Google Play Aile politikasına uymak için AdMob'dan yararlanma

Kitle olarak çocukları hedefleyen uygulamanızda reklam gösteriyorsanız uygulamanızın Google Play Aile politikasına uygun olması gerekir. AdMob, yayıncıların Google Play Aile politikasına uygun reklamlar gösterebilmesi için aşağıdaki araçları sunmaktadır. 

AdMob reklamverenleri, AdMob ve AdSense politikalarına bağlı kalmalıdır. Ayrıca reklamverenlerin yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere (ilgili özdenetim kuralları veya sektörde kabul görmüş kurallar dahil) uymaları gerekir.

Çocuklara yönelik uygulamalar

Uygulamanız Google Play'in Aileler için programındaysa ve uygulamanızda reklam gösteriliyorsa, bu reklamların Aileler için programının şartlarına ve reklam politikalarına uyduğundan emin olmalısınız.

Uygulamanız programa dahil olduktan sonra AdMob, uygulamadan gelen tüm reklam istekleri üzerine otomatik olarak Aileler için programıyla uyumlu reklamlar yayınlamaya başlar.

Çocuklar ve aileler için uygun olarak kabul edilen reklamlar, daha geniş bir reklam havuzunun alt kümesidir. Uygulamanız daha önce Aileler için programında değilse programa girdikten sonra gösterim sayısının azaldığını fark edebilirsiniz.
 

Çocuklar ve aileler dahil herkese yönelik uygulamalar 

Uygulamanız çocuklar ve aileler dahil herkesi hedefliyorsa, çocuklardan oluşan kitlelere sunulacak reklamlar için reklam istekleri gönderilmesi amacıyla tagForChildDirectedTreatment() yöntemini çağıran kodu eklemeniz ve maksimum reklam içeriği derecelendirmesini de belirtmeniz gerekir. 

Google Play Aile politikasıyla uyumluluğu sürdürmek için diğer yöntemler hakkında bilgi edinin. 
Çocuklar ve aileler dahil herkese yönelik uygulamalara yerleştirilecek kod örneği
Karma kitlelerin hedeflendiği bir uygulamada çocuklara yönelik reklam isteği göndermek amacıyla "max_ad_content_rating" değerini ayarlamak ve tagForChildDirectedTreatment() değerini çağırmak için şu kod örneğini kullanın:
Bundle extras = new Bundle(); extras.putString("max_ad_content_rating", "G"); AdRequest request = new AdRequest.Builder() .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, extras) .tagForChildDirectedTreatment(true) .build();

"max_ad_content_rating" ayarına sahip anahtar/değer çifti bir gruba eklenir ve bu grup isteğe eklenir. Ayrıca, true değerine sahip tagForChildDirectedTreatment() yöntemi çağrılır. Böylece, Designed for Families politikalarına uygun bir reklamın yüklenmesine yönelik istek nesnesi kullanılabilir.

AdMob değil de DFP kullanıyorsanız PublisherAdRequest.Builder sınıfındaki ilgili yöntemleri kullanarak bir AdRequest yerine PublisherAdRequest oluşturabilirsiniz.
AdMob, web görünümü içeriğinden sorumlu değildir. Web görünümündeki reklamların Google Play politikasına uygun olduğundan emin olmak yalnızca geliştiricilerin sorumluluğundadır.

Google Play Aile Politikasına uymak için AdMob uyumlulaştırmasından yararlanma 

Bazı yayıncılar, kitle olarak çocukları hedefleyen uygulamalar için AdMob uyumlulaştırmasından yararlanmak isteyebilir. 

Uyumlulaştırma için AdMob'dan yararlanmak istiyorsanız uyumlulaştırma grubunuzu yalnızca sertifikalı reklam ağlarını kullanacak şekilde yapılandırmanız gerekir. 

AdMob uyumlulaştırmasındaki reklamcılık ilişkisi, geliştirici ile üçüncü taraf reklam ağı arasındadır. AdMob yalnızca bir platform olarak hizmet verir. Bu nedenle, üçüncü taraf reklam ağının Aileler için politikalarına uygun reklamlar sunmasını sağlamak, geliştiricinin sorumluluğundadır.

Çocuklara yönelik uygulamalar

Aileler için Programı kapsamındaki uygulamalarda, reklam isteklerinin yerine getirilmesi için Google Play sertifikalı bir reklam ağı kullanılmalıdır. 

Uygulamanızın, üçüncü taraf reklam ağlarından Aileler için politikasına uygun reklamlar almasını istiyorsanız, her bir reklam isteğinde tagForChildDirectedTreatment(true) değerini çağırmanız ve max_ad_content_rating değerini G olarak ayarlamanız gerekir. Ayrıca seçtiğiniz üçüncü taraf reklam ağları, Aileler için politikasına uygun reklamlar sunmalıdır.

Reklam istekleri, Aileler için politikasına uygun reklamlar sunulması amacıyla Google Mobile Ads SDK'sı tarafından üçüncü taraf reklam ağlarına iletilir. Üçüncü taraf reklam ağlarının, Aileler için politikalarına uygun reklamlar sunduğundan emin olmak geliştiricinin sorumluluğundadır.

Çocuklar ve aileler dahil herkese yönelik uygulamalar 

Çocuklar ve aileler dahil herkese yönelik uygulamalarda reklam isteklerinin yerine getirilmesi için Google Play sertifikalı bir reklam ağı kullanılmalıdır. 

Çocuklardan oluşan kitlelere sunulacak reklamlar için reklam istekleri söz konuysa, üçüncü taraf reklam ağlarından Google Play Aile politikasına uygun reklamlar almak için her bir reklam isteğinde tagForChildDirectedTreatment(true) değerini çağırmanız ve max_ad_content_rating değerini G olarak ayarlamanız gerekir.

Reklam istekleri, Aileler için politikasına uygun reklamlar sunulması amacıyla Google Mobile Ads SDK'sı tarafından üçüncü taraf reklam ağlarına iletilir. Üçüncü taraf reklam ağlarının, Aileler için politikalarına uygun reklamlar sunduğundan emin olmak geliştiricinin sorumluluğundadır.


 

Google Developers'da Aileler için programı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?