AdMob'u Designed for Families programıyla kullanma

Uygulamalarınızı Google Play'in Designed for Families programına dahil ettiyseniz ve uygulamalarınızda reklam gösteriyorsanız, bu reklamların Designed for Families programı gereksinimlerine ve reklam politikasına uygun olduğundan emin olmanız gerekir. AdMob, Designed for Families programı politikalarına uygun reklamlar gösterebilmeleri için reklamverenlere aşağıdaki araçları sunmaktadır.

AdMob reklamverenlerinin AdMob ve AdSense politikalarına bağlı kalmaları gerekir. Ayrıca, reklamverenlerin yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere (ilgili öz denetim kuralları veya sektörde kabul görmüş kurallar dahil) uymaları gerekmektedir.

AdMob'dan reklam gösteren ve Designed for Families programına dahil edilmiş uygulamalar iki kategoriye ayrılabilir:

 • Ağırlıkla çocuklara yönelik uygulamalar Designed for Families programındaki "5 yaş ve altı", "6 - 8 yaş arası" ve/veya "9 - 12 yaş arası" çocukları hedefleyen uygulamalardır. Reklamınızın bu yaş hedeflerinden biri altındaki programa kabul edilmesinin ardından, AdMob, uygulamadan gelen tüm reklam istekleri için Designed for Families uyumlu reklamları otomatik olarak sunmaya başlar.
 • Karma kitlelere yönelik uygulamalar hem çocuk hem de yetişkin kitleleri hedefleyen ve Designed for Families programına dahil edilmiş olan uygulamalardır. Bu uygulamaların, bir alt kitleye yayınlanan reklam istekleri için tagForChildDirectedTreatment() yöntemini çağıran kodu içermesi gerekir. Karma kitle olarak belirlenen uygulamalar için AdMob uygulamadan gelen tüm reklam isteklerine yönelik olarak Aileler için ile uyumlu reklamları otomatik olarak yayınlamaya başlayacaktır.
  Karma kitlelere yönelik uygulamalarda kullanım için kod örneği

  Karma kitlelere yönelik bir uygulamada çocuklara yönelik reklam istekleri göndermek üzere "max_ad_content_rating" değerini ayarlamak ve tagForChildDirectedTreatment() değerini çağırmak için şu kod örneğini kullanın:

   
  Bundle extras = new Bundle();
  extras.putString("max_ad_content_rating", "PG");
  
  AdRequest request = new AdRequest.Builder()
      .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, extras)
      .tagForChildDirectedTreatment(true)
      .build();
   

  "max_ad_content_rating" ayarına sahip anahtar/değer çifti bir gruba eklenir ve bu grup isteğe eklenir. Ayrıca, true değerine sahip tagForChildDirectedTreatment() yöntemi çağrılır. Böylece, Designed for Families politikalarına uygun bir reklamın yüklenmesine yönelik istek nesnesi kullanılabilir.

   
  AdMob değil de DFP kullanıyorsanız, PublisherAdRequest.Builder sınıfındaki ilgili yöntemleri kullanarak bir AdRequest yerine PublisherAdRequest oluşturabilirsiniz.
 

Çocuklara ve ailelere yönelik olarak kabul edilen reklamlar daha geniş bir reklam havuzunun alt kümesidir. Reklamlarınızı bugün gösterirseniz, uygulamanızın Designed for Families programına dahil olmasının ardından daha az gösterim ve daha düşük gelir elde edebileceğinizi unutmayın. Ayrıca, Designed for Families programına katılan uygulamalar şu anda kurulum reklamları gösterilmesi için kullanılamamaktadır. Bu işlev önümüzdeki aylarda hayata geçecektir.

AdMob, web görünümü içeriğinden sorumlu değildir. Web görünümündeki reklamların Google Play politikasına uygun olduğundan emin olmak yalnızca geliştiricilerin sorumluluğundadır.

Designed for Families Programı'ndaki uygulamaların uyumlulaştırılması

Bazı yayıncılar, Designed for Families programındaki reklamları için AdMob Uyumlulaştırması'nı kullanmayı düşünebilir.

AdMob'u kullanılabilir hale geldiğinde uyumlulaştırma desteği almak amacıyla kullanmak istiyorsanız, üçüncü taraf reklam ağlarından sunulan reklamların Designed for Families politikalarına uygun olduğundan emin olmanız gerekir.

AdMob Uyumlulaştırması'ndaki reklamveren ilişkisinin geliştirici ile üçüncü taraf arasında olduğunu ve AdMob'un sadece bir platform olarak hizmet verdiğini düşünürsek, üçüncü taraf reklam ağının Designed for Families politikalarına uygun reklamlar sunduğundan emin olmak geliştiricinin sorumluluğundadır.

Ağırlıkla çocuklara yönelik uygulamalar: Uygulamanızın üçüncü taraf reklam ağlarından Aileler için politikasıyla uyumlu reklamlar alabilmesi amacıyla her bir reklam isteği için tagForChildDirectedTreatment(true) öğesini çağırmanız ve max_ad_content_rating öğesini G olarak ayarlamanız gerekir. AdMob'u platform olarak kullanıyorsanız max_ad_content_rating sizin için otomatik olarak G olarak ayarlanır. Ayrıca, seçtiğiniz üçüncü taraf reklam ağlarının Aileler için politikasıyla uyumlu reklamlar yayınlaması gerekir.

Karma kitlelere yönelik uygulamalar: Üçüncü parti reklam ağlarından Aileler için politikasına uygun reklamlar alabilmek amacıyla çocuklardan oluşan kitlelere sunulacak reklam istekleri için tagForChildDirectedTreatment(true) öğesini çağırmanız ve max_ad_content_rating öğesini G veya PG olarak ayarlamanız gerekir. AdMob'u platform olarak kullanıyorsanız max_ad_content_rating sizin için otomatik olarak PG olarak ayarlanır.

Google Mobile Ads SDK'sı, reklam isteklerini Designed for Families politikasına uygun reklamlar sunulması için üçüncü tarafa iletir. Üçüncü taraf reklam ağlarının Designed for Families politikalarına uygun reklamlar sunması geliştiricinin sorumluluğundadır.

 
 

Google Developers'da Designed for Families programı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?