Ustawianie ograniczenia liczby wyświetleń reklamy pełnoekranowej w aplikacjach

Ograniczenie liczby wyświetleń reklam pełnoekranowych pozwala ustawić maksymalną liczbę wyświetleń reklam tej samej osobie. Ograniczenie ustawia się dla całej aplikacji lub określonej jednostki reklamowej – określasz limit dopuszczalnych wyświetleń na minutę, na godzinę lub na dzień dla jednego użytkownika. Ta funkcja może okazać się pomocna, jeśli nie chcesz, by jedna osoba wciąż oglądała tę samą reklamę.

Uwaga:

 • Uwzględnienie zmiany ograniczenia liczby wyświetleń, np. z dwóch do trzech, może potrwać maksymalnie jeden dzień.
 • Niewielkie opóźnienie serwera może czasami prowadzić do przekroczenia ustawionego limitu wyświetleń.

Ograniczenie liczby wyświetleń w aplikacjach

Aby włączyć lub zmienić ograniczenie liczby wyświetleń jednostek reklamy pełnoekranowej w aplikacjach, wykonaj poniższe czynności.

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Aplikacje na pasku bocznym.
 3. Wybierz nazwę swojej aplikacji. Jeśli nie widzisz jej na liście ostatnio uruchamianych aplikacji, możesz kliknąć Wyświetl wszystkie aplikacje, aby wyświetlić listę wszystkich aplikacji dodanych przez Ciebie do AdMob.
 4. Kliknij Ustawienia aplikacji na pasku bocznym.
 5. Kliknij Edytuj obok opcji Ograniczenie liczby wyświetleń reklamy pełnoekranowej.
 6. Wybierz opcję ograniczania liczby wyświetleń reklamy:
  1. Brak limitu wyświetleń reklam pełnoekranowych w tej aplikacji: wybierz tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć ograniczenie liczby wyświetleń reklamy dla tej aplikacji.
  2. Dopuszczaj maksymalnie ___ wyświetlenia na użytkownika ___ minuty/godziny/dni: wpisz dopuszczalną liczbę wyświetleń na użytkownika dla wszystkich jednostek reklamy pełnoekranowej w aplikacji i wybierz przedział czasu (na minutę, na godzinę lub na dzień).
 7. Kliknij Zapisz.

Na liczbę reklam pełnoekranowych wyświetlanych w aplikacji wpływają ograniczenia zarówno na poziomie jednostki reklamowej, jak i aplikacji.

Ograniczenie liczby wyświetleń w jednostkach reklamowych

Aby włączyć lub zmienić ograniczenie liczby wyświetleń reklamy pełnoekranowej w jednostce reklamowej, wykonaj poniższe czynności.

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Aplikacje na pasku bocznym.
 3. Wybierz nazwę swojej aplikacji. Jeśli nie widzisz jej na liście ostatnio uruchamianych aplikacji, możesz kliknąć Wyświetl wszystkie aplikacje, aby wyświetlić listę wszystkich aplikacji dodanych przez Ciebie do AdMob.
 4. Kliknij Jednostki reklamowe na pasku bocznym.
 5. Kliknij link obok opcji Na poziomie jednostki reklamowej w kolumnie „Ograniczenie liczby wyświetleń (na użytkownika)” dla jednostki reklamy, którą chcesz edytować.
 6. Wybierz opcję ograniczania liczby wyświetleń reklamy:
  1. Brak ograniczenia liczby wyświetleń: wybierz tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć ograniczenie liczby wyświetleń reklamy dla tej jednostki reklamowej.
  2. Dopuszczaj maksymalnie ___ wyświetlenia na użytkownika ___ minuty/godziny/dni: wpisz dopuszczalną liczbę wyświetleń na użytkownika dla wszystkich jednostek reklamy pełnoekranowej w aplikacji i wybierz przedział czasu (na minutę, na godzinę lub na dzień).
 7. Kliknij Zapisz.

Na liczbę reklam pełnoekranowych wyświetlanych w jednostce reklamowej wpływają ograniczenia zarówno na poziomie jednostki reklamowej, jak i aplikacji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?