Bildirim

Kişiselleştirilmiş optimizasyon ipuçları alın, hesap sağlığınızı anlayın ve geliştirilmiş "AdMob Sayfam"da tamamlama sürecini ayarlayın.

AdMob ve AdSense program politikaları

Google Play'in Aile Politikası'na uymak için AdMob'dan yararlanma

Bu makalede, çocukları hedefleyen uygulamalarda reklam yayınlarken Google Play'in Aile politikasına nasıl uyulması gerektiği açıklanmaktadır.

Kitle olarak çocukları hedefleyen uygulamanızda reklam gösteriyorsanız uygulamanızın Google Play Aile Politikası'na uygun olması gerekir. AdMob, yayıncıların Google Play Aile Politikası'na uygun reklamlar gösterebilmesi için aşağıdaki araçları sunmaktadır. 

Note: AdMob reklamverenleri, AdMob ve AdSense politikalarına uygun şekilde hareket etmelidir. Ayrıca reklamverenlerin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere (ilgili özdenetim veya sektör kuralları dahil) uymaları gerekir.

Google Play'in yakın zamanda Aile Politikası'nda yaptığı güncellemeye göre, uygulamanızın hedef kitlelerinden birinin çocuk olması durumunda çocuklar veya yaşı bilinmeyen kullanıcılar için belirli tanımlayıcıları (reklam kimliği dahil) aktarmaması gerekir.

Bir reklam isteği, çocuklara yönelik olarak değerlendirileceğini belirtilen bir etiket taşıyorsa reklam kimliğinin aktarılmasını önlemek için SDK'nızı Android 20.6.0 GMA SDK'sına ya da sonraki sürümlere ve/veya iOS GMA SDK'sı 7.67.0 sürümüne güncelleyin. Reklam kimliği izninin uygulamanızla birleştirilmesini engelleyerek reklam kimliğini uygulamanızın tamamında devre dışı bırakmayı da seçebilirsiniz.

Çocuklar için özel olarak tasarlanmış uygulamalar

Google Play Console'un Hedef Kitle ve İçerik bölümünde yalnızca çocuk yaş gruplarını seçerseniz AdMob, uygulamadan gelen tüm reklam istekleri için otomatik olarak Aile Politikası'na uygun reklamlar yayınlamaya başlar.

Çocuklar ve aileler için uygun olarak kabul edilen reklamlar, daha geniş bir reklam havuzunun alt kümesidir. Uygulamanız ile daha önce yalnızca çocuk yaş gruplarını hedeflemediyseniz hedef kitlenizi güncelledikten sonra doldurulmuş gösterimlerin azaldığını fark edebilirsiniz.

Çocuklar ve aileler dahil herkese yönelik uygulamalar 

Google Play Console'un Hedef Kitle ve İçerik bölümünde çocuk ve daha büyük yaş gruplarını seçerseniz çocukları ve aileleri hedeflemiş olduğunuzdan, çocuklara yönelik reklam sunma istekleri için setTagForChildDirectedTreatment() yöntemini çağıran ve maksimum reklam içeriği derecelendirmesini belirten kodu eklemeniz gerekir. 

Not: Google Play Aile Politikası'yla uyumluluğu sürdürmek için diğer yöntemler hakkında bilgi edinin. 
Çocuklar ve aileler dahil herkese yönelik uygulamalara yerleştirilecek kod örneği
Karma kitlelere yönelik bir uygulamada çocuklara yönelik reklam istekleri göndermek amacıyla setMax_ad_content_rating() ve setTagForChildDirectedTreatment() yöntemlerini çağırmak için aşağıdaki kod örneğini kullanın:
RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
    .toBuilder()
    .setTagForChildDirectedTreatment(
        RequestConfiguration.TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE)
    .setMaxAdContentRating(RequestConfiguration.MAX_AD_CONTENT_RATING_G)
    .build();
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration);

setMax_ad_content_rating() yöntemi MAX_AD_CONTENT_RATING_G değeriyle çağrılır. Buna ek olarak tagForChildDirectedTreatment() yöntemi, true değeriyle çağrılır. Ardından, reklamlar yüklenmeden önce RequestConfiguration nesnesinin MobileAds.setRequestConfiguration() yöntemine iletilmesi gerekir. Bu durumda, gelecekteki tüm reklam yüklemeleri Aile Politikası'na uygun olacaktır.

AdMob yerine Ad Manager kullanıyorsanız AdManagerAdRequest.Builder sınıfındaki ilgili yöntemleri kullanarak AdRequest yerine bir AdManagerAdRequest oluşturabilirsiniz.
Not: AdMob, web görünümü içeriğinden sorumlu değildir. Web görünümündeki reklamların ilgili Google Play politikasına uygun olduğundan emin olmak yalnızca geliştiricilerin sorumluluğundadır.

Google Play Aile Politikası'na uymak için AdMob Uyumlulaştırması'ndan yararlanma

Aileler olarak sınıflandırılan tüm Android uygulamaları çocuklara veya yaşı bilinmeyen kullanıcılara reklam sunarken Google Play Aileler İçin İçerik Üretici Onaylı Reklam SDK'sı veya uyumlulaştırma platformu kullanmalıdır. Google Play politikalarına uyulmasını sağlamak üzere AdMob, Google Play'de içerik üretici onaylı olmayan tüm reklam kaynaklarının, çocuklar için özel olarak tasarlanmış uygulamalarda veya herkese yönelik olup setTagForChildDirectedTreatment(true) yöntemini içeren uygulamalarda reklam sunmasını otomatik olarak engelleyecektir.

Kullandığınız reklam kaynağı içerik üretici onaylı bir reklam kaynağı değilse ve Google Play Console'un Hedef Kitle ve İçerik bölümünde yalnızca çocuk yaş gruplarını seçtiyseniz çoğu durumda AdMob hesabınızda uyarı alırsınız. Reklamlar, içerik üretici onaylı reklam kaynaklarından sunulmaya devam edecektir.

Aileler olarak sınıflandırılan uygulamaları hedefleyen özel etkinliklerin, Aileler programı için içerik üretici onaylı reklam kaynaklarını kullanması gerekir. Google Play politikasına uygunluğu sürdürmek için özel etkinliklerinizin, yalnızca Aileler programı için içerik üretici onaylı reklam kaynaklarını kullandığından emin olmalısınız.

Bazı yayıncılar, kitle olarak çocukları hedefleyen uygulamalar için AdMob Uyumlulaştırması'ndan yararlanmak isteyebilir.

AdMob Uyumlulaştırması'ndan yararlanmak istiyorsanız uyumlulaştırma grubunuzu, yalnızca Aileler İçin İçerik Üretici Onaylı Reklam SDK'larını kullanacak şekilde yapılandırmanız gerekir. 

Not: AdMob Uyumlulaştırması'ndaki reklamcılık ilişkisi, geliştirici ile üçüncü taraf reklam ağı arasındadır. AdMob yalnızca bir platform olarak hizmet verir. Bu nedenle, üçüncü taraf reklam ağının Aileler İçin politikalarına uygun reklamlar sunmasını sağlamak geliştiricinin sorumluluğundadır.

Çocuklar için özel olarak tasarlanmış uygulamalar

Google Play Console'un Hedef Kitle ve İçerik bölümünde yalnızca çocuk yaş grupları seçilen uygulamalar reklam isteklerini yerine getirmek üzere yalnızca Google Play Aileler İçin İçerik Üretici Onaylı Reklam SDK'larını kullanmalıdır.

Uygulamanızın üçüncü taraf reklam ağlarından Aile Politikası'na uygun reklamlar alabilmesi, her reklam isteği özelinde setTagForChildDirectedTreatment(true) yöntemini çağırmanızı ve max_ad_content_rating değerini G olarak ayarlamanızı gerektirir. Ayrıca seçtiğiniz üçüncü taraf reklam ağlarının Aile Politikası'na uygun reklamlar sunması gerekir.

Google Mobile Ads SDK'sı, reklam isteklerini Aileler İçin politikalarına uygun reklamlar sunulması amacıyla üçüncü taraf reklam ağlarına iletir. Üçüncü taraf reklam ağlarının, Aile Politikası'na uygun reklamlar sunduğundan emin olmak geliştiricinin sorumluluğundadır.

Çocuklar ve aileler dahil herkese yönelik uygulamalar 

Google Play Console'un Hedef Kitle ve İçerik bölümünde çocuk ve daha büyük yaş grupları seçilen uygulamalar çocukları ve aileleri hedeflediğinden, çocuklara veya yaşı bilinmeyen kullanıcılara reklam sunumunda reklam isteklerini yerine getirmek üzere bir Google Play Aileler İçin İçerik Üretici Onaylı Reklam SDK'sı kullanmalıdır.

Çocuklara veya yaşı bilinmeyen kullanıcılara reklam sunma isteklerinin üçüncü taraf reklam ağlarından Google Play Aile Politikası'na uygun reklamlar alabilmesi için setTagForChildDirectedTreatment(true) yöntemini çağırmanız ve max_ad_content_rating değerini her bir reklam isteği için G olarak ayarlamanız gerekir.

Google Mobile Ads SDK'sı, reklam isteklerini Aile Politikası'na uygun reklamlar sunulması amacıyla üçüncü taraf reklam ağlarına iletir. Üçüncü taraf reklam ağlarının, Aile Politikası'na uygun reklamlar sunduğundan emin olmak geliştiricinin sorumluluğundadır.


 

Google Developers'dan Aileler programı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü