Upozornenie

Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Ako AdMob funguje

AdMob umožňuje Googlu poskytovať vývojárom spôsob, ako môžu zarobiť viac peňazí na svojich aplikáciách. AdMob funguje tak, že priraďuje reklamy k vašej aplikácii na základe vami nastavených kritérií. Reklamy vytvárajú a platia inzerenti, ktorí sa snažia propagovať svoje produkty. Keďže títo inzerenti platia za rôzne reklamy odlišné sumy, výška vášho zisku môže byť rôzna.

Introducing AdMob, App Monetization by Google

Tu je v troch krokoch vysvetlené, ako AdMob funguje:

Ilustrácia znázorňujúca reklamné jednotky v sprievodcovi službou AdMob

1. Vytvoríte reklamný priestor vo svojej aplikácii

Reklamné priestory vo svojej aplikácii sprístupníte vytvorením reklamných jednotiek v službe AdMob. Miesta na zobrazovanie reklám vyberiete pri pridávaní reklamných jednotiek do kódu aplikácie.

Ilustrácia s najvyššou výkonnosťou zo služby AdMob

2. My zobrazíme vašim používateľom reklamy s najvyššou výkonnosťou

Služba AdMob pracuje s vlastnou sieťou a reklamnými sieťami tretích strán tak, aby vo vašej aplikácii zabezpečila zobrazovanie reklám s najvyššou výkonnosťou.

Ilustrácia platieb v sprievodcovi službou AdMob

3. Dostanete platbu

Fakturáciu inzerentov a sietí za reklamy zobrazené vo vašej aplikácii zabezpečujeme na našej strane. Vy potom dostanete svoje platby. 

Poznámka: Vyplatenie platieb je podmienené dodržiavaním pravidiel služby AdMob.

 

REGISTROVAŤ SA V SLUŽBE ADMOB

 


Často kladené otázky

Keďže vám chceme pomôcť získať ďalšie informácie o tom, ako AdMob funguje, vytvorili sme tento prehľad častých otázok vlastníkov:

Rozbaliť všetko  Zbaliť všetko

AdMob

Čo je AdMob?
AdMob je bezplatná platforma, ktorá vám poskytuje možnosť zarábať peniaze zobrazovaním zacielených reklám súbežne s obsahom vašej aplikácie. Môžete zobrazovať relevantné a pútavé reklamy používateľom svojej aplikácie a dokonca prispôsobiť vzhľad a štýl reklám podľa svojej aplikácie.
Ako sa AdMob líši od ostatných platforiem na zobrazovanie mobilných reklám?
V službe AdMob sa spájajú tie najlepšie technológie svojho druhu na jednej platforme, takže môžete získavať štatistiky o svojich používateľoch a dosiahnuť maximálne výnosy z reklám. Už sa nemusíte spoliehať na kombinácie rôznych nástrojov ani zaťažovať vývojárov vytváraním vlastných riešení. So službou AdMob môžete zarábať peniaze z reklám zobrazovaných vo svojich reklamných jednotkách, využívať vlastnú inzerciu na krížovú propagáciu vlastných aplikácií a zobrazovať priame ponuky pre klientov z jedného miesta.
Musím vybrať, ktoré reklamy sa majú zobraziť v mojej aplikácii?

Nie. AdMob vo vašich aplikáciách automaticky zobrazuje reklamy zo siete AdMob a zo sietí tretích strán, ktoré sami vyberiete. Tieto reklamy môžu byť zacielené na obsah a publikum aplikácie.

Ak chcete mať kontrolu nad tým, čo sa zobrazuje vo vašej aplikácii, môžete v nej blokovať zobrazovanie reklám od určitých inzerentov a z určitých kategórií.

Kto rozhoduje o tom, ktoré reklamy sa zobrazia v mojej aplikácii?

AdMob používa reklamnú aukciu na automatický výber reklám na zobrazenie na vašich stránkach zo všetkých dostupných zdrojov reklamy. Vo všeobecnosti sa vo vašej aplikácii budú zobrazovať reklamy s najvyššou výkonnosťou.

Ak chcete mať kontrolu nad tým, čo sa zobrazuje vo vašej aplikácii, môžete v nej blokovať zobrazovanie reklám od určitých inzerentov a z určitých kategórií.

Môžem vybrať štýl reklám vo svojej aplikácii?
Áno. Môžete si vybrať z množstva rôznych typov a formátov reklamy tak, aby zodpovedali vašej aplikácii.
Môžem vidieť reklamy vo svojej aplikácii?
Áno, keď budú reklamy nastavené a začnú sa zobrazovať, budete ich vidieť vo svojej aplikácii. Je však dôležité pamätať na to, aby ste neklikali na vlastné reklamy. Klikanie na vlastné reklamy z akéhokoľvek dôvodu je v rozpore s programovými pravidlami služby AdSense a môže viesť k zrušeniu vášho účtu.
Môžem zo svojej aplikácie odstrániť reklamu, ktorá sa mi nepáči?
Áno. Centrum kontroly reklám na karte Nastavenia blokovania v účte AdMob umožňuje posúdiť individuálne reklamy a vybrať, či chcete povoliť ich zobrazovanie vo svojej aplikácii. Prečítajte si nášho sprievodcu povolením a blokovaním reklám v aplikáciách.

Náklady

Musím platiť za používanie služby AdMob?
Nie, používanie služby AdMob je bezplatné. A čo je ešte lepšie, Google a ostatné vami používané reklamné siete tretej strany vám budú platiť za kliknutia, zobrazenia a ďalšie interakcie s reklamami, ktoré budete zobrazovať vo svojej aplikácii.

Registrácia

Ako sa môžem registrovať do služby AdMob?
Ak chcete začať používať AdMob, môžete sa registrovať tu. Mali by ste sa registrovať s účtom Google, ktorý je spojený s vaším existujúcim účtom Google Ads a AdSense.

Pravidlá

Riadi sa AdMob pravidlami, ktoré musím dodržiavať?
Vlastníci, ktorí sa rozhodnú používať službu AdMob, sú povinní dodržiavať pravidlá služieb AdMob a AdSense. Ak tieto pravidlá dodržiavať nebudete, váš účet AdMob môžeme deaktivovať. V mnohých prípadoch uprednostňujeme spoluprácu s vlastníkmi, ktorá má viesť k dodržiavaniu pravidiel. Vyhradzujeme si však právo nezobraziť reklamy porušujúce tieto pravidlá, deaktivovať zobrazovanie reklám na stránkach porušujúcich tieto pravidlá, zadržať platbu alebo zrušiť účty porušujúce pravidlá.

Upozorňujeme, že naše pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť, a ako je uvedené v zmluvných podmienkach AdSense (ktoré sa vzťahujú na používateľov služby AdMob), sami zodpovedáte za dodržiavanie najaktuálnejších verzií pravidiel služieb AdMob a AdSense.

Ako zabezpečujete presadzovanie programových pravidiel?
Vlastníkov v službe AdMob aktívne monitorujeme, či nepretržite dodržiavajú naše pravidlá služieb AdMob a AdSense. Ak zistíme, že naše pravidlá alebo zmluvné podmienky AdSense nedodržiavajú, môžeme ich účet pozastaviť alebo zrušiť.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka