Правила и указания за естествените реклами

Естествените реклами могат да бъдат използвани, за да показвате послания, които допълват съдържанието и облика на приложението Ви.

Освен към правилата и указанията за AdMob, всички естествени реклами в AdMob трябва да се придържат и към указанията, описани в този документ. Също така препоръчваме на програмистите на Android да прегледат правилата за осигуряване на приходи и реклами в Google Play.

Задължителен размер и оформление

Естествените реклами, по-малки от 32 x 32 dp (Android) или 32 x 32 пункта (iOS), няма да се показват. Толкова малки реклами се виждат трудно, взаимодействието с тях е сложно и може да имат отрицателен ефект върху качеството на показване на активите на рекламодателя.

За естествените видеоклипове MediaView за основния актив трябва да е с размери поне 120 x 120 dp (Android) или 120 x 120 пункта (iOS). Видеорекламите няма да се показват във внедрявания, при които който и да е размер на MediaView за основния актив е под 120 dp.

Всички активи на естествените реклами трябва да се съдържат в изгледа на естествената реклама.

Задължителни рекламни елементи

Задължителните елементи за естествените реклами в AdMob включват означение за реклама, икона „Вашият избор“ (или, където е приложимо – „Реклами от Google“), графични, текстови и други елементи в зависимост от формата на естествените реклами.

Означението за реклама и иконата „Вашият избор“ (или, където е приложимо – „Реклами от Google“) трябва ясно да посочват, че естествените Ви реклами са реклами, за да не бъдат объркани от потребителите със съдържание. Важно е да разбирате разликата между двете и как те се прилагат от Google.

Означение за реклама

Означението за реклама трябва да бъде добавено ръчно. Промените в стандартния стил на означението за реклама трябва да са съобразени със следното:

 • Рекламите трябва да показват едно от следните означения:
  • „Реклама“ или „Рекламно съобщение“;
  • значка с текст „Реклама“ (с минимални размери: 15 пкс височина/ширина).

Икона „Вашият избор“ (или „Реклами от Google“)

                   

 

Можете да изберете да показвате иконата „Вашият избор“ в който и да е от четирите ъгъла на рекламата си.

Трябва да тествате оформленията си с настройки както за голям, така и за малък шрифт. Освен това проверете дали иконата „Вашият избор“ (или „Реклами от Google“) е поставена в съдържание, което позволява тя да се вижда лесно.

Елементи на изображението

 • Издателите могат да намаляват размера на изображението, без да променят съотношението.
 • Издателите могат да подрязват симетрично изображението до 20% само по едната величина (височина или ширина).

Елементи на текста

 • Съкращаване
  • Текст на заглавието (задължително): Текстът до 25 знака не трябва да се съкращава.
  • Основен текст (по избор): Текстът до 90 знака не трябва да се съкращава.
 • Размерът на шрифта трябва да съответства на другите заобикалящи елементи в приложението.

Други елементи

 • Иконата (изображението) на магазина за приложения, текстът за цената и елементите за отзиви/оценки със звезди не са задължителни за реклами за инсталиране на приложение и видеореклами за инсталиране на приложение.
 • URL адресът не е задължителен за реклами с обогатено съдържание.
 • Бутоните в рекламите за инсталиране на приложение и в рекламите с обогатено съдържание се състоят от икона с разширение .SVG и текстов елемент. Задължително трябва да се вижда поне едно от тях. Ако желаете, в рекламата могат едновременно да се виждат и двете.

Допълнителни правила

 • Не трябва да има възможност за кликване върху фона на рекламата (бяло пространство с възможност за кликване). Ако за фон използвате елемента на изображението, не трябва да може да се кликва върху самото изображение.
 • За изобразяване на основния графичен или видеоактив в дадена реклама се изисква MediaView. За изобразяване на активите „Лого“ и „Икона на приложението“ можете да използвате ImageView.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си