Mapowanie zawartości w aplikacjach

Zwiększanie przychodów z dynamicznej zawartości w aplikacji

Dzięki mapowaniu zawartości w aplikacjach możesz poprawić umieszczanie reklam w witrynie i zwiększyć bezpieczeństwo marki dla siebie i swoich reklamodawców. Mapowanie zawartości umożliwia kierowanie kontekstowe, które pozwala wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy na podstawie typu przeglądanych przez nich treści. Jest to wygodne dla:

 • deweloperów, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo marki przez wyświetlanie reklam dopasowanych do treści aplikacji oraz umożliwia osiąganie wyższych przychodów, pozwalając kupującym na wyświetlanie użytkownikom reklam dopasowanych do kontekstu;
 • reklamodawców, ponieważ pozwala nawiązać kontakt z zainteresowanymi klientami korzystającymi z urządzeń mobilnych dokładnie w chwili, gdy angażują się w odpowiednie treści;
 • użytkowników, ponieważ trafnie dobrane reklamy są dla nich lepiej widoczne.

Wydawcy z zawartością internetową lub przeznaczoną do aplikacji dopasowaną do użytkowników mogą wyświetlać w aplikacjach reklamy kontekstowe. Mapowanie zawartości w aplikacjach pozwala wydawcom przekazywać adres URL strony referencyjnej, której treść odpowiada zasobom wyświetlanym w aplikacji. Inaczej mówiąc, system indeksuje stronę internetową i na podstawie tych danych lepiej określa zawartość aplikacji, co pozwala wyświetlać w niej kontekstowo dobrane reklamy.

W tym artykule omawiamy sposób implementowania mapowania zawartości w aplikacjach w celu wyświetlania w nich kontekstowo dobranych reklam. Poruszane tematy:

Wskazówki dotyczące implementowania

Mapowanie zawartości w aplikacjach jest przeznaczone dla wydawców, którzy w internecie i aplikacjach mobilnych publikują takie same lub podobne treści. Wymaga ono przekazania odniesienia do strony internetowej odpowiadającej zawartości, którą użytkownik widzi w aplikacji.

Ważne, by domeny przekazywane przez funkcję mapowania zawartości w aplikacjach odpowiadały treściom, które użytkownik widzi w danej chwili.

Aby uzyskać najlepszą wydajność, na potrzeby mapowania zawartości lepiej wybrać standardowe strony na komputery zamiast tych na urządzenia mobilne (np. www.example.com zamiast m.example.com).

Nie warto ręcznie tworzyć adresów URL tylko po to, by użyć mapowania zawartości w aplikacjach – nie przyniesie to dodatkowych korzyści. Ta funkcja jest przeznaczona tylko do mapowania treści bezpłatnych lub wyświetlanych na żywo.

Wybieranie metody implementacji mapowania zawartości w aplikacjach

Mapowanie zawartości w aplikacjach można wdrożyć na dwa różne sposoby:

 • dokładne dopasowanie adresu URL,
 • dopasowanie kontekstowe.

Wydawcy mogą wybrać dowolną z metod w poszczególnych częściach aplikacji według potrzeb.

Mapowanie zawartości w aplikacjach nie obsługuje skracania adresów URL (czyli adresów URL w postaci goo.gl/shorturl123). W ustawieniu tej funkcji musisz podać pełny adres URL.

Dokładne dopasowanie adresu URL

Dokładne dopasowanie adresu URL pozwala połączyć dokładny adres URL ze wszystkimi częściami aplikacji.

Adresy URL zawsze powinny być generowane dynamicznie i wysyłane z serwera wraz z zawartością aplikacji lub z niej pobierane. Treści dostępne pod wygenerowanym docelowym adresem URL powinny ściśle odpowiadać temu, co wyświetla się w aplikacji, nawet jeśli prezentowana zawartość czy układ aplikacji lub strony internetowej się zmieniają.

Przykład:

 • Artykuł prasowy na stronie www.googleynews.com: „Pies pogryziony przez pana”
  • Dokładne dopasowanie adresu URL: „http://www.googleynews.com/2015/10/01/pies-pogryziony-przez-pana.html
Aby uzyskać optymalną wydajność, wydawcy powinni zwrócić uwagę na dokładne mapowanie strony lub sekcji odpowiadającej zawartości wyświetlanej w aplikacji. Nie wysyłaj adresu URL strony głównej witryny mobilnej mapowanej do wszystkich części aplikacji.

Google użyje zindeksowanej zawartości strony do kierowania odpowiadających jej reklam niezależnie od tradycyjnych mechanizmów kierowania stosowanych przez reklamodawców w usłudze AdMob lub Ad Manager.

Dopasowanie kontekstowe

W ramach dopasowania kontekstowego Google może odnaleźć adres URL, który ma być używany w połączeniu z mapowaniem zawartości w aplikacjach.

Zamiast pełnego, pasującego adresu URL, możesz przekazać domenę i powiązać z treścią dowolny ciąg, np. tytuł artykułu prasowego. Google przeszuka adres URL na podstawie tego ciągu i ustali, jaki URL najlepiej powiązać na potrzeby mapowania zawartości w aplikacjach.

Dopasowanie kontekstowe to rozsądna alternatywa dla dokładnego dopasowania adresu URL, jeśli nie możesz łatwo zmapować zawartości aplikacji mobilnej do adresu URL w internecie.

Przykład:

 • Artykuł prasowy na stronie www.googleynews.com: „Pies pogryziony przez pana”
  • Dopasowanie kontekstowe: „site:www.googleynews.com Pies pogryziony przez pana

Wskazówki dotyczące zwiększania wydajności mapowania zawartości w aplikacjach

Aby uzyskać optymalną wydajność, wydawcy powinni wykonać te czynności:

 • Wybrać najlepszy adres URL lub dopasowanie kontekstowe do mapowania poszczególnych części aplikacji (im precyzyjniej, tym lepiej).
 • Wszystkie części aplikacji, które można mapować do strony internetowej, powinny być uwzględnione.
  Strony zawierające niewiele treści lub mające ubogi kontekst (np. strony główne) w większości przypadków i tak będą korzystać z kierowania na miejsca docelowe.
 • Używać reklam displayowych z Ad Managera lub AFC w witrynach mobilnych wskazanych w przekazywanych adresach URL.
 • Zastanowić się nad użyciem obu metod implementacji (dokładnego dopasowania adresu URL i dopasowania kontekstowego), by zapewnić mapowanie wszystkich części aplikacji.

Wskazówki dotyczące dokładnego dopasowania adresu URL

 • Upewnij się, że wszystkie adresy URL są prawidłowe.
 • Wybieraj adresy URL zapewniające maksymalną wydajność. Oto kilka przykładowych metod wybierania adresów URL zawartości w przypadku aplikacji z artykułami prasowymi:
  • Najlepsza: wysyłanie adresów URL każdej strony z artykułem dynamicznie, gdy aplikacja ładuje zawartość (np. „http://www.googleynews.com/2014/06/01/pies-pogryziony-przez-pana.html”).
  • Dobra: wysyłanie adresów URL zawartości poszczególnych większych sekcji witryny (np. „http://www.googleynews.com/sport/”).
  • OK: wysłanie podstawowej strony głównej jako adresu URL zawartości, gdy aplikacja wyświetla ekran główny (np. „http://googleynews.com”).

Wskazówki dotyczące dopasowania kontekstowego

 • Zastanów się, które ciągi tekstowe mogłyby zostać zaczerpnięte z różnych części aplikacji w celu łatwiejszego określenia zawartości na potrzeby dopasowania, a przy tym nie sprawiałyby problemów przy implementacji.
  Przykłady:
  • nazwa nagłówka strony,
  • tytuły artykułów,
  • pierwsze zdanie artykułu,
  • kod pocztowy i miasto (w przypadku treści o charakterze lokalnym).

Implementowanie kodu

Wystarczy, że wydawcy uwzględnią dodatkowy parametr contentUrl w żądaniu reklamy wysyłanym do Ad Managera lub AdMob.

Wartość parametru contentUrl zależy od typu implementacji:

 • Dokładne dopasowanie adresu URL: contentUrl = "<pełny adres URL strony internetowej>"
  Na przykład: contentUrl = @"http://www.googleynews.com/2015/10/01/pies-pogryziony-przez-pana.html"
 • Dopasowanie kontekstowe: contentUrl = "<domena> <ciąg tekstowy>"
  Na przykład: contentUrl = "site:www.googleynews.com Pies pogryziony przez pana"

iOS

Najpierw pobierz najnowszy pakiet SDK do reklam mobilnych Google na iOS.

 

Od 23 stycznia 2018 roku nie będziemy już obsługiwać pakietów SDK do reklam mobilnych Google na Androida i iOS w wersjach starszych niż 7.0.0.

 

Następnie, posługując się obiektem GADRequest stosowanym do wysyłania żądań reklamy, ustaw właściwość contentURL, zanim żądanie reklamy zostanie załadowane. Właściwość musi być ustawiona na adres URL w internecie mobilnym odpowiadający zawartości wyświetlanej w aplikacji.

Przykład:

http://www.moja-witryna-mobilna.com/zasoby.html

// GADRequest
*request = [GADRequest request];
request.contentURL = @"http://www.moja-witryna-mobilna.com/zasoby.html";

// Przy założeniu, że nazwa GADBannerView to „bannerView_”. [bannerView_ loadRequest:request];
GADRequest *contextual_request = [GADRequest contextual_request]; contextual_request.contentUrl = @"site:www.moja-witryna-mobilna.com tytuł zasobów";

// Przy założeniu, że nazwa GADBannerView to „bannerView_”.
[bannerView_ loadRequest:contextual_request];
 

Android

Najpierw pobierz i skonfiguruj najnowszy pakiet SDK Usług Google Play.

Następnie, posługując się obiektem AdRequest (w przypadku AdMob lub Ad Managera) albo PublisherAdRequest (w przypadku Ad Managera) stosowanym do wysyłania żądań reklamy, użyj metody setContentUrl(), zanim żądanie reklamy zostanie załadowane. Właściwość musi być ustawiona na adres URL w internecie mobilnym odpowiadający zawartości wyświetlanej w aplikacji.

Na przykład w przypadku AdMob lub Ad Managera:

http://www.moja-witryna-mobilna.com/zasoby.html

//AdRequest
adRequest = new AdRequest.Builder().setContentUrl("http://www.moja-witryna-mobilna.com/zasoby.html") .build();

// Przy założeniu, że nazwa AdView to „adView”.
adView.loadAd(adRequest);
AdRequest contextual_adRequest = new AdRequest.Builder().setContentUrl("site:www.moja-witryna-mobilna.com tytuł zasobów").build();

// Przy założeniu, że nazwa AdView to „adView”.
adView.loadAd(contextual_adRequest);
 

W przypadku Ad Managera:

http://www.moja-witryna-mobilna.com/zasoby.html

//PublisherAdRequest
adRequest = new PublisherAdRequest.Builder().setContentUrl("http://www.moja-witryna-mobilna.com/zasoby.html").build();

// Przy założeniu, że nazwa AdView to „adView”. adView.loadAd(adRequest); PublisherAdRequest contextual_adRequest = new PublisherAdRequest.Builder().setContentUrl("site:www.moja-witryna-mobilna.com tytuł zasobów").build();

// Przy założeniu, że nazwa AdView to „adView”.
adView.loadAd(contextual_adRequest);
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem