Powiadomienie

Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Zasady i wskazówki dotyczące reklam natywnych

Reklamy natywne możesz stosować, by uzupełnić zawartość i wygląd swojej aplikacji.

Wszystkie reklamy natywne AdMob muszą być zgodne z wytycznymi opisanymi w tym dokumencie, a także w zasadach i wskazówkach AdMob. Jeśli jesteś deweloperem aplikacji na Androida, zapoznaj się też z zasadami Google Play dotyczącymi zarabiania i reklam.

Uwaga: Musisz użyć klasy MediaView, by wyświetlić główny zasób graficzny lub wideo w reklamie. Możesz wykorzystać obiekt ImageView, by wyświetlić logo i ikonę aplikacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Google Developers (Android, iOS)

Wymagany rozmiar i układ

Reklamy natywne mniejsze niż 32 x 32 dp (Android) lub 32 x 32 punkty (iOS) nie będą wyświetlane. Tak małe reklamy mogą być słabo widoczne lub sprawiać problemy z interakcją, a przez to niekorzystnie wpływać na jakość wyświetlania zasobów reklamodawcy.

MediaView głównego zasobu reklamy natywnej wideo musi mieć wymiary przynajmniej 120 x 120 dp (Android) lub 120 x 120 pkt (iOS). Jeśli jeden z wymiarów MediaView głównego zasobu wdrożenia ma mniej niż 120 dp, reklamy wideo nie zostaną wyświetlone.

Wszystkie zasoby reklamy natywnej muszą się znajdować wewnątrz obszaru jej wyświetlania.

Wymagane elementy reklamy

Wymagane elementy reklamy natywnej AdMob obejmują Oznaczenie reklamy, ikonę Informacja (lub, jeśli dotyczy, ikonę Reklamy Google), elementy graficzne, elementy tekstowe oraz inne elementy w zależności od formatu reklamy natywnej.

Oznaczenie reklamy oraz ikona Informacja (lub, jeśli dotyczy, ikona Reklamy Google) muszą wyraźnie oznaczać reklamy natywne jako treści reklamowe, tak aby użytkownicy nie pomylili ich z treścią aplikacji. Ważne jest, aby znać różnice między nimi oraz wiedzieć, jak Google je stosuje.

Oznaczenie reklamy

Oznaczenie reklamy trzeba dodać ręcznie. Podczas zmieniania domyślnego stylu oznaczenia reklamy musisz przestrzegać następujących zasad:

 • W reklamach musi się wyświetlać jedna z poniższych informacji:
  • „reklama”, „Reklama” lub „Sponsorowane”
  • Logo z napisem „reklama” (wysokość/szerokość minimum 15 pikseli)

Ikona Informacja (lub Reklamy Google) 

Przykład reklamy natywnej z ikoną Reklamy Google

 

Możesz wybrać, w którym z czterech rogów Twojej reklamy chcesz renderować ikonę Informacja.

Pamiętaj, by przetestować układy z ustawieniem małej i dużej czcionki. Zadbaj też o to, by ikonę Informacja (lub ikonę Reklamy Google) można było łatwo zauważyć w treści.

Elementy graficzne

 • Wydawcy mogą zmniejszać grafikę, nie zmieniając współczynnika proporcji.
 • Wydawcy mogą przyciąć jeden rozmiar grafiki symetrycznie maksymalnie o 20% (wysokość lub szerokość).

Elementy tekstowe

 • Limity znaków
  • Tekst tytułu (wymagany): upewnij się, że tekst o długości nieprzekraczającej 25 znaków nie jest ucięty
  • Tekst główny (opcjonalny): upewnij się, że tekst o długości nieprzekraczającej 90 znaków nie jest ucięty
 • Rozmiar czcionki musi być zgodny z innymi otaczającymi elementami w aplikacji.

Inne elementy

 • W przypadku reklam promujących instalację aplikacji lub reklam wideo promujących instalację aplikacji ikona sklepu z aplikacjami (obraz), tekst ceny i sekcja gwiazdki/oceny są opcjonalne.
 • W przypadku reklam z treścią URL jest opcjonalny.
 • Przyciski w reklamach promujących instalacje aplikacji oraz reklamach z treścią składają się z ikony .SVG i elementu tekstowego. Przynajmniej jeden z tych elementów musi być widoczny. Zarówno ikona .SVG, jak i element tekstowy mogą być widoczne w reklamie w tym samym momencie, jeśli to konieczne.

Reklamy promujące instalację aplikacji

Reklama natywna promująca instalacje aplikacji musi zawierać przycisk z wezwaniem do działania, który użytkownicy mogą kliknąć, by pobrać lub zainstalować aplikację. Udostępniamy przycisk tekstowy. Zamiast niego możesz użyć ikony pobierania aplikacji. Musisz też umieścić w reklamie ikonę aplikacji.

Odróżnianie od treści

 • Tło reklamy nie może być klikalne (nie można używać klikalnych pustych miejsc). Jeśli jako tła reklamy używasz elementu graficznego, grafika nie może być klikalna.
 • Reklama natywna musi wyraźnie się odróżniać od zawartości aplikacji. Zawartość aplikacji nie może pokrywać się z reklamą natywną. Może to prowadzić do przypadkowych kliknięć, a w rezultacie do naruszenia zasad dotyczących nieprawidłowego ruchu.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne