מדיניות

קיבלתי הודעה. מה עליי לעשות כעת?

ההודעה שקיבלת מכילה פרטים בנוגע לבעיה הקשורה למדיניות, וכן את מזהה האפליקציה שבה מצאנו את הבעיה. קרא בעיון את ההודעה וערוך את השינויים הנדרשים באפליקציה שלך כדי לפתור את הבעיה. בחלק מהמקרים פתרון הבעיה ידרוש ממך לשנות את היישום של המודעות. חשוב לזכור שהאפליקציה המוזכרת בהודעה היא רק דוגמה אחת למקום שבו מצאנו את הבעיות.  יש לבדוק גם את האפליקציות האחרות בחשבון, כי ייתכן שבעיות דומות או זהות קיימות גם בהן, אבל טרם אותרו.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?