשת המודעות מודד את היעילות של הגדרת תהליך בחירת הרשת. בכרטיס זה אפשר לראות אילו שילובים רשת מודעות ופורמט מודעות השיגו ביצועים גבוהים, ומהו המחיר הממוצע בפועל לאלף הופעות של המודעות שהוצגו.

אילו מדדים מוצגים בכרטיס זה

 • שאילתות: המספר הכולל של בקשות ייחודיות להצגת מודעה שעברה ברצף של רשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת. נתון זה לא כולל ספירה של אותה בקשה מספר רב של פעמים. כל בקשה נספרת פעם אחת בלבד, בלי קשר למספר הרשתות שקיבלו את הבקשה כשהיא עברה ברצף של תהליך בחירת הרשת.

  דוגמה

  בקשה יחידה המועברת לרשת א', לרשת ב' ולרשת ג' ברצף של תהליך בחירת הרשת תיספר פעם אחת בלבד.

 • הופעות (מובילות): המספר הכולל של מודעות שהוצגו למשתמשים בכל יחידות המודעות והאפליקציות שלך בתהליך בחירת הרשת. ערך זה כולל השוואה של תקופה מול תקופה.
 • קצב מילוי: מספר הפעמים שבהן מודעה שנוצרה בתהליך בחירת הרשת הוצגה למשתמשים (הופעות), בהשוואה למספר הפעמים שבהן מקור מודעה ספציפי ביקש מודעה (בקשות) ברצף של תהליך בחירת הרשת. ערך זה מוצג כאחוז מהמספר הכולל של בקשות למודעות. ערך זה כולל השוואה של תקופה מול תקופה.
 • רשת ופורמט: רשתות המודעות והפורמטים של מודעות שהם המקור לשאילתות ולהופעות שבכרטיס. 
 • הופעות (עמודה): המספר הכולל של מודעות שנוצרו בתהליך בחירת הרשת והוצגו למשתמשים, לכל שילוב של רשת מודעות/פורמט מודעה בכרטיס. ערך זה כולל השוואה של תקופה מול תקופה.
 • מחיר בפועל לאלף הופעות: המחיר הממוצע בפועל לאלף הופעות של ההופעות שנוצרו בתהליך בחירת הרשת, לכל שילוב של רשת מודעות/פורמט מודעה בכרטיס. ערך זה כולל השוואה של תקופה מול תקופה.
ביצועי אפליקציות

בכרטיס ביצועי אפליקציות מוצגת סקירה כללית של ביצועי האפליקציות על סמך הרווחים המשוערים שלהן ברשת AdMob. בעזרת התפריט הנפתח אפשר למיין את הנתונים בכרטיס כדי להציג בו את האפליקציות עם הביצועים הטובים ביותר, או את האפליקציות שזוהה בהם השינוי המשמעותי ביותר בהכנסה לאורך זמן.

אפשרויות המיון בכרטיס

המובילות בביצועים: בחירה באפשרות המובילות בביצועים בתפריט הנפתח תציג בכרטיס את האפליקציות שהשיגו את הביצועים הטובים ביותר בתקופת הזמן שנבחרה, יחד עם הרווחים המשוערים שלהן. הנתונים שיוצגו כוללים גם השוואה בין תקופות שונות.

הצומחות והצונחות ביותר: בחירה באפשרות הצומחות והצונחות ביותר בתפריט הנפתח תציג בכרטיס את האפליקציות שזוהה השינוי הכי משמעותי ברווחים המשוערים עליהן בתקופה שנבחרה. הנתונים שיוצגו כוללים גם השוואה בין תקופות שונות.

 • הצומחות ביותר מוצגות בירוק במחצית העליונה של הרשימה. אלו הן האפליקציות שהשיגו את הצמיחה החיובית הגדולה ביותר בהשוואה של תקופה מול תקופה.
 • הצונחות ביותר מוצגות באדום במחצית התחתונה של הרשימה. אלו האפליקציות שזוהתה בהן הצמיחה השלילית המשמעותית ביותר בהשוואה של תקופה מול תקופה.
ביצועים של יחידות מודעות

בכרטיס ביצועים של יחידות מודעות מוצגת סקירה כללית על הביצועים של יחידות המודעות בכל האפליקציות, על סמך הרווחים המשוערים שלהן ברשת AdMob. בעזרת התפריט הנפתח אפשר למיין את הנתונים בכרטיס כדי להציג בו את יחידות המודעות עם הביצועים הטובים ביותר, או את יחידות המודעות שזוהה בהן השינוי המשמעותי ביותר בהכנסה לאורך זמן.

אפשרויות המיון בכרטיס

המובילות בביצועים: בחירה באפשרות המובילות בביצועים בתפריט הנפתח תציג בכרטיס את יחידות המודעות שהשיגו את הביצועים הטובים ביותר בתקופת הזמן שנבחרה, יחד עם הרווחים המשוערים שלהן. הנתונים שיוצגו כוללים גם השוואה בין תקופות שונות..

הצומחות והצונחות ביותר: בחירה באפשרות הצומחות והצונחות ביותר בתפריט הנפתח תציג בכרטיס את יחידות המודעות שזוהה השינוי המשמעותי ביותר ברווחים המשוערים עליהן בתקופה שנבחרה. הנתונים שיוצגו כוללים גם השוואה בין תקופות שונות..

 • הצומחות ביותר מוצגות בירוק במחצית העליונה של הרשימה. אלו הן יחידות המודעות שהשיגו את הצמיחה החיובית הגדולה ביותר בהשוואה של תקופה מול תקופה.
 • הצונחות ביותר מוצגות באדום במחצית התחתונה של הרשימה. אלו יחידות המודעות שזוהתה בהן הצמיחה השלילית המשמעותית ביותר בהשוואה של תקופה מול תקופה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

true
<p>הדף 'AdMob שלי' הוא דף עזרה מותאם אישית שיעזור לכם להשיג תוצאות מעולות ב-AdMob.</p>

אנחנו גאים להציג את דף 'AdMob שלי' החדש ומשופר – דף עזרה מותאם אישית הכולל מידע רלוונטי לגבי החשבון שלכם. המידע שבדף יעזור לכם לשמור טוב יותר על תקינות החשבון ולהבטיח ששלבי ההגדרה הנדרשים יבוצעו. כמו כן, אפשר למצוא בדף טיפים לאופטימיזציה שמותאמים לאפליקציות שלכם. פרטים נוספים יפורסמו בקרוב.

מידע נוסף

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
73175
false