6 април 2017 г.: Наблюдаваната eCPM в отчета за посредничеството за реклами

Добавихме нов показател към отчета Ви за посредничеството за реклами – Наблюдавана eCPM.

Наблюдаваната eCPM представлява прогнозната средна eCPM на рекламна мрежа на трета страна, изчислена въз основа на данните за приходите за минали периоди.

Наблюдаваната eCPM ще се показва само за рекламни мрежи, при които е активирано оптимизирането на рекламни мрежи (ANO). Стойността в реда с общата стойност на таблицата с отчета е средно аритметично на всички стойности в графата „Наблюдавана eCPM“.

Можете да добавите показателя „Наблюдавана eCPM“ към отчета си, като кликнете върху Персонализиране на показателите и изберете Наблюдавана eCPM в новата секция „Приходи“.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си