Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Tạo đơn vị quảng cáo có tặng thưởng

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về đơn vị quảng cáo có tặng thưởng, hãy xem bài viết Tổng quan về đơn vị quảng cáo có tặng thưởng.

Đơn vị quảng cáo có tặng thưởng cho phép người dùng chơi trò chơi, thực hiện các cuộc khảo sát hoặc xem video để nhận phần thưởng trong ứng dụng, chẳng hạn như tiền xu, lượt chơi hoặc điểm. Bạn có thể đặt các phần thưởng khác nhau cho các đơn vị quảng cáo khác nhau và chỉ định giá trị phần thưởng cũng như vật phẩm mà người dùng sẽ nhận được.

Đơn vị quảng cáo có tặng thưởng có thể hiển thị quảng cáo dạng video và quảng cáo tương tác. Thời lượng tối đa để tặng thưởng là 30 giây.

Chính sách về quảng cáo có tặng thưởng của AdMob

Khi bạn triển khai đơn vị quảng cáo có tặng thưởng trong ứng dụng của mình, hãy nhớ xem mục chính sách về khoảng không quảng cáo có tặng thưởng trong trung tâm trợ giúp AdMob.

Để tạo một đơn vị quảng cáo có tặng thưởng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Chọn tên của ứng dụng mà bạn muốn tạo đơn vị quảng cáo này. Nếu không tìm thấy ứng dụng đó trong danh sách các ứng dụng gần đây, bạn có thể nhấp vào tuỳ chọn Thêm ứng dụng để thêm ứng dụng mới hoặc nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng để tìm danh sách tất cả các ứng dụng mà bạn đã thêm vào AdMob.
 4. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo trong thanh bên.
 5. Nhấp vào Bắt đầu. Nếu bạn đã tạo đơn vị quảng cáo cho ứng dụng này, hãy nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo
 6. Nhấp vào Chọn cho định dạng quảng cáo Có tặng thưởng.
 7. Nhập tên cho đơn vị quảng cáo này. Mẹo: Hãy thêm thông tin có liên quan (như định dạng và vị trí quảng cáo) vào ứng dụng của bạn để dễ xác định hơn sau này.

 8. Hoàn tất chế độ cài đặt phần thưởng cho đơn vị quảng cáo sau:
  • Số lượng phần thưởng: Nhập số lượng vật phẩm thưởng mà người dùng sẽ nhận được. Con số này phải là số nguyên.
  • Vật phẩm thưởng: Nhập tên của vật phẩm thưởng mà người dùng sẽ nhận được. Ví dụ: Tiền xu, thêm mạng
  • Hộp đánh dấu: Ghi đè chế độ cài đặt phần thưởng do mạng quảng cáo bên thứ ba cung cấp. Được chọn theo mặc định.
 9. (không bắt buộc) Hoàn tất phần cài đặt nâng cao cho đơn vị quảng cáo này:
  • Loại quảng cáo: Chọn (các) loại quảng cáo được phép hiển thị trong đơn vị quảng cáo này. Bạn có thể chọn bất kỳ kết hợp loại quảng cáo nào bằng cách chọn các hộp. Việc bỏ chọn tất cả các hộp sẽ dẫn đến lỗi. Bạn phải chọn ít nhất một loại quảng cáo cho mỗi đơn vị quảng cáo. Mẹo: Để dùng thử và tối đa hoá doanh thu từ đơn vị quảng cáo này, bạn nên đánh dấu vào tất cả các ô.

  • Xác minh phía máy chủ: Xác thực từng lượt xem hết quảng cáo dạng video có tặng thưởng để đảm bảo bạn chỉ tặng thưởng cho những người dùng đã thực sự xem hết video trong ứng dụng của bạn. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập và thử nghiệm tính năng xác minh phía máy chủ (SSV).
  • Giới hạn tần suất: Xác định số lần đơn vị quảng cáo này có thể hiển thị quảng cáo cho cùng một người dùng. Bạn có thể chọn không đặt giới hạn, hoặc có thể giới hạn quảng cáo cho mỗi người dùng theo số lần hiển thị mỗi phút, mỗi giờ hoặc mỗi ngày.
  • eCPM sàn: Bạn có thể đặt eCPM sàn (còn được gọi là eCPM tối thiểu) cho mỗi đơn vị quảng cáo mà bạn tạo. eCPM sàn sẽ ra hiệu để Mạng AdMob không phân phát quảng cáo cho đơn vị quảng cáo có các giá trị eCPM thấp hơn eCPM tối thiểu mà bạn đã đặt. Hãy chọn cách bạn muốn đặt eCPM sàn:

   1.  Được Google tối ưu hoá: Google đặt eCPM sàn linh động dựa trên vị trí địa lý của người dùng, lưu lượng truy cập của đơn vị quảng cáo và dữ liệu trong quá khứ của bạn. Việc sử dụng eCPM sàn được Google tối ưu hoá có thể giúp bạn tối đa hoá tổng doanh thu. Bạn có thể chọn cách Google tối ưu hoá eCPM sàn của bạn bằng cách chọn một trong các phương thức sau:
    • Giá trị sàn cao (thử nghiệm): Google sẽ tối đa hoá số lượng quảng cáo trả phí cao hơn.
    • Giá trị sàn trung bình (thử nghiệm): Google sẽ cân bằng giữa số lượng quảng cáo trả tiền cao hơn và tỷ lệ lấp đầy. 
    • Tất cả mức giá: Google sẽ tăng tối đa tỷ lệ lấp đầy ở tất cả điểm giá.  
     Giao diện AdMob thể hiện eCPM theo đơn vị quảng cáo.
   2. Giá trị sàn thủ công: Bạn tự đặt giá trị eCPM tối thiểu cho mỗi đơn vị quảng cáo. Mạng AdMob sẽ không phân phát quảng cáo có eCPM thấp hơn eCPM tối thiểu mà bạn đã đặt cho đơn vị quảng cáo.
   3. Đã vô hiệu hoá: Không có giá trị eCPM sàn nào cho đơn vị quảng cáo này.
   Lưu ý: eCPM sàn này chỉ áp dụng cho Mạng AdMob. Giá trị này không áp dụng cho các mạng quảng cáo của bên thứ ba và các sự kiện tuỳ chỉnh được định cấu hình làm nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp.
  • (không bắt buộc) Giá trị sàn theo quốc gia cụ thể: Nếu đã chọn Giá sàn thủ công làm eCPM sàn ở bước trước, bạn có thể nhấp vào tuỳ chọn Thêm giá trị sàn theo quốc gia cụ thể để thêm eCPM sàn theo quốc gia cụ thể cho đơn vị quảng cáo này. eCPM sàn theo quốc gia cụ thể sẽ chỉ ghi đè giá trị eCPM chung của đơn vị quảng cáo này khi yêu cầu quảng cáo xuất phát từ quốc gia đã chọn.
   1. Chọn quốc gia mà bạn muốn đặt một giá trị sàn cụ thể. Quốc gia này sẽ được thêm vào danh sách các quốc gia đã chọn. Bạn có thể chọn toàn bộ khu vực hoặc mở rộng từng mục để xem từng quốc gia trong một khu vực.
   2. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh quốc gia hoặc khu vực mà bạn đã chọn, rồi nhập giá trị eCPM sàn. 
   3. Nhấp vào Đặt để lưu giá trị eCPM. 
   4. Lặp lại các bước này nếu cần.
 10. Nhấp vào Tạo đơn vị quảng cáo.
 11. Làm theo hướng dẫn dành cho Android, iOS hoặc Unity trên Google Developers để triển khai đơn vị quảng cáo có tặng thưởng trong mã ứng dụng của bạn. Bạn sẽ cần có mã ứng dụng và mã đơn vị quảng cáo trong quá trình triển khai.
  Đơn vị quảng cáo này sẽ không hiển thị quảng cáo cho đến khi bạn hoàn tất bước này. Nếu chưa sẵn sàng triển khai đơn vị quảng cáo này, bạn có thể nhấp vào Gửi nội dung này qua email để gửi hướng dẫn qua email hoặc nhấp vào Xong để thoát khỏi trang.

Xác minh phía máy chủ

Tính năng xác minh phía máy chủ hoạt động như một lớp xác thực bổ sung cho các lượt xem quảng cáo có tặng thưởng trong ứng dụng của bạn. Tính năng này được thực hiện cùng với lệnh gọi lại chuẩn phía máy khách. Bạn có thể sử dụng tính năng xác minh phía máy chủ để xác thực từng lượt xem hết quảng cáo dạng video có tặng thưởng để đảm bảo bạn chỉ tặng thưởng cho những người dùng đã thực sự xem hết video trong ứng dụng của bạn.

Mỗi khi người dùng xem xong một quảng cáo dạng video có tặng thưởng, Google sẽ sử dụng URL đăng lại mà bạn cung cấp để xác thực lượt xem đó. Lệnh gọi lại xác minh phía máy chủ sẽ thêm tham số truy vấn vào URL đăng lại của bạn để mô tả lượt tương tác với quảng cáo dạng video có tặng thưởng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn về tính năng xác minh phía máy chủ (SSV) dành cho quảng cáo có tặng thưởng trên Google Developers. 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175