นโยบายโปรแกรม AdMob และ AdSense

การทำความเข้าใจคำเตือนและการระงับบัญชีเนื่องจากนโยบาย

นโยบายโปรแกรมมีไว้เพื่อช่วยให้ทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการโฆษณาของเราได้มั่นใจถึงประสบการณ์ในเชิงบวก เมื่อเราพบแอปที่ละเมิด เราจะ ก) ส่งข้อความเตือนขอให้คุณแก้ไขแอป หรือ ข) ปิดใช้การแสดงโฆษณาไปยังแอปนั้นทันทีหากเป็นการละเมิดร้ายแรง

หากมีการละเมิดนโยบายของเราซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือเป็นการละเมิดร้ายแรง เราอาจจำเป็นต้องเลื่อนจากการดำเนินการจากที่ระดับแอปมาเป็นการดำเนินการที่ระดับบัญชี เราอาจระงับบัญชีของคุณชั่วคราวเพื่อให้โอกาสคุณในการตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมด แก้ไขการละเมิด และวางมาตรการป้องกันเพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามนโยบาย

หมายความว่าอย่างไรหากฉันได้รับคำเตือนของบัญชีเนื่องจากการละเมิดนโยบาย

หากคุณได้รับคำเตือนของบัญชี บัญชีของคุณจะยังคงทำงานอยู่และโฆษณาจะแสดงต่อไป อย่างไรก็ตาม นี่หมายความว่าบัญชีของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกระงับหรือปิดใช้หากยังคงมีการละเมิดเพิ่มเติม คุณควรหาเวลาทบทวนแอปทันทีและตรวจสอบว่าแอปปฏิบัติตามนโยบายของเรา

โปรดทราบว่า เราจะพยายามส่งคำเตือนของบัญชีก่อนที่บัญชีของคุณจะถึงจุดที่จะต้องถูกระงับหรือปิดใช้ อย่างไรก็ตาม หากการละเมิดนโยบายนั้นเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรง เราอาจต้องระงับหรือปิดใช้บัญชีของคุณทันที

หมายความว่าอย่างไรหากบัญชีของฉันถูกระงับเนื่องจากเหตุผลด้านนโยบาย

เราอาจระงับบัญชีชั่วคราวหากมีการละเมิดนโยบายซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือละเมิดอย่างร้ายแรง ในการนี้คุณจะมีโอกาสตรวจสอบแอปทั้งหมดและทำการแก้ไขที่จำเป็นเพื่อให้บัญชีของคุณไม่ถูกปิด

หากบัญชีของคุณถูกระงับ บัญชีจะถูกระงับการชำระเงินในทันที และไม่มีโฆษณาแสดงเป็นเวลา 30 วันโดยประมาณ ทันทีที่ระยะเวลาการระงับสิ้นสุดลง เราจะเปิดใช้บัญชีของคุณใหม่ ลบการระงับการชำระเงิน และเริ่มแสดงโฆษณาโดยอัตโนมัติ

โปรดทราบว่าเราจะยังคงตรวจสอบบัญชีของคุณเพื่อดูการปฏิบัติตามต่อไป หากมีการละเมิดเพิ่มเติม เราอาจจำเป็นต้องปิดใช้บัญชีของคุณทั้งหมด หากเป็นกรณีนี้ เราอาจระงับรายได้เป็นระยะเวลา 60 วันก่อนวันที่เราปิดใช้บัญชีของคุณ

ฉันควรทำอย่างไรขณะที่บัญชีของฉันถูกระงับเนื่องจากเหตุผลด้านโยบาย

เราแนะนำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาใช้ระยะเวลาการระงับ 30 วันนี้ในการตรวจทานแอปทั้งหมด ลบการละเมิดที่มีอยู่ และวางมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านนโยบายในอนาคต ในการตรวจสอบว่าแอปปฏิบัติตามนโยบายหรือไม่นั้น เราแนะนำให้คุณเน้นไปที่นโยบายของเรา

สำหรับเคล็ดลับในการตรวจสอบแอปของคุณสำหรับการละเมิดนโยบายและการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของเรา เราขอแนะนำให้ดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว