Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Tuân thủ Chính sách gia đình của Google Play khi sử dụng AdMob

Nếu đối tượng mục tiêu của ứng dụng có cả trẻ em và bạn hiển thị quảng cáo trong ứng dụng thì bạn cần đảm bảo ứng dụng đó tuân thủ Chính sách về gia đình của Google Play. AdMob cung cấp các công cụ sau đây để nhà xuất bản hiển thị quảng cáo tuân thủ chính sách Gia đình của Google Play. 

Nhà xuất bản AdMob bắt buộc phải tuân thủ Chính sách AdMob và AdSense. Ngoài ra, quảng cáo phải tuân thủ các luật và quy định hiện hành (bao gồm mọi nguyên tắc ngành và tự điều chỉnh có liên quan).

Ứng dụng cho trẻ em

Nếu ứng dụng của bạn nằm trong chương trình Thiết kế cho gia đình của Google Play và bạn hiển thị quảng cáo trong ứng dụng, bạn cần đảm bảo những quảng cáo đó tuân thủ yêu cầu và chính sách quảng cáo của chương trình Thiết kế cho gia đình.

Khi ứng dụng của bạn nằm trong chương trình, AdMob sẽ tự động phân phát những quảng cáo tuân thủ chính sách của chương trình Thiết kế cho gia đình cho tất cả yêu cầu quảng cáo đến từ ứng dụng đó.

Các quảng cáo được xem là thân thiện với trẻ em và gia đình là một nhóm nhỏ của một nhóm quảng cáo rộng hơn. Nếu ứng dụng của bạn trước đây không nằm trong chương trình Thiết kế cho gia đình, bạn có thể nhận thấy số lần hiển thị được thực hiện ít hơn sau khi ứng dụng của bạn được thêm vào chương trình.
 

Ứng dụng cho tất cả mọi người, bao gồm cả trẻ em và gia đình 

Nếu nhắm mục tiêu ứng dụng đến mọi người, bao gồm cả trẻ em và gia đình, bạn sẽ cần bao gồm gọi phương thức tagForChildDirectedTreatment() cho các yêu cầu quảng cáo được phân phát cho trẻ em, đồng thời bạn cũng phải chỉ định mức xếp hạng nội dung quảng cáo tối đa. 

Tìm hiểu về các cách bổ sung để tuân thủ chính sách Gia đình của Google Play
Mẫu mã để triển khai trong các ứng dụng cho mọi người, bao gồm cả trẻ em và gia đình
Sử dụng mẫu mã sau để đặt "max_ad_content_rating" và gọi tagForChildDirectedTreatment() để gửi yêu cầu quảng cáo dành cho trẻ em trong ứng dụng đối tượng hỗn hợp:
Bundle extras = new Bundle(); extras.putString("max_ad_content_rating", "G"); AdRequest request = new AdRequest.Builder() .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, extras) .tagForChildDirectedTreatment(true) .build();

Cặp khóa-giá trị với tùy chọn cài đặt "max_ad_content_rating" được thêm vào một gói và gói đó được thêm vào yêu cầu. Ngoài ra, phương thức tagForChildDirectedTreatment() cũng được gọi với giá trị true. Sau đó, đối tượng yêu cầu có thể được dùng để tải một quảng cáo tuân thủ các chính sách của chương trình Thiết kế cho gia đình.

Nếu đang sử dụng DFP thay vì AdMob, bạn có thể tạo PublisherAdRequest thay vì AdRequest bằng cách sử dụng các phương thức tương ứng trong lớp PublisherAdRequest.Builder.
AdMob không chịu trách nhiệm về nội dung webview. Việc đảm bảo quảng cáo trên webview tuân thủ Chính sách Google Play là trách nhiệm của nhà phát triển.

Tuân thủ Chính sách gia đình của Google Play bằng cách sử dụng nền tảng dàn xếp AdMob 

Đối với các ứng dụng Android được phân loại là Thiết kế cho Gia đình và tất cả các yêu cầu quảng cáo có tham số tagForChildDirectedTreatment(true) đều phải sử dụng mạng quảng cáo được Google Play chứng nhận. Để đảm bảo sự tuân thủ của bạn với Play, AdMob sẽ tự động chặn mọi nguồn quảng cáo chưa được Google Play chứng nhận để các nguồn này không thể phân phát quảng cáo đến các ứng dụng được phân loại là Thiết kế cho Gia đình. 

Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ thấy thông báo trong tài khoản AdMob nếu bạn đang sử dụng nguồn quảng cáo không được chứng nhận để phân phát quảng cáo cho các ứng dụng được phân loại là Thiết kế cho Gia đình. Quảng cáo từ các nguồn quảng cáo được chứng nhận sẽ tiếp tục phân phát.

Bạn cần sử dụng các nguồn quảng cáo được chứng nhận cho các sự kiện tùy chỉnh nhắm mục tiêu các ứng dụng được phân loại là Thiết kế cho Gia đình. Để luôn tuân thủ chính sách của Google Play, bạn phải chắc chắn rằng các sự kiện tùy chỉnh của mình chỉ sử dụng các nguồn quảng cáo được chứng nhận.

Một số nhà xuất bản có thể quan tâm đến việc sử dụng nền tảng dàn xếp AdMob cho các ứng dụng có đối tượng là trẻ em. 

Nếu muốn sử dụng AdMob để dàn xếp, bạn phải định cấu hình nhóm dàn xếp của mình để chỉ sử dụng các mạng quảng cáo có chứng nhận

Giả sử mối quan hệ quảng cáo trong nền tảng dàn xếp AdMob là mối quan hệ giữa nhà phát triển và mạng quảng cáo bên thứ ba, đồng thời AdMob chỉ đơn thuần hoạt động như một nền tảng, khi đó trách nhiệm của nhà phát triển là phải đảm bảo rằng mạng quảng cáo bên thứ ba phân phát các quảng cáo tuân thủ chính sách của chương trình Thiết kế cho gia đình.

Ứng dụng cho trẻ em

Các ứng dụng trong Chương trình thiết kế cho gia đình phải sử dụng mạng quảng cáo có chứng nhận của Google Play để thực hiện yêu cầu quảng cáo. 

Để ứng dụng của bạn nhận được quảng cáo tuân thủ chính sách Thiết kế cho gia đình từ các mạng quảng cáo của bên thứ ba, bạn sẽ cần gọi tagForChildDirectedTreatment(true) và đặt max_ad_content_rating thành G cho mọi yêu cầu quảng cáo. Ngoài ra, các mạng quảng cáo của bên thứ ba bạn chọn phải phân phát quảng cáo tuân thủ chính sách Thiết kế cho gia đình.

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ chuyển tiếp các yêu cầu quảng cáo tới mạng quảng cáo bên thứ ba để phân phát các quảng cáo tuân thủ chính sách của chương trình Thiết kế cho gia đình. Trách nhiệm của nhà phát triển là phải đảm bảo rằng mạng quảng cáo bên thứ ba sẽ phân phát các quảng cáo tuân thủ chính sách của chương trình Thiết kế cho gia đình.

Ứng dụng cho tất cả mọi người, bao gồm cả trẻ em và gia đình 

Ứng dụng cho tất cả mọi người, bao gồm cả trẻ em và gia đình, phải sử dụng mạng quảng cáo có chứng nhận của Google Play để thực hiện yêu cầu quảng cáo. 

Đối với các yêu cầu quảng cáo được phân phát cho đối tượng là trẻ em, để nhận quảng cáo tuân thủ chính sách Gia đình của Google Play từ các mạng quảng cáo của bên thứ ba, bạn sẽ cần gọi tagForChildDirectedTreatment(true) và đặt max_ad_content_rating thành G cho mọi yêu cầu quảng cáo.

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ chuyển tiếp các yêu cầu quảng cáo tới mạng quảng cáo bên thứ ba để phân phát các quảng cáo tuân thủ chính sách của chương trình Thiết kế cho gia đình. Trách nhiệm của nhà phát triển là phải đảm bảo rằng mạng quảng cáo bên thứ ba sẽ phân phát các quảng cáo tuân thủ chính sách của chương trình Thiết kế cho gia đình.


 

Tìm hiểu thêm về Chương trình Thiết kế cho gia đình tại Google Developers.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
<p>"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.</p>

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false