Zasady programu

Znaczenie ostrzeżeń i zawieszeń konta związanych z naruszeniem zasad

Nasze zasady programu mają zapewnić pełne zadowolenie wszystkich użytkowników należących do naszej reklamowej społeczności. Gdy znajdujemy aplikację, która narusza zasady, a) wysyłamy wiadomość z ostrzeżeniem i prośbą o rozwiązanie problemu lub b) natychmiast wyłączamy wyświetlanie reklam w tej aplikacji, jeśli naruszenie jest poważne.

Jeśli naruszenia powtarzają się lub są wyjątkowo rażące, możemy być zmuszeni do podjęcia działań nie tylko na poziomie aplikacji, ale również na poziomie konta. Możemy tymczasowo zawiesić Twoje konto, by dać Ci możliwość sprawdzenia treści, usunięcia elementów naruszających zasady i zastosowania środków ochrony mających zapewnić przestrzeganie zasad.

Wysłano mi ostrzeżenie dotyczące naruszenia zasad na koncie – co to znaczy?

Jeśli otrzymasz ostrzeżenie dotyczące konta, pozostanie ono aktywne, a reklamy wciąż będą się wyświetlać. Oznacza to jednak, że jeśli wykryjemy kolejne naruszenia, istnieje duże ryzyko, że konto zostanie zawieszone lub wyłączone. Musisz natychmiast przeanalizować swoje aplikacje i sprawdzić, czy są zgodne z naszymi zasadami.

Pamiętaj, że zawsze staramy się wysyłać ostrzeżenie dotyczące konta przed jego zawieszeniem lub wyłączeniem. Jeśli jednak naruszenia zasad są szczególnie rażące, możemy być zmuszeni do natychmiastowego zawieszenia lub wyłączenia konta.

Moje konto zostało zawieszone za naruszenie zasad – co to znaczy?

Możemy tymczasowo zawiesić Twoje konto, jeśli regularnie lub rażąco naruszasz zasady. Dzięki temu będziesz mieć ostatnią szansę na przeanalizowanie swoich aplikacji i podjęcie odpowiednich działań, które uchronią Twoje konto przed wyłączeniem.

Jeśli zawiesimy Twoje konto, płatności zostaną wstrzymane, a reklamy nie będą się wyświetlać przez około 30 dni. Pod koniec okresu zawieszenia automatycznie włączymy Twoje konto ponownie, wyłączymy wstrzymanie płatności i wznowimy wyświetlanie reklam.

Pamiętaj, że dalej będziemy monitorować Twoje konto pod kątem zgodności z zasadami. Jeśli wystąpią kolejne naruszenia, możemy być zmuszeni do wyłączenia całego konta. W takiej sytuacji możemy wstrzymać zarobki za okres 60 dni poprzedzających wyłączenie konta.

Moje konto zostało zawieszone za naruszenie zasad – co mam zrobić?

Zachęcamy wydawców, by w tym 30-dniowym okresie zawieszenia przeanalizowali swoje aplikacje, usunęli elementy naruszające zasady i wprowadzili środki chroniące przed podobnymi problemami w przyszłości. Przy sprawdzaniu zgodności aplikacji z zasadami, zalecamy uważne analizowanie naszych zasad.

Wskazówki monitorowania aplikacji pod kątem naruszeń zasad oraz dodatkowe wyjaśnienia na ten temat można znaleźć w poniższych zasobach:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?