Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Първи стъпки

Използване на таблото за управление на началната страница

Вижте бърз преглед на водещата информация за приложенията и кампаниите си, като използвате таблата си за управление. #dashboard  

Общ преглед на таблата за управление в AdMob

Таблата за управление в AdMob Ви осигуряват ежедневен общ преглед на активността в профила Ви. Те съдържат на едно място цялата най-важна информация за приложенията и кампаниите Ви, организирана в карти с данни. Таблата за управление могат да показват тенденциите в приходите и използването на приложенията Ви, както и да Ви дават статистика за цялостния Ви успех в използването на AdMob. Ако преглеждате таблата си за управление всеки ден, това ще Ви помогне да определите кои стратегии работят за приложенията и потребителите Ви и на какво трябва да обърнете повече внимание. Те са един добър начин за измерване на общото състояние на профила Ви.

В AdMob има два типа табла за управление: таблото за управление на началната страница и таблото за преглед на приложението.

Забележка: Таблата за управление нямат за цел да заменят отчетите. Те просто добавят още една гледна точка към информацията за профила Ви. За по-задълбочени данни кликнете върху връзките в отделните карти в таблата си за управление, за да разгледате сродните отчети. 

Таблото за управление на началната страница в AdMob

Можете да използвате таблото за управление на началната страница, за да научите повече за общите тенденции и приходите за профила Ви в AdMob. За да видите таблото за управление на началната си страница, кликнете върху Начална страница в страничната лента.

Общи прогнозни приходи
 
Картата Общи прогнозни приходи предоставя общ преглед на общите Ви приходи за реклами, показвани от всички източници на реклами. В нея можете да видите изчисления на приходите за различни периоди от време, съпоставени един до друг.
 • Досега днес
 • Вчера
 • Досега през този месец
 • Миналият месец
Ефективност на активността в рекламите

 

Картата Ефективност на активността в рекламите Ви предоставя общ преглед на прогнозните приходи и трафик, генерирани от рекламните Ви елементи. Линейната графика до всеки показател показва моментна снимка на промените в стойността с течение на времето.

Показателите в тази карта

 • Прогнозни приходи: Натрупаните Ви до момента приходи. Тази сума е прогноза и може да се промени, когато приходите Ви се проверяват за точност в края на всеки месец.
 • Заявки: Общият брой заявки за реклами, получени от приложенията Ви.
 • Импресии: Общият брой реклами, показани на потребители във всичките Ви рекламни елементи и приложения чрез каскадно посредничество и посредничество за офериране. Включва сравнение с предходен период.
 • Процент на съответствие: Процентът на заявките за реклами, които са получили отговор от източник на реклама. Изчислява се, като съответстващите заявки се разделят на заявките:

  (Съответстващи заявки / Заявки) * 100%
 • eCPM: Ефективната цена на хиляда импресии. Прогноза за приходите, които получавате за всеки хиляда рекламни импресии. Стойността на eCPM се изчислява по следния начин: (Общо приходи / импресии) x 1000.
  Забележка: Когато е активирано оптимизиране, AdMob актуализира тази стойност автоматично въз основа на данните от рекламната мрежа за eCPM за минали периоди.

Примерно изчисление

Ако прогнозните приходи на една реклама са 180 лв. от 45 000 рекламни импресии, нейната еСРМ ще бъде (180 лв. / 45 000) * 1000, или 4,00 лв.

Най-ефективни рекламни мрежи

Картата Водещи рекламни мрежи измерва ефективността на настройката Ви за посредничество. Тя може да Ви покаже кои комбинации от рекламни мрежи и формати имат висока ефективност, както и средната еСРМ на показваните реклами.

Показателите в тази карта

 • Общо заявки: Общият брой отделни заявки за реклами, получени от всички мрежи в AdMob. Той не включва една и съща заявка няколко пъти. Всяка заявка се отчита само веднъж, независимо колко мрежи са я получили в рамките на движението ѝ в каскадата от посредничества.

  Пример

  Една заявка, отправена към Мрежа А, Мрежа Б и Мрежа В във веригата за посредничество, ще се отчете само веднъж

 • Общо импресии: Общият брой реклами, показани на потребители във всичките Ви рекламни елементи и приложения чрез каскадно посредничество и офериране. Включва сравнение с предходен период.
 • Общ процент на съответствие: Процентът от заявките за реклами, които са били запълнени с реклама. Стойността се изчислява, като Общ брой съответстващи заявки се раздели на Общо заявки. Включва сравнение с предходен период.
Ефективност на приложенията

Картата Ефективност на приложенията Ви предоставя общ преглед на ефективността на приложенията Ви въз основа на прогнозните им приходи. Можете да използвате падащото меню, за да сортирате данните в картата, така че да показват най-добре представящите се приложения или тези с най-голяма промяна в приходите с течение на времето.

Опции за сортиране в тази карта

Водещи приложения: Когато изберете Водещи приложения от падащото меню, картата показва най-добре представящите се приложения за избрания период от време, заедно с прогнозните им приходи. Включва сравнение с предходен период.

Елементи с най-големи промени: Когато изберете Елементи с най-големи промени от падащото меню, картата показва приложенията Ви с най-голям положителен ръст на прогнозните приходи през избрания период. Включва сравнение с предходен период.

Най-зле представящи се елементи: Когато изберете Най-зле представящи се елементи от падащото меню, картата показва приложенията Ви с най-голям спад на прогнозните приходи през избрания период. Включва сравнение с предходен период.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню