Začínáme

Časová pásma a měny ve službě AdMob

Při registraci do služby AdMob si časové pásmo a měnu buď zvolíte, nebo sem budou importovány z vašich stávajících účtů AdSense a Google Ads.

Aby bylo zajištěna přesnost a aktuálnost údajů přehledů, nastavte pro účty AdSense a Google Ads stejné časové pásmo.

Jak časové pásmo a měna ovlivňují moje aplikace?

Panely týkající se aplikací a údaje z přehledů budou aktualizovány na základě vašeho nastavení účtu AdSense.

  • Časové pásmo: Panely týkající se aplikací a přehledy vycházejí z vašeho časového pásma AdSense.

  • Měna: V této měně vám služba AdMob vyplatí tržby, kterých dosáhnete pomocí služby AdMob. 

Poznámka: V závislosti na vaší platební adrese jsou dostupné různé platební možnostivykazovací měny. Časové pásmo přehledů AdSense můžete změnit později, ale měnu platby změnit nelze.

Jak časové pásmo a měna ovlivňují kampaně?

Panely týkající se kampaní a údaje z přehledů budou aktualizovány na základě vašeho nastavení účtu Google Ads.

  • Časové pásmo: Přehledy kampaní vycházejí z vašeho časového pásma Google Ads.
  • Fakturační měna: Služba AdMob vám nebude účtovat žádné poplatky. Pokud se ale později rozhodnete vytvořit ve svém účtu Google Ads placené reklamy, služba Google Ads vám bude náklady na tyto reklamy fakturovat v uvedené měně. 

Poznámka: Platební možnosti závisejí na fakturační adrese a vybrané měně. Informace o možnostech, které máte k dispozici, naleznete ve vyhledávači platebních možností.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory