AdMob'u Google Play'in Aile politikasına uygun şekilde kullanma

Uygulamanızda kitle olarak çocuklar hedefleniyor ve reklam gösteriliyorsa, bu reklamların Google Play'in Aile politikasına uyduğundan emin olmalısınız. AdMob, yayıncıların Google Play Aile politikasına uygun reklamlar göstermesi için aşağıdaki araçları sunmaktadır. 

AdMob reklamverenleri, AdMob ve AdSense politikalarına bağlı kalmalıdır. Ayrıca reklamverenlerin yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere (ilgili özdenetim kuralları veya sektörde kabul görmüş kurallar dahil) uymaları gerekir.

Çocuklara yönelik uygulamalar

Uygulamanız Google Play'in Aileler için programındaysa ve uygulamanızda reklam gösteriliyorsa, bu reklamların Aileler için programının şartlarına ve reklam politikalarına uyduğundan emin olmalısınız.

Uygulamanız programa dahil olduktan sonra AdMob, uygulamadan gelen tüm reklam istekleri üzerine otomatik olarak Aileler için programıyla uyumlu reklamlar yayınlamaya başlar.

Çocuklar ve aileler için uygun olarak kabul edilen reklamlar, daha geniş bir reklam havuzunun alt kümesidir. Uygulamanız daha önce Aileler için programında değilse programa girdikten sonra gösterim sayısının azaldığını fark edebilirsiniz.
 

Çocuklar ve aileler dahil herkese yönelik uygulamalar 

Uygulamanızla çocuklar ve aileler dahil herkesi hedefliyorsanız, çocuklara yönelik reklam istekleri için tagForChildDirectedTreatment() yöntemini çağıran kodu eklemeniz ve maksimum reklam içeriği derecelendirmesini belirtmeniz gerekir. 

Google Play Aile politikasıyla uyumluluğu sürdürmek için diğer yöntemler hakkında bilgi edinin. 
Çocuklar ve aileler dahil herkese yönelik uygulamalara yerleştirilecek kod örneği
Karma kitlelerin hedeflendiği bir uygulamada çocuklara yönelik reklam isteği göndermek amacıyla "max_ad_content_rating" değerini ayarlamak ve tagForChildDirectedTreatment() değerini çağırmak için şu kod örneğini kullanın:
Bundle extras = new Bundle(); extras.putString("max_ad_content_rating", "G"); AdRequest request = new AdRequest.Builder() .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, extras) .tagForChildDirectedTreatment(true) .build();

"max_ad_content_rating" ayarına sahip anahtar/değer çifti bir gruba eklenir ve bu grup isteğe eklenir. Ayrıca, true değerine sahip tagForChildDirectedTreatment() yöntemi çağrılır. Böylece, Designed for Families politikalarına uygun bir reklamın yüklenmesine yönelik istek nesnesi kullanılabilir.

AdMob değil de DFP kullanıyorsanız PublisherAdRequest.Builder sınıfındaki ilgili yöntemleri kullanarak bir AdRequest yerine PublisherAdRequest oluşturabilirsiniz.
AdMob, web görünümü içeriğinden sorumlu değildir. Web görünümündeki reklamların Google Play politikasına uygun olduğundan emin olmak yalnızca geliştiricilerin sorumluluğundadır.

AdMob uyumlulaştırmasıyla Google Play Aile politikasına uyma 

Bazı yayıncılar, kitle olarak çocukları hedefleyen uygulamalar için AdMob uyumlulaştırmasından yararlanmayı düşünebilir. 

Kullanıma sunulduğunda AdMob uyumlulaştırmasından yararlanmak istiyorsanız, üçüncü taraf reklam ağlarından gelen reklamların Google Play'in Aile politikasına uyduğundan emin olmalısınız.

AdMob uyumlulaştırmasındaki reklamveren ilişkisinin geliştirici ile üçüncü taraf arasında olduğu ve AdMob'un yalnızca bir platform olarak hizmet verdiği düşünüldüğünde, üçüncü taraf reklam ağının Aileler için politikalarına uygun reklamlar sunduğundan emin olmak geliştiricinin sorumluluğundadır.

Çocuklara yönelik uygulamalar

Aileler için programındaki uygulamalarda, reklam isteklerinin yerine getirilmesi için Google Play sertifikalı bir reklam ağı kullanılmalıdır. 

Uygulamanızın, üçüncü taraf reklam ağlarından Aileler için politikasına uygun reklamlar almasını istiyorsanız her reklam isteğinde tagForChildDirectedTreatment(true) değerini çağırmalı ve max_ad_content_rating değerini G olarak ayarlamalısınız. Ayrıca seçtiğiniz üçüncü taraf reklam ağlarının Aileler için politikasına uygun reklamlar sunması gerekir.

Google Mobile Ads SDK'sı, reklam isteklerini Aileler için politikalarına uygun reklamlar sunulması amacıyla üçüncü taraf reklam ağlarına iletir. Üçüncü taraf reklam ağlarının, Aileler için politikalarına uygun reklamlar sunduğundan emin olmak geliştiricinin sorumluluğundadır.

Çocuklar ve aileler dahil herkese yönelik uygulamalar 

Çocuklar ve aileler dahil herkese yönelik uygulamalarda, reklam isteklerinin yerine getirilmesi için Google Play sertifikalı bir reklam ağı kullanılmalıdır. 

Çocukları hedefleyen reklam istekleri söz konusu olduğunda, üçüncü taraf reklam ağlarından Google Play Aile politikasına uygun reklamlar almak istiyorsanız her reklam isteğinde tagForChildDirectedTreatment(true) değerini çağırmalı ve max_ad_content_rating değerini G olarak ayarlamalısınız.

Google Mobile Ads SDK'sı, reklam isteklerini Aileler için politikalarına uygun reklamlar sunulması amacıyla üçüncü taraf reklam ağlarına iletir. Üçüncü taraf reklam ağlarının, Aileler için politikalarına uygun reklamlar sunduğundan emin olmak geliştiricinin sorumluluğundadır.


 

Google Developers'da Aileler için programı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?