Mapowanie zawartości w aplikacjach

Zwiększanie przychodów z dynamicznej zawartości w aplikacji

Mapowanie zawartości w aplikacjach (zwane też adresem URL zawartości w reklamach w aplikacji) umożliwia kierowanie reklam na podstawie treści w Google Ad Manager oraz AdMob. Ta funkcja jest przeznaczona dla partnerów z aplikacjami o zawartości dynamicznej, takich jak wydawcy mediów tradycyjnych czy twórcy opisów towarów. Wydawcy z pasującą zawartością internetową lub przeznaczoną do aplikacji mogą teraz wyświetlać w aplikacjach reklamy kontekstowe.

Kierowanie kontekstowe umożliwia wyświetlanie odpowiednich reklam na podstawie treści poszukiwanych przez użytkowników. Dzięki mapowaniu zawartości w aplikacjach twórcy aplikacji mobilnych mogą korzystać z kierowania kontekstowego w oparciu o treści wyświetlane w danej chwili w aplikacji. Jest to wygodne dla:

 • programistów, ponieważ umożliwia osiąganie wyższych przychodów, pozwalając kupującym na wyświetlanie reklam dopasowanych do kontekstu;
 • reklamodawców, ponieważ pozwala nawiązać kontakt z zainteresowanymi klientami korzystającymi z urządzeń mobilnych dokładnie w chwili, gdy angażują się w odpowiednie treści;
 • użytkowników, ponieważ trafnie dobrane reklamy są dla nich lepiej widoczne.

Większość zawartości aplikacji jest w niej osadzona, a więc nie można jej indeksować. Mapowanie zawartości w aplikacjach rozwiązuje ten problem, ponieważ pozwala wydawcom przekazać URL strony referencyjnej, której treść odpowiada zasobom wyświetlanym w aplikacji. Inaczej mówiąc, system indeksuje stronę internetową i na podstawie tych danych określa zawartość aplikacji, co pozwala wyświetlać w niej kontekstowo dobrane reklamy.

W tym artykule omawiamy sposób implementowania mapowania zawartości w aplikacjach w celu wyświetlania w nich kontekstowo dobranych reklam. Tematy:

Wskazówki dotyczące implementowania

Mapowanie zawartości w aplikacjach jest przeznaczone dla wydawców, którzy w internecie i aplikacjach mobilnych publikują takie same lub podobne treści. Wymaga ono przekazania odniesienia do strony internetowej odpowiadającej zawartości, którą użytkownik widzi w aplikacji.

Ważne, by domeny przekazywane przez mapowanie zawartości w aplikacjach odpowiadały treściom, które użytkownik w danej chwili widzi.

Aby uzyskać najlepszą skuteczność, na potrzeby mapowania zawartości zalecamy wybranie standardowych stron na komputery, a nie stron przeznaczonych na komórki (np. www.example.com, a nie m.example.com).

Nie warto ręcznie tworzyć adresów URL tylko po to, by użyć mapowania zawartości w aplikacjach – nie przyniesie to dodatkowych korzyści. Ta funkcja jest przeznaczona tylko do mapowania treści bezpłatnych lub wyświetlanych na żywo.

Wybieranie metody implementacji mapowania zawartości w aplikacjach

Mapowanie zawartości w aplikacjach można wdrożyć na dwa różne sposoby:

 • Dokładne dopasowanie adresu URL
 • Dopasowanie kontekstowe

Wydawcy mogą wybrać dowolną z metod w poszczególnych częściach aplikacji według potrzeb.

Mapowanie zawartości w aplikacjach nie obsługuje skracania adresów URL (czyli adresów URL w postaci goo.gl/shorturl123). W ustawieniu tej funkcji musisz podać pełny adres URL.

Dokładne dopasowanie adresu URL

Dokładne dopasowanie adresu URL pozwala połączyć dokładny adres URL ze wszystkimi częściami aplikacji.

Adresy URL zawsze powinny być generowane dynamicznie i wysyłane z serwera wraz z zawartością aplikacji bądź z niej pobierane. Treści dostępne pod wygenerowanym docelowym adresem URL powinny ściśle odpowiadać temu, co wyświetla się w aplikacji, nawet jeśli prezentowana zawartość czy układ aplikacji lub strony internetowej się zmieniają.

Przykład:

 • Artykuł prasowy na stronie www.googleynews.com: „Pies pogryziony przez pana”
  • Dokładne dopasowanie adresu URL: „http://www.googleynews.com/2015/10/01/pies-pogryziony-przez-pana.html
Aby uzyskać optymalną skuteczność, wydawcy powinni zwrócić uwagę na dokładne mapowanie strony lub sekcji odpowiadającej zawartości pokazywanej w aplikacji. Nie wysyłaj adresu URL strony głównej witryny na komórki mapowanej do wszystkich części aplikacji.

Google użyje zindeksowanej zawartości strony do kierowania odpowiadających jej reklam niezależnie od tradycyjnych mechanizmów kierowania stosowanych przez reklamodawców w AdMob/Ad Manager.

Dopasowanie kontekstowe

W ramach dopasowania kontekstowego Google może odnaleźć adres URL, który ma być używany w połączeniu z mapowaniem zawartości w aplikacjach.

Zamiast pełnego, pasującego adresu URL, możesz przekazać domenę i powiązać z treścią dowolny ciąg, np. tytuł artykułu prasowego. Google przeszuka adres URL na podstawie tego ciągu i ustali, jaki URL najlepiej powiązać na potrzeby mapowania zawartości w aplikacjach.

Dopasowanie kontekstowe to rozsądna alternatywa dla dokładnego dopasowania adresu URL, jeśli nie możesz łatwo zmapować zawartości aplikacji mobilnej do adresu URL w internecie.

Przykład:

 • Artykuł prasowy na stronie www.googleynews.com: „Pies pogryziony przez pana”
  • Dopasowanie kontekstowe: „site:www.googleynews.com Pies pogryziony przez pana

Wskazówki zwiększania skuteczności mapowania zawartości w aplikacjach

Aby uzyskać optymalną wydajność, wydawcy powinni wykonać te czynności:

 • Wybrać najlepszy adres URL lub dopasowanie kontekstowe do mapowania poszczególnych części aplikacji (im precyzyjniej, tym lepiej).
 • Wszystkie części aplikacji, które można mapować do strony internetowej, powinny być uwzględnione.
  Strony zawierające niewiele treści lub mające ubogi kontekst (np. strony główne) w większości przypadków i tak będą korzystać z kierowania na miejsca docelowe.
 • Używanie reklam displayowych z Ad Manager lub AFC w witrynach mobilnych wskazanych w przekazywanych adresach URL.
 • Rozważenie obu metod implementacji (dokładne dopasowanie adresu URL i dopasowanie kontekstowe), by zapewnić mapowanie wszystkich części aplikacji.

Wskazówki dotyczące dokładnego dopasowania adresu URL

 • Upewnij się, że wszystkie adresy URL są prawidłowe.
 • Wybieraj adresy URL zapewniające maksymalną skuteczność. Oto kilka przykładów metod wybierania adresów URL zawartości w przypadku aplikacji z artykułami prasowymi:
  • Najlepsza: wysyłać adresy URL każdej strony z artykułem dynamicznie, gdy aplikacja ładuje zawartość (np. „http://www.googleynews.com/2014/06/01/pies-pogryziony-przez-pana.html”).
  • Dobra: wysyłać adresy URL zawartości poszczególnych większych sekcji witryny (np. „http://www.googleynews.com/sport/”).
  • Względnie dobra: wysłać jako adres URL zawartości podstawową stronę główną, gdy aplikacja wyświetla ekran główny (np. „http://googleynews.com”).

Wskazówki dotyczące dopasowania kontekstowego

 • Zastanów się, które ciągi tekstowe mogłyby zostać wyjęte z różnych części aplikacji w celu łatwiejszego określenia zawartości na potrzeby dopasowania, a przy tym nie sprawiałyby problemów przy implementacji.
  Na przykład:
  • nazwa nagłówka strony,
  • tytuły artykułów,
  • pierwsze zdanie artykułu,
  • kod pocztowy i miasto (w przypadku treści o charakterze lokalnym).

Implementowanie kodu

Wystarczy, że wydawcy uwzględnią dodatkowy parametr contentUrl w żądaniu reklamy wysyłanym do Ad Manager czy AdMob.

Wartość parametru contentUrl zależy od typu implementacji:

 • Dokładne dopasowanie adresu URL: contentUrl = "<pełny adres strony internetowej>"
  Na przykład: contentUrl = @"http://www.googleynews.com/2015/10/01/pies-pogryziony-przez-pana.html"
 • Dopasowanie kontekstowe: contentUrl = "<domena> <ciąg tekstowy>"
  Na przykład: contentUrl = "site:www.googleynews.com Pies pogryziony przez pana"

iOS

Najpierw pobierz najnowszy pakiet SDK do reklam mobilnych Google na iOS.

 

Od 23 stycznia 2018 roku nie będziemy już obsługiwać pakietów SDK do reklam mobilnych Google na Androida i iOS w wersjach starszych niż 7.0.0.

 

Następnie, posługując się obiektem GADRequest stosowanym do wysyłania żądań reklamy, ustaw właściwość contentURL, zanim żądanie reklamy zostanie załadowane. Właściwość musi być ustawiona na adres URL witryny na komórki odpowiadającej zawartości wyświetlanej w aplikacji.

Przykład:

http://www.moja-witryna-mobilna.com/zasoby.html GADRequest *request = [GADRequest request]; request.contentURL = @"http://www.moja-witryna-mobilna.com/zasoby.html"; // Przy założeniu, że nazwa GADBannerView to „bannerView_”. [bannerView_ loadRequest:request]; GADRequest *contextual_request = [GADRequest contextual_request]; contextual_request.contentUrl = @"site:www.moja-witryna-mobilna.com tytuł zasobów"; // Przy założeniu, że nazwa GADBannerView to „bannerView_”. [bannerView_ loadRequest:contextual_request];
 

Android

Najpierw pobierz i skonfiguruj najnowszy pakiet SDK Usług Google Play.

Następnie, posługując się obiektem AdRequest (w przypadku AdMob lub Ad Manager) bądź PublisherAdRequest (w przypadku Ad Managera) stosowanym do wysyłania żądań reklamy, użyj metody setContentUrl(), zanim żądanie reklamy zostanie załadowane. Właściwość musi być ustawiona na adres URL witryny na komórki odpowiadającej zawartości wyświetlanej w aplikacji.

Na przykład w przypadku AdMob lub Ad Managera:

http://www.moja-witryna-mobilna.com/zasoby.html AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder() .setContentUrl("http://www.moja-witryna-mobilna.com/zasoby.html") .build(); // Przy założeniu, że nazwa AdView to „adView”. adView.loadAd(adRequest); AdRequest contextual_adRequest = new AdRequest.Builder() .setContentUrl("site:www.moja-witryna-mobilna.com tytuł zasobów") .build(); // Przy założeniu, że nazwa AdView to „adView”. adView.loadAd(contextual_adRequest);
 

W przypadku Ad Managera:

http://www.moja-witryna-mobilna.com/zasoby.html PublisherAdRequest adRequest = new PublisherAdRequest.Builder() .setContentUrl("http://www.moja-witryna-mobilna.com/zasoby.html") .build(); // Przy założeniu, że nazwa AdView to „adView”. adView.loadAd(adRequest); PublisherAdRequest contextual_adRequest = new PublisherAdRequest.Builder() .setContentUrl("site:www.moja-witryna-mobilna.com tytuł zasobów") .build(); // Przy założeniu, że nazwa AdView to „adView”. adView.loadAd(contextual_adRequest);
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem