התראה

בדף "AdMob שלי" המשופר, תוכלו לקבל מידע שיעזור לכם להבין את מצב התקינות של החשבון והשלבים שצריך לבצע כדי להשלים את הגדרתו. כמו כן, ניתן למצוא בדף טיפים לאופטימיזציה שמותאמים אישית לאפליקציה שלכם.

מתחילים

שימוש בלוח הבקרה בדף הבית

בלוחות הבקרה תוכלו לקבל תצוגה מהירה של המידע החשוב ביותר לגבי האפליקציות והקמפיינים שלכם. ‎#dashboard  

סקירה כללית על לוחות הבקרה ב-AdMob

בלוחות הבקרה ב-AdMob מוצגת סקירה כללית של הפעילות השוטפת בחשבון. מרוכז בהם המידע הכי חשוב על האפליקציות והקמפיינים שלכם, מחולק לכרטיסי נתונים. אפשר לראות בהם מגמות ביחס להכנסה מאפליקציות והשימוש בהן, ותובנות לגבי מידת ההצלחה הכוללת ב-AdMob. מומלץ לסקור את לוחות הבקרה מדי יום כדי לזהות את האסטרטגיות שמתאימות לאפליקציות ולמשתמשים, ואת התחומים שבהם דרוש שיפור. כדאי גם להיעזר בהם כדי לבדוק את התקינות הכוללת של החשבון.

יש ב-AdMob שני סוגים של לוחות בקרה: לוח הבקרה בדף הבית ולוח הבקרה לסקירת אפליקציות.

הערה: לוחות הבקרה הם לא תחליף לדוחות. הם עוד כלי שיש בו מידע על החשבון. לחיצה על הקישורים שמוצגים בכל אחד מהכרטיסים שבלוחות הבקרה תפתח תצוגה של נתונים מעמיקים יותר ואת הדוחות שקשורים אליהם. 

לוח הבקרה בדף הבית ב-AdMob

בלוח הבקרה בדף הבית ניתן לקבל מידע נוסף על המגמות הכלליות ועל ההכנסות בחשבון AdMob. כדי לפתוח את לוח הבקרה בדף הבית, לוחצים על דף הבית בסרגל הצד.

סך כל הרווחים המשוערים
 
בכרטיס סך כל הרווחים המשוערים מופיעה סקירה כללית של כל הרווחים שלכם מהמודעות שהוצגו מכל מקורות המודעות. בכרטיס מוצגים חישובים של הרווחים בתקופות שונות, יחד עם השוואה ביניהם:
 • היום, עד עכשיו
 • אתמול
 • החודש, עד עכשיו
 • החודש שעבר
ביצועי הפעילות של המודעות

 

הכרטיס ביצועי הפעילות של המודעות מספק סקירה כללית של הרווחים המשוערים ושל התנועה שיחידות המודעות הניבו. תרשים הקו לצד כל מדד מציג תמונת מצב של השינויים באותו הערך לאורך הזמן. 

המדדים שמוצגים בכרטיס

 • רווחים משוערים: הרווחים שצברת עד כה. הסכום הזה הוא אומדן, והוא עשוי להשתנות כשנאמת את דיוק הרווחים בסוף כל חודש.
 • בקשות: המספר הכולל של בקשות להצגת מודעות שהתקבלו מהאפליקציות שלכם.
 • חשיפות: המספר הכולל של מודעות שהוצגו למשתמשים בכל יחידות המודעות והאפליקציות שלכם דרך תהליך בידינג בחירת הרשת (Mediation) בבידינג ו-Waterfall. הנתונים שיוצגו כוללים גם השוואה של תקופה מול תקופה.
 • שיעור בקשות שמולאו: אחוז הבקשות להצגת מודעה שקיבלו תגובה ממקור מודעות. הנתון מחושב על ידי חלוקה של מספר הבקשות שמולאו במספר הבקשות:

  (בקשות שמולאו / בקשות) * 100
 • עלות בפועל לאלף חשיפות (eCPM): העלות בפועל לאלף חשיפות. אומדן של ההכנסות שמתקבלות מכל אלף חשיפות של המודעה. העלות בפועל לאלף חשיפות מחושבת כך: (סך כל הרווחים / חשיפות) x ‏1,000.
  הערה: כשמופעלת אופטימיזציה, מערכת AdMob מעדכנת את הערך הזה באופן אוטומטי על סמך נתוני העבר של העלות בפועל לאלף חשיפות ברשת המודעות.

חישוב לדוגמה

נניח שהרווחים המשוערים של מודעה הם 720 ש"ח מ-45,000 חשיפות של מודעות. במקרה כזה, העלות בפועל לאלף חשיפות תהיה שווה ל-1,000 כפול (720 ש"ח חלקי 45,000), או 16.00 ש"ח.

רשתות המודעות המובילות בביצועים

הכרטיס רשתות המודעות המובילות בביצועים מודד את יעילות ההגדרה של תהליך בחירת הרשת (Mediation). בכרטיס הזה אפשר לראות אילו שילובים של רשת מודעות ופורמט מודעה השיגו ביצועים גבוהים, ומהי העלות הממוצעת בפועל לאלף חשיפות של המודעות שהוצגו.

המדדים שמוצגים בכרטיס

 • סך כל השאילתות: המספר הכולל של בקשות ייחודיות להצגת מודעות שהתקבלו בכל AdMob. הערך המוצג לא כולל את אותה בקשה כמה פעמים. במקום זאת, כל בקשה נספרת פעם אחת בלבד, ללא קשר למספר הרשתות שמקבלות את הבקשה הזו בזמן שהיא עוברת דרך רשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת.

  דוגמה

  בקשה יחידה שמועברת לרשת A, לרשת B ולרשת C בשרשרת לבחירת הרשת תיספר פעם אחת בלבד.

 • סה"כ חשיפות: המספר הכולל של מודעות שמוצגות למשתמשים בכל יחידות המודעות והאפליקציות שלכם באמצעות תהליך בחירת הרשת מתוך רשימת הרשתות ותהליכי הבידינג. כולל השוואה של תקופה מול תקופה.
 • השיעור הכולל של בקשות שמולאו: אחוז הבקשות למודעות שמולאו על ידי הצגת מודעה. ערך זה מחושב באמצעות הנוסחה סך כל הבקשות שמולאו / סך כל השאילתות. הנתונים שיוצגו כוללים גם השוואה של תקופה מול תקופה.
ביצועי אפליקציות

בכרטיס ביצועי אפליקציות מוצגת סקירה כללית של ביצועי האפליקציות על סמך הרווחים המשוערים שלהן ברשת AdMob. בעזרת התפריט הנפתח אפשר למיין את הנתונים בכרטיס כדי להציג בו את האפליקציות עם הביצועים הטובים ביותר, או את האפליקציות שזוהה בהם השינוי המשמעותי ביותר בהכנסה לאורך זמן.

אפשרויות המיון בכרטיס

המובילות בביצועים: בחירה באפשרות המובילות בביצועים בתפריט הנפתח תציג בכרטיס את האפליקציות שהשיגו את הביצועים הטובים ביותר בתקופת הזמן שנבחרה, יחד עם הרווחים המשוערים שלהן. הנתונים שיוצגו כוללים גם השוואה בין תקופות שונות.

גורמים בעלייה: בחירה באפשרות גורמים בעלייה בתפריט הנפתח תציג בכרטיס את האפליקציות שהשיגו את העלייה הגדולה ביותר ברווחים המשוערים במהלך התקופת הזמן שנבחרה. הנתונים שיוצגו כוללים גם השוואה בין תקופות שונות.

גורמים בירידה: בחירה באפשרות גורמים בירידה בתפריט הנפתח תציג בכרטיס את האפליקציות שהראו את הירידה הגדולה ביותר ברווחים המשוערים במהלך תקופת הזמן שנבחרה. הנתונים שיוצגו כוללים גם השוואה בין תקופות שונות.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי